Laurenţiu Ivanovici: Regionalizarea PNDR 2 2014 – 2020, oportună

ivanovici4 Laurenţiu Ivanovici: Regionalizarea  PNDR 2 2014   2020, oportună poze

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Laurenţiu Ivanovici, a organizat, în cadrul Masterului “Dezvoltare Regionala”, al Universitatii din Craiova, marţi, 19 februarie, împreună cu Alina Niculescu, Carolina Bologan şi Elena Mircea, o dezbatere privind accesarea fondurilor europene disponibile pentru dezvoltare rurală la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia. La dezbatere au participat Lector Univ. Dr. Florin Pasatoiu – directorul al proiectului prin care se desfăşoară, la Universitatea din Craiova, pentru prima data, cursuri masterale privind “Dezvoltarea Regională” (proiect finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, dar si alte cadre universitare).

Prezenţi la dezbatere, au fost directorii instituţiilor care aveau legătură directă cu acest subiect, printre care amintim pe Sorin Sora, directorul APDRP, Aurel Stanciu, directorul Camerei Agricole Dolj, reprezentanţi ai CDRJ Dolj şi ai Direcţiei Agricol Dolj.

În cadrul studiului efectuat, Ivanovici a prezentat o analiză succintă a modului de derulare a programului PNDR 2007 – 2011,  analiză a situaţiei actuale a Politicii Agricole Comune aşa cum este ea abordată la nivel naţional şi regional precum şi recomandări în favoarea ajustării PNDR 2014 – 2020 , la nivel regional.

“La nivel regional implementarea PAC prin PNDR a însemnat, începând din 2007, o provocare şi un mijloc de a dezvolta mediul rural. Regiunea Sud – Vest Oltenia are o suprafaţă agricolă care este o importantă resursă pentru Regiunea Oltenia.  La nivelul regiunii Sud – Vest Oltenia observăm că cea mai mare valoare a proiectelor aprobate sunt atrase pe Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală” şi aceasta se datorează faptului că valoarea acestor proiecte poate să se ridice la maxim 6 milioane euro pentru proiectele integrate, beneficiarii eligibili putând fi comunele, consiliile locale, ONG – urile, persoane fizice sau juridice. Aceste proiecte pot finanţa lucrări ample privind înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, înfiinţarea, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă şi îmbunătăţirea reţelei de apă uzată, extinderea reţelei publice de joasă tensiune şi/sau reţelei publice de iluminat, renovarea clădirilor publice, investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componentă a unui proces integrat, achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice. De asemenea, ca valoare totală accesată, se situează, în continuare, sumele atrase în cadrul Măsurii 121 – “Modernizarea exploataţiilor agricole”  unde, de asemenea, valoarea proiectelor şi a sumelor ce pot fi solicitate este mare, respectiv 4 milioane de euro. La polul opus se află – Măsura 221 – „Prima împădurire”, unde valoarea proiectelor aprobate este mică. Un mare interes a fost observat pentru Măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”, unde sumele maxime care au putut fi solicitate au fost de 25.000 euro, până în 2011 şi 40.000 euro din 2012 şi Măsura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenţă” pentru care sprijinul acordat este de 7.500 euro”, a menţionat Laurenţiu Ivanovici.

În ceea ce priveşte recomandările în favoarea ajunstării la nivel regional a PNDR 2., Ivanovici a declarat că este oportună regionalizarea programului de dezvoltare rurală. “La capitolul recomandări precizez că există disparităţi semnificative pe plan regional şi judeţean privind comportamentul de contractare, regiunile cu performanţe economice superioare au capacităţi de accesare proporţional de mari, programul actual de dezvoltare rurală favorizează regiunile mai dezvoltate economic şi agravează disparităţile teritoriale, iar modul  de gestionare a fondurilor FEADR ignoră nevoile, potenţialul şi constrângerile locale”, a concluzionat vicepreşedintele CJ Dolj.