Liceul Tehnologic Horia Vintilã din Segarcea: Dezvoltarea competenţelor mecanicilor agricoli, prin pregatire practică la standarde europene

 

Liceul Tehnologic Horia Vintilã din Segarcea implementeazã în perioada 01.10.2014-30.09.2016, proiectul Dezvoltarea competenţelor mecanicilor agricoli, prin pregatire practică la standarde europene, nr.: 2014-1-RO01-KA102 – 001456.

Scopul constã în  dezvoltarea competenţelor profesionale ale mecanicilor agricoli, în vederea  creşterii şanselor de angajare,  integrãrii socio-profesionale, pe piaţa europeanã a  muncii  şi facilitãrii dezvoltãrii personale.

Grupul ţintã este reprezentat de: 20 de elevi din clasa a X-a, învãţãmânt profesional, calificarea mecanic agricol, nivelul 2, anul şcolar 2014-2015

Criteriile de selecţie:

-20 de elevi din clasa a X-a, invatamant profesional, calificarea mecanic agricol, nivelul 2, anul scolar 2014-2015

-Vârsta elevilor:15-17 ani

-Rezultate bune la învăţătură, media peste 7,00 în anul şcolar 2013-2014

-Nivelul   mediu de cunoaştere a limbii engleze (citit, scris, vorbit), nivelul A1

-Abilităţi  de comunicare, comportament responsabil şi civilizat, adaptabilitate la nou

Pregatire

In perioada 16.03.-30.04.2015, s-au desfasurat la sediul unitatii scolare trei tipuri de pregatire: pedagogica, lingvistica si culturala.

Perioada mobilitãţii: 05.05.2015-03.06.2015

Durata mobilitãţii: 30 de zile

Locaţia: Barcelos, Portugalia

Programul   stagiului de pregãtire profesionalã:

 • prezentarea organizaţiei  de primire
 • evaluarea iniţialã
 • diagnoza computerizatã cu tester profesional a motorului
 • demontarea şi constatarea uzurilor mecanismului motor
 • asamblarea segmenţilor pe piston
 • schimbarea curelei de distributie
 • evaluare intermediarã
 • activitãţi de pregatire culturalã
 • determinarea consumului specific de combustibil al motorului
 • mãsurarea dimensiunilor exterioare cu ajutorul şublerului
 • determinarea ovalitãţii şi conicitãţii unui arbore cilindric
 • mãsurarea dimensiunilor exterioare şi a abaterilor de formã cu ajutorul micrometrului
 • determinarea experimentalã a forţelor şi momentelor dintr-o asamblare filetatã
 • evaluare intermediarã
 • activitãţi de pregatire culturalã
 • determinarea fazelor de distribuţie ale ciclului real la motoarele în patru timpi
 • determinarea mãrimilor caracteristice procesului de injecţie a combustibilului la motoarele cu aprindere prin comprimare
 • diagnosticarea motoarelor de tractoare prin mãsurarea presiunii de compresie
 • efecturea schimbului de ulei la motor
 • participarea într-o echipă de intervenţie pentru remedierea unei defecţiuni accidentale a motorului
 • evaluare intermediarã
 • activitãţi de pregatire culturalã
 • reglarea jocului termic al supapelor la motoarele tractoarelor agricole
 • punerea la punct a distribuţiei după diagrama de distribuţie a motorului
 • măsurarea concentraţiei de oxid de carbon şi de bioxid de carbon din gazele de eşapament
 • verificarea şi testarea instalaţiei de aprindere electronicã
 • utilizarea unei proceduri de audit pentru asigurarea calităţii unei lucrări mecanice
 • evaluare intermediarã
 • activitãţi culturale
 • elaborarea instrumentelor calităţii lucrărilor executate pe perioda plasamentului
 • evaluare finalã
 • validarea şi certificarea stagiului

Rezultate:

-buna inserţie a mecanicilor agricoli pe piaţa europeanã a muncii

-oferirea de cãtre elevi a seviciilor de calitate, viitorilor clienţi, la nivel local şi regional

-dimensiune internaţionalã sporitã a educaţiei şi formãrii elevilor, prin deprinderea unei limbi straine

-atitudini pozitive asumate de elevi ca urmare a desfãşurãrii mobilitãţii în strãinãtate

-echitate şi cetãţenie activã promovatã, prin interculturalitate

-volum sporit de cooperari între instituţia româneascã de educaţie şi o organizaţie de profil similar din stãinãtate.