Joi, 17 iulie2019, s-a desfășurat concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019

Joi, 17 iulie2019, s-a desfășurat concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019.

În urma desfășurării concursului, în județul Dolj s-au centralizat următoarele date:

  • 970 candidați înscriși
  • 918 candidați validați
  • 665 prezenți
  • 151 absenți
  • 3 eliminațipentru fraudă (educație fizică și sport, învățământ preșcolar, învățământ primar)
  • 99 candidați retrași(94 din motive personale, 5 din motive medicale)

Afișarea rezultatelor inițiale se va face în data de 23 iulie.

Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare – 23-24 iulie 2019.

Rezolvarea contestațiilor –  24-29 iulie 2019

Comunicarea rezultatelor finale – 30 iulie 2019

 

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului.

 

Purtător de cuvânt,

Inspector școlar,