Liceenii doljeni se pregătesc pentru viitoarea carieră

buzesti phixr Liceenii doljeni se pregătesc pentru viitoarea carieră   poze

Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în calitate de beneficiar a organizat miercuri 6 august 2014 începând cu ora 16:30 în Sala de Conferințe Prof. univ. dr. doc. Ion Zamfirescu a Colegiului Național ,,Frații Buzești’’ conferința de lansare a proiectului „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și se înscrie în Axa Prioritară 2 – Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, Domeniul Major de Intervenție 2.1 – Tranziția de la școală la viața activă. Proiectul vizează sprijinirea elevilor din învăţământul preuniversitar în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea competenţelor practice ale acestora în scopul îmbunătăţirii perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii. În cadrul proiectului, grupul țintă reprezentat de 480 de elevi de clasa a XI-a din liceele județului Dolj va beneficia de oportunități de orientare și consiliere profesională precum și de stagii de practică tradiționale și moderne prin metoda inovativă de învățare ,,firmă de exercițiu’’. La conferință au participat cadre didactice, personal din Inspectoratul Școlar Județean Dolj, elevi, experți din proiect precum și reprezentanți mass-media. Evenimentul a fost deschis de dl. Nicușor Cotescu, Inspector General Adjunct și Manager de proiect care a susținut o prezentare generală a proiectului. A urmat dna Ani Drăghici, Inspector proiecte educaționale învățământ particular și alternative educaționale din Inspectoratul Școlar Județean Dolj care a prezentat experiența beneficiarului în diverse proiecte. În cadrul conferinței au mai avut scurte intervenții cu privire la activitățile specifice din proiect dna Alina Stănculescu, Coordonator Experți Consiliere Profesională, dna Simona Ciulu, Coordonator Îndrumători Practică și dna Matilda Blagu, Coordonator Firme de Exercițiu. La final, din partea partenerului de proiect, dl. Lucian Săndoi, Director al Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi’’ din Craiova a susținut o alocuțiune despre experiența și rezultatele liceului pe care îl conduce. Începând cu luna septembrie 2014 elevii sunt așteptați să ia parte la activitățile dedicate acestora în cadrul proiectului. Informații suplimentare legate de activitățile proiectului vor fi postate pe pagina web a proiectului – www.dj-practicon.ro.