Licitaţia de containere îngropate a CJ Dolj, înmormântată la CNSC

olguta slatina 7 Licitaţia de containere îngropate a CJ Dolj, înmormântată la CNSC poze

Procedura de achiziţie publică demarată de administraţia judeţeană, prima de anvergură din cadrul masterplanului judeţean de deşeuri, a fost anulată vineri de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Decizia CNSC vine în urma unei rafale de contestaţii depuse pe adresa consiliului de mai multe firme interesare, la scurt timp de la demararea procedurii de către CJ Dolj.

Administraţia judeţeană scosese la licitaţie un contract pentru furnizarea de containere îngropate pentru colectarea deşeurilor, la pachet cu utilajele necesare pentru golirea acestora şi transportul deşeurilor de pe raza municipiului Craiova. Valoarea contractului era estimată la 45, 6 milioane de RON.

Licitaţia fusese, iniţial, suspendată, la cererea firmelor contestatoare, care invocau iminenţa unui prejudiciu în lipsa intervenţiei CNSC, consiliul emiţînd ulterior, pe 14 iunie, decizia finală. Iat-o:

“DECIZIE Nr. 2089/C4/2008, 2022, 2039, 2048
Data: 14.06.2013
Prin contestaţia nr. 425/17.05.2013, înregistrată la Consiliu sub
nr. 16220/17.05.2013, depusă de SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL, cu
sediul în Voluntari, B-dul Eroilor nr. 6-8, judeţul Ilfov, înregistrată la
Oficiul Registrul Comerţului cu nr. J23/669/2002, având CUI 5018980,
reprezentată legal prin Valentin Feodorov – director general, privind
procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului având ca
obiect ,,furnizare containere îngropate pentru colectarea de deşeuri
municipale, lucrări şi montaj aferente, utilaje specifice acestora, în
cadrul proiectului – Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Dolj”, organizată de JUDEŢUL DOLJ, cu sediul în Craiova, str.
Unirii nr. 19, judeţul Dolj, în calitate de autoritate contractantă, s-a
solicitat obligarea autorităţii contractante la modificarea documentaţiei
de atribuire.

Prin contestaţia nr. 432/20.05.2013, înregistrată la Consiliu sub
nr. 16332/20.05.2013, depusă de SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL,
privind procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea aceluiaşi
contract, organizată de JUDEŢUL DOLJ, în calitate de autoritate
contractantă, s-a solicitat, din perspectiva răspunsului la clarificări
publicat în SEAP cu nr. 6835/17.05.2013, obligarea autorităţii
contractante la modificarea documentaţiei de atribuire.
Prin contestaţia nr. 747/20.05.2013, înregistrată la Consiliu sub
nr. 16418/20.05.2013, depusă de SC EWV HOLDING SRL, cu sediul în
Gilău, str. Principală nr. 1333, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul
Registrul Comerţului cu nr. J12/2088/1997, având CUI 9951956,
reprezentată legal prin Florin Aramă – director executiv, privind
procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea aceluiaşi contract,
organizată de JUDEŢUL DOLJ, în calitate de autoritate contractantă, s-a

solicitat obligarea autorităţii contractante la modificarea documentaţiei
de atribuire.
Prin contestaţia nr. 83/20.05.2013, înregistrată la Consiliu sub nr.
16444/21.05.2013, depusă de SC EURITEH SRL, cu sediul în Oradea,
str. Narciselor nr. 16, judeţul Bihor, având adresa de corespondenţă în
Oradea, str. Ghe. Doja nr. 49/A, judeţul Bihor, înregistrată la Oficiul
Registrul Comerţului cu nr. J05/886/2005, având CUI 17505865,
reprezentată legal prin Emilian Gherdan – director general, privind
procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea aceluiaşi contract,
organizată de JUDEŢUL DOLJ, în calitate de autoritate contractantă, s-a
solicitat obligarea autorităţii contractante la modificarea documentaţiei
de atribuire sau anularea procedurii, în măsura în care se va considera
că nu mai este posibilă dispunerea unor măsuri corective. De asemenea,
s-a solicitat şi suspendarea procedurii până la soluţionarea contestaţiei,
capăt de cerere soluţionat prin decizia Consilului nr. 356S/C4/2048/
25.05.2013. Pe rolul Consilului se află celelalte capete de cerere
formulate de SC EURITH SRL.
Pentru soluţionarea contestaţiilor, având în vedere că acestea au
fost formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, Consiliul a
procedat la conexarea lor, în conformitate cu dispoziţiile art. 273 alin.
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

În baza documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR DECIDE:
În temeiul art. 278 alin. (2) şi (6) din OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, admite în tot contestaţia nr.
452/17.05.2013 formulată de SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL şi
contestaţia nr. 747/20.05.2013, formulată de SC EWV HOLDING SRL şi
în parte, contestaţia nr. 83/20.05.2013, formulată de SC EURITEH SRL,
în contradictoriu cu JUDEŢUL DOLJ şi dispune anularea procedurii de
achiziţie publică
În temeiul art. 278 alin. (5) din OUG nr. 34/2006, respinge ca
rămase fără obiect contestaţia nr. 432/20.05.2013, formulată de SC
IRIDEX GROUP PLASTIC SRL împotriva adresei de răspuns la solicitarea
de clarificări nr. 6835/17.05.2013, şi criticile formulate de SC EURITEH
SRL, din contestaţia menţionată mai sus, vizând adresa de răspuns la
solicitarea de clarificări nr. 6490/15.05.2013.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de
zece zile de la comunicare”.