ISU Oltenia: MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SĂRBĂTORILOR PASCALE

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “OLTENIA” AL JUDEȚULUI DOLJ RECOMANDĂ URMĂTOARELE MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SĂRBĂTORILOR PASCALE

 

 Principalele măsuri specifice pe care preoţii le iau pe timpul sărbătorilor religioase, la care se aşteaptă să participe un număr foarte mare de credincioşi, sunt următoarele:

  • evacuarea din interiorul lăcaşurilor de cult, înainte de începerea slujbelor religioase cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, scaunelor şi băncilor nefixate de pardoseală şi menţinerea, în permanenţă, a culoarului central degajat;
  • amplasarea mijloacelor de încălzire la distanţe de siguranţă faţă de elementele de construcţie, decoruri sau mobilier care sunt combustibile;
  • accesul   credincioşilor  în   incinta lăcaşului de cult în limita capacităţii acestuia, în scopul evitării aglomeraţiei şi producerii de accidente. De cele mai multe ori, acest lucru nu este posibil şi de aceea uşile de acces şi evacuare se blochează, obligatoriu, în poziţie „deschis” sau se recomandă desfăşurarea slujbelor în aer liber;
  • în locurile unde se mai utilizează încă sisteme şi mijloace locale de încălzire, se asigură întreruperea alimentării acestora înainte de începerea slujbelor religioase, supravegherea pe toată durata funcţionării, precum şi evacuarea jarului şi cenuşii, la părăsirea lăcaşurilor de cult, în locuri special amenajate;
  • aducerea la cunoştinţa enoriaşilor, de către slujitorii bisericii, înainte de începerea slujbelor religioase, a unor reguli minimale ce trebuie respectate în biserică şi în afara acesteia, în vederea prevenirii incendiilor, în special cele referitoare la:
  • modul de utilizare a lumânărilor aprinse în rândul mulţimilor de credincioşi şi evitarea folosirii paharelor din plastic, hârtiei sau cartonului ca elemente de protecţie a flăcării la vânt şi la picăturile de ceară;
  • modul de comportare pe timpul producerii unui incendiu în biserică, în scopul păstrării calmului, neproducerii de accidente nedorite şi necreării de panică în timpul evacuării construcţiei incendiate;
  • instruirea persoanelor cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor din incinta mănăstirilor sau aparţinând de acestea privind cunoaşterea şi respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor, la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, cât şi privind utilizarea focului deschis şi interdicţia fumatului;
  • a nu se permite ca, prin modul de parcare a autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros, să se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale pompierilor la un eventual incendiu;
  • asigurarea de mijloace de apărare împotriva incendiilor, rezerve de apă şi posibilităţi efective de utilizare a acestora, cât şi instruirea corespunzătoare a întregului personal pentru declanşarea cu maximă operativitate a activităţii de intervenţie pentru stingerea unui eventual incendiu, cu forţe proprii, mai cu seamă în cazul acelor obiective izolate, amplasate la distanţe mari faţă de serviciile de pompieri.

 

Pentru anunțarea oricărui eveniment APELUL UNIC DE URGENȚĂ este  112

 

Compartimentul informare și relații publice