Joi,21 martie, elevii clasei a XII-a au susținut proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de Bacalaureat Național, în anul școlar 2018-2019

Joi,21 martie, elevii clasei a  XII-a au susținut proba la alegere a profilului și specializării din cadrul simulării examenului de Bacalaureat Național, în anul școlar 2018-2019.

Examenul de simulare s-a desfășurat în 45 unități de învățământ preuniversitar din județul Dolj care școlarizează elevi de clasa a XII-a, în intervalul orar 9.00-12.00.

La nivelul județului Dolj,5054 de elevi au fost înscriși pentru a susține această probă. Procentul de prezență a fost de 65,95%.

In timpul probei scrise la disciplina biologie, a fost eliminat un elev de la Colegiul ”Ștefan Odobleja”.

Simularea examenelor naționale s-a realizat în conformitate cu prevederile OMEN nr. 3185/18.02.2019 și a Procedurii MEN nr. 27497/27.02.2019, privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019.

Conform calendarului, afișarea rezultatelor se va realiza în data 29 martie 2019.

Rezultatele obținute de elevi la simularea evaluarii naționale sunt analizate la nivelul fiecărei unitați de învatamant în care s-au desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședinte cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Scopul simulării examenului de Bacalaureat Național 2019 este de a familiarizaelevii cu rigorile unei examen real și de a afla nivel de pregătire înainte de examenul real, în vederea optimizării rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor liceale.

 

 

 

 

Purtător de cuvânt,

Inspector Școlar,

Prof. Nicoleta LIȚOIU