ISU Oltenia: Măsuri pentru identificarea, preluarea şi transportul persoanelor fără adăpost in spaţiile special amenajate de autoritorităţi

În urma  ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din data de 30.12.2014 care s-a desfășurat la sediul Instituției Prefectului, a fost adoptată Hotărârea CJSU privind  măsurile adoptate in temeiul prevederilor art.22 din O.U.G, Nr. 2l din 15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.l5 din 28.02.2007 cu completările şi modificările ulterioare şi ale art.10 din H.G.R. nr.1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările ulterioare, având in vedere Dispoziţia nr.62392 din 30.12.2014 a Secretantlui de Stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, domnul Raed Arafat, având in vedere temperaturile extreme prognozate pentru perioada următoare, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj adoptă prezenta hotărâre:

Art.l. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din toate localităţiile judeţui Dolj vor asigura identificarea, preluarea şi transportul persoanelor fără adăpost in spaţiile special amenajate de autoritorităţiile publice locale.

Art.2. În activităţile de patrulare, preluare şi transport persoane fără adăpost vor fii

implicate toate instituţiile cu atribuţii in domeniul protecţiei populaţiei – Serviciul Judeţean de Ambulanţă Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, Gruparea de Jandarmi MobilA ,,Fraţii Buzeşti” Craiova, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, Secţia Regională de Poliţie  Transporturi Craiova, Polilţia Locală şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă ,,Oltenia” al judelului Dolj – SMURD.

Art.3 Acţiunile de patrulare se vor efectua in zonele cunoscute ca fiind frecventate de persoanle fără adăpost şi se vor notifica celorlalte instituţii in vederea disponibilizării celei mai apropiate resurse cu capacitate de preluare şi transport.

Art.4 Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din toate localităţile judelului Dolj vor identifica persoanele care locuiesc in spaţii fără incălzire şi vor asigura relocarea acestora in perioadele cu temperaturi extreme.

Art.5 Toate instituţiile implicate vor transmite in timp real datele privind misiunile

executate pentru preluarea şi transportul persoanelor fără adăpost la dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Oltenia” al judeţului Dolj, telefon

0251.510 .126, fax 0251 .510.121 .

Art.6 (1) Echipajele medicale de urgenţă şi  prim ajutor calificat sunt obligate ca după finalizarea misiunilor de intervenţie, să verifice pe timpul deplasării spre unităţile de reşedinţă şi să anunţe la dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Oltenia” al judeţului Dolj, prezenţa persoanelor fără adăpost, in vederea alocării echipajelor de transport pentru preluarea acestor.

(2’l La ordin, in funcţie de evoluţia situaţiei operative şi fără  afectarea capacităţii de răspuns in domeniul asistenţei medicale de urgenţă  Inspectoratul pentru Situalii de Urgenţă ,,Oltenia” al judeţului Dolj va implica in activităţiile  de patrulare şi transport autospecialele de transport medical şi victime multiple.

 

                                      Compartimentul Informare şi Relaţii Publice