ISU Oltenia: Recomandări anti – incendiu pentru perioada de recoltare

 

Având în vedere că este perioada recoltatului şi că în ultimele două saptămâni cadrele ISU Dolj s-au confruntat cu şase incendii de arderi necontolate ale miriştilor, reamintim câteva măsuri ce trebuie respectate:

– este interzis fumatul pe utilajele şi maşinile agricole când se execută recoltarea cerealelor;

– înainte de a intra în campania de recoltare tractoarele, combinele şi celelalte maşini agricole folosite la recoltarea şi transportul cerealelor, vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecţiunile care ar putea produce incendii;

– asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu şi verificarea zilnică a situaţiei existente;

– fiecare maşină va fi dotată cu mijloace de primă intervenţie (stingătoare, bidoane cu apă, lopeţi, mături de nuiele);

– existenţa a 1-2 pluguri sau discuri şi mijloace de tractare a acestora;

– în perioadele de caniculă şi secetă prelungită sau pe timp de vânt, arderea miriştilor este interzisă;

– arderea se execută în locuri care nu permit propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi care să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport a gazelor naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

– parcelarea miriştii în suprafeţe de maxim 10 hectare, prin fâşii arate;

– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi şi asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

– în cazul suprafeţelor de ardere mai mici de 5 hectare se vor asigura substanţele şi mijloacele de stingere necesare; pentru suprafeţe mai mari de 5 hectare se va asigura prezenţa unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

– arderea miriştii, a vegetaţiei uscate, şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul;

– emiterea permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens;

Cei care un ţin cont de aceste măsuri pot fi sancţionaţi cu amendă contravenţională de la 1000lei la 2500lei conform HGR.537/2007 art.1pct. 3 litera r.

                       BIROUL DE PRESĂ din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

”Oltenia” DOLJ