Lansare proiect POSDRU/161/2.1/G/140309 ”PRAIS – Practica în cadrul unei întreprinderi simulate de prestări servicii pentru organizațiile non-profit”

conferinta Lansare proiect  POSDRU/161/2.1/G/140309 ”PRAIS   Practica în cadrul unei întreprinderi simulate de prestări servicii pentru organizațiile non profit” poze

Lansare proiect  POSDRU/161/2.1/G/140309 ”PRAIS – Practica în cadrul unei întreprinderi simulate de prestări servicii pentru organizațiile non-profit”

Craiova, 29.05 2014

 

Universitatea din Craiova împreună cu Asociația CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia anunţă lansarea proiectului  cu titlul ”PRAIS – Practica în cadrul unei întreprinderi simulate de prestări servicii pentru organizațiile non-profit”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 2 – ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1. – ”Tranziția de la școală la viața activă”.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și dezvoltarea competentelor profesionale, prin integrarea și aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor dobândite în pregătirea academică în cadrul unei întreprinderi simulate de prestări servicii pentru organizațiile non-profit. Întreprinderea va acționa pe termen lung ca o interfață între studenții Universității din Craiova și o parte dintre potențialii lor viitori angajatori, organizațiile non-profit din Oltenia. Astfel, întreprinderea simulată va genera ca efect pozitiv pe termen lung ușurarea tranziției studenților și masteranzilor universității către primul lor loc de muncă în sectorul non-profit (care are un mare potențial de dezvoltare in România).

Grupul ţintă este alcătuit dintr-un număr de 400 de studenți ai Universității din Craiova ce vor fi asistați prin servicii de consiliere, orientare şi îndrumare profesională. Dintre aceștia, 200 de studenți vor participa la stagii de pregătire practică în cadrul întreprinderii simulate. Studenții vor fi selectați  pe baza unor criterii obiective de performanţă profesională și vor beneficia de:

  • Un program integrat de consiliere profesională. Se vor implementa două activități principale: o campanie de informare in universitate in cadrul căreia 600 de studenți vor lua cunostință de oportunitățile de carieră oferite de organizațiile non-profit din Oltenia și un program de consiliere de grup în cadrul căruia se va verifica prin aplicarea de chestionare compatibilitatea între aspirațiile de carieră ale studenților și oferta sectorului non-profit.
  • Stagii complexe de practică în cadrul unei întreprinderi simulate, unde studenții vor oferi servicii specifice specializării lor academice pentru organizații non-profit din regiune. Astfel se vizează dezvoltarea perspectivelor de carieră pentru studenţi prin familiarizarea cu activitățile specifice unei firme reale și simularea proceselor economice specifice mediului real de afaceri, dar şi dezvoltarea abilităţilor personale (încredere în sine, auto-control, adaptabilitate şi muncă în echipă). Alte beneficii constau în posibilitatea  de a cunoaște in cadrul stagiului de practică a mai multor potențiali angajatori pentru care studenții vor presta servicii reale, pregătindu-și astfel accesul la un loc de muncă în specializarea pe care o vor absolvi. De asemenea studenții vor primi certificate de voluntar din partea organizatiilor deservite, iar cei cu cele mai bune performanțe de practică vor fi premiați (pe langa subventia pe care o vor primii toti studentii care isi vor indeplini stagiul de practica).

Perioada de desfăşurare a proiectului este de 12 luni.