Judeţul Olt, cel mai mare exportator din Regiunea sud-vest Oltenia

comunicatus Judeţul Olt, cel mai mare exportator din Regiunea sud vest Oltenia poze
La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud -Vest Oltenia exporturile de mărfuri au înregistrat cea mai ridicată valoare, 309412 mii euro, în judeţul Olt, iar cea mai scăzută valoare, 12547 mii euro, s-a înregistrat în  judeţul Gorj.

Exporturile de mărfuri, exprimate în preţuri FOB, realizate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, au fost în perioada 1.I-31.III.2012 de 536599 mii euro.

În cadrul judeţelor componente ale regiunii, judeţul Olt a avut o pondere de 57,7% în totalul exporturilor, fiind urmat de Vâlcea cu 17,6%, Dolj cu 13,2%, Mehedinţi cu 9,2% şi Gorj cu doar 2,3%.

Pe principalele secţiuni, se remarcă grupa metalelor comune şi a articolelor din acestea, care participă cu 34,1% la totalul exportului din regiune (183011 mii euro), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea cu 22,8% (122319 mii euro), mijloace de transport cu 9,9% (53256 mii euro), maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile cu 9,6% (51699 mii euro), materii textile şi articole din acestea cu 9,2% (49357 mii euro) şi produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 4,5% (24028 mii euro), celelalte secţiuni contribuind cu 9,9% (52929 mii euro).

Importurile de mărfuri la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia au înregistrat cea mai ridicată valoare, 158494 mii euro, în judeţul Olt, iar cea mai scăzută valoare, 12014 mii euro, s-a înregistrat în  judeţul Gorj.

 Importurile CIF derulate în perioada 1.I-31.III.2012, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, au fost de 391967 mii euro, fiind realizate cu preponderenţă în judeţele Olt (40,4%), Dolj (30,6%) şi Vâlcea (19,5%).

În perioada analizatǎ, judeţul Mehedinţi a derulat importuri în valoare de 24850 mii euro (6,4%), iar judeţul Gorj în valoare de doar 12014 mii euro (3,1%).

Principalele secţiuni care participă cu 84,0% la valoarea importului din regiune, realizat în perioada 1.I-31.III.2012, au fost: maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile (21,0%), metale comune şi articole din acestea (17,3%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (15,5%), materii textile şi articole din acestea (11,7%), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (11,5%) şi mijloace de transport (7,0%).

În Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, balanţa comercială (soldul FOB/FOB) a înregistrat în perioada 1.I-31.III.2012, un excedent în valoare de 174806 mii euro. La nivelul judeţelor, aceasta a înregistrat valori pozitive în Olt (163119 mii euro), Mehedinţi (26468 mii euro), Vâlcea (23951 mii euro) şi Gorj (1458 mii euro) şi valori negative în Dolj (-40190 mii euro).

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în perioada 1.I-31.III.2012, a fost de 148,3%.

În cadrul judeţelor componente ale regiunii, gradul de acoperire a importurilor prin exporturi a avut următoarele ponderi: 215,4% în Mehedinţi, 211,5% în Olt, 133,9% în Vâlcea, 113,1% în Gorj şi 63,7% în Dolj.

DIRECTOR  EXECUTIV,

Ec. Mariana Tănase