Laurenţiu Ivanovici: Arieratele la nivelul autorităţilor locale ar trebui să dispară

laurentiu ivanovici Laurenţiu Ivanovici: Arieratele la nivelul autorităţilor locale ar trebui să dispară poze

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Laurenţiu Ivanovici, a declarat că prin intermediu Legii nr. 72/2013 ar trebui să dispară arieratele la nivelul autorităţilor publice locale. În opinia vicelui, cei mai avantajaţi sunt primarii din judeţ care îşi respectau şi până acum prevederile bugetare. “Pentru anul 2012, 25% dintre primăriile din Dolj au avut arierate, drept urmare, la repartizarea bugetară, un sfert din suma disponibilă a fost orientată, cu prioritate, către primăriile care aveau arierate, iar abia apoi banii s-au împărţit la restul primăriilor. Teoretic, datorită Legii nr. 72/2013, la următoarea repartizare bugetară nu ar trebui să mai avem arierate inregistrate la nivelul autorităţilor publice locale”, a declarat Laurenţiu Ivanovici.

Prin noile modificări legislative au fost stabilite şi măsuri ce trebuie avute în vedere de instituţiile publice:

– instituţiile care au, potrivit legii, competenţa de reglemantare, trebuie să revizuiască, dacă este cazul, normele secundare care cuprind dispoziţii ce contravin Directivei (termenele de plată mai mari decât cele precizate mai sus, proceduri de verificare a conformităţii mărfurilor care depăşesc termenul de 30 de zile ş.a),

– contractele (inclusiv contractele – cadru), ce vor fi încheiate de către autorităţile contractante după data intrării în vigoare a legii de transpunere nu pot conţine clauze ce contravin Directivei (de exemplu termene de plată mai mari de 60 de zile),

– în cazul în care, în noile contracte nu sunt stipulate termene de plată, instituţiile publice trebuie să asigure efectuarea plăţii în termenul legal de 30 de zile,

– instituţiile publice trebuie să se asigure că există alocare bugetară pentru executarea obligaţiilor ce urmează a fi contractate, în situaţia în care se depăşesc alocările  bugetare, culpa pentru neexecutarea obligaţiei de plată va aparţine exclusiv instituţiei publice debitoare.