ISU: Un sfert din comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, lipsă la apel

isu muzeu 033 ISU: Un sfert din comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, lipsă la apel poze

INFORMARE privind atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale pe perioada sezonului rece.

Activităţile de pregătire pentru sezonul rece analizate la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă vizează implicarea şi colaborarea atât a instituţiilor reprezentate în CJSU, cât şi a Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă pentru operaţionalizarea completă şi în timp oportun a serviciilor pentru deszăpezirea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale, asigurarea serviciilor medicale pentru populaţia din zonele afectate (urgenţe şi tratament), cunoaşterea condiţiile de trafic şi a stării de practicabilitate a drumurilor, în vederea intervenţiei în situaţiile de blocare sau îngreunare a circulaţiei pe anumite porţiuni, ca urmare a înzăpezirilor sau a carosabilului îngheţat ori acoperit de polei.
În acest sens, prin Ordinul Prefectului nr.432 din 09.10.2012 privind aplicarea măsurilor de prevenire şi intervenţie specifice situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice specifice sezonului de iarnă au fost stabilite responsabilităţile instituţiilor şi termenele pentru îndeplinirea acestora.
O componentă importantă în stabilirea măsurilor de intervenţie o reprezintă colaborarea cu Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.
Având în vedere experienţa intervenţiilor din anii anteriori şi greutăţile întâmpinate în asigurarea acestora de către CLSU, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj a transmis tuturor Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă Ordinul Prefectului menţionat anterior pentru aplicarea măsurilor care le revin:
 asigurarea mijloacelor de intervenţie pentru deszăpezire (tractoare, pluguri, freze, etc) şi a cantităţilor de materiale antiderapante (sare, nisip, etc);
 identificarea şi pregătirea mijloacelor de transport şi tractare pentru a acorda ajutor participanţilor la trafic, imobilizaţi din cauza condiţiilor meteo nefavorabile;
 identificarea, de către preşedinţii Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, din timp, a spaţiilor necesare cazării (adăpostirii) persoanelor surprinse de viscol şi posibilitatea amenjării acestora;
 monitorizarea în perioada manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, prin reţeaua medicilor de familie a urgenţelor cunoscute (femeile însărcinate aflate în evidenţă, bolnavi cronici, persoane care necesită dializă, cazuri cu risc, etc.);
 sprijinirea oamenilor fără adăpost, afectaţi de temperaturile scăzute, prin intermediul centrelor de asistenţă medico-socială, acolo unde există.
Pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea pentru asigurarea intervenţiei pe perioada manifestărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, ninsori abundente, viscol), Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj a desfăşurat în data de 08.11.2012 instruirea Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, privind prevederile Ordinului Nr. 1025/16 din 22 decembrie 2011 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525 – 2011 care reglementează modul de prevenire şi organizare a intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice de conducere şi coordonare a acestei activităţi în vederea asigurării viabilităţii drumurilor pe timp de iarnă.
Conform art.9 din actul normativ menţionat anterior, pentru asigurarea circulaţiei rutiere în timpul iernii, administratorul drumurilor publice va stabili următoarele măsuri: măsuri pregătitoare; măsuri de prevenire a poleiului şi înzăpezirii; măsuri de deszăpezire.
Totodată, şefii Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă au fost informaţi despre Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului mediului nr.1422/192/2012 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă.
Urmare a analizei situaţiei privind mijloacele de deszăpezire asigurate de Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă în cadrul şedinţelor extraordinare ale C.J.S.U. din datele de 26.10.2012 şi 15.11.2012, situaţia se prezintă astfel:
 Din 111 C.L.S.U. au răspuns 86. Comitetele locale care nu au răspuns sunt: Bechet, Almăj, Botoşeşti-Paia, Braloştiţa, Cârcea, Carpen, Coţofenii din Faţă, Galicea Mare, Goieşti, Işalniţa, Lipovu, Măceşu de Jos, Măceşu de Sus, Maglavit, Malu Mare, Melineşti, Murgaşi, Robăneşti, Sadova, Scaieşti, Seaca de Pădure, Secu, Siliştea Crucii, Sopot şi Ţuglui.
Dintre cele 86 care au răspuns,
 18 C.L.S.U. nu au utilaje de deszăpezire (Băileşti, Bucovăţ, Catane, Caraula, Cioroiaşi, Coşoveni, Dobroteşti, Gherceşti, Ghidici, Gighera, Gogoşu, Întorsura, Mârşani, Negoi, Perişor, Pleşoi, Radovan, Vela).
 36 C.L.S.U. nu au asigurate materiale antiderapante: Băileşti, Afumaţi, Bucovăţ, Castranova, Catane, Caraula, Cernăteşti, Cioroiaşi, Coşoveni, Desa, Dobroteşti, Drănic, Fărcaş, Galiciuica, Gherceşti, Ghidici, Gighera, Gângiova, Gogoşu, Greceşti, Întorsura, Mârşani, Mischii, Moţăţei, Piscu Vechi, Negoi, Perişor, Pleşoi, Podari, Radovan, Rast, Tălpaş, Teasc, Valea Stanciului, Vela şi Vârtop.
De menţionat este faptul că, pentru creşterea numărului de răspunsuri transmise de Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, atât Instituţia Prefectului, cât şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj au retransmis adrese sau au contatctat telefonic Primăriile care nu au răspuns.
În funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj va comunica Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în momentul transmiterii mesajelor de avertizare alte măsuri punctuale care fac referire la avertizarea populaţiei, instituirea serviciului de permanenţă, oportunitatea convocării comitetelor, asigurarea fluxului informaţional-decizional, conform reglementărilor legale în vigoare.
În acest sens, foarte importantă este asigurarea fluxului informaţional-decizional de către preşedinţii Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, iar acolo unde nu funcţionează reţeaua de intranet /e-mail să se comunice ISU Dolj pentru a se găsi altă modalitate de transmitere a măsurilor şi hotărârilor stabilite de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
De asemenea, un aspect important al acţiunilor derulate în perioadele aflate sub incidenţa avertizărilor meteorologice vizează verificarea asigurării serviciului de permanenţă la sediul primăriilor, în conformitate cu Procedura de verificare a asigurării serviciului de permanenţă pe perioada avertizărilor privind iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă.
În vederea cunoaşterii modalităţilor de verificare a instituirii serviciului de permanenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj a transmis documentul tuturor Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, la data emiterii acestuia.
În scopul iniţierii şi menţinerii la nivel judeţean a unor acţiuni de răspuns proporţionale cu efectele produse de situaţiile de urgenţă generate de tipurile de risc specifice iernii, Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă trebuie să acorde o atenţie deosebită transmiterii datelor privind efectele situaţiilor de urgenţă conform legislaţiei în vigoare.
Direcţiile de acţiune prezentate, precum şi măsurile care au fost stabilite vor fi permanent actualizate şi completate în funcţie de dinamica evenimentelor generate de manifestarea fenomenelor meteorologice specifice iernii şi în conformitate cu particularităţile fiecărei situaţii de urgenţă.

 

INSPECTOR-ŞEF,
Col.

FLOREA Constantin