Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” Segarcea, Dolj, este beneficiarul proiectului Erasmus+

Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” Segarcea, Dolj, este beneficiarul proiectului Erasmus+  DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DE LA LICEUL TEHNOLOGIC ,,HORIA VINTILĂ”, DIN SEGARCEA, ÎNTR-UN CADRU CULTURAL EUROPEAN, nr.de referinţă proiect: 2014-1-RO01-KA101-000919. În cadrul acestuia, s-au desfăşurat, pe parcursul perioadei octombrie 2014-februarie 2015, mobilităţi în Irlanda, Turcia şi Olanda, urmând ca în aprilie 2015 să aibă loc cea în Portugalia.

Principalele obiective, care au stat la baza proiectului, sunt: profesarea unui management de calitate superioară europeană, atât la nivelul clasei cât şi la nivelul unităţii de învăţământ; utilizarea preponderentă a metodelor activ-participative în procesul de predare-învăţare-evaluare, adaptate noilor programe de învăţământ europene; competenţe lingvistice îmbunătăţite ale profesorilor în limbi de circulaţie internaţională; competenţe interculturale dezvoltate ale profesorilor, în scopul facilitării echităţii în procesul de predare-învăţare-evaluare.

Diseminarea experienţelor va avea loc în cadrul Simpozionului judeţean Impactul proiectelor europene asupra dezvoltării profesionale şi personale, ce va avea loc în data de 15 mai 2015 la Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” Segarcea, Dolj.