ISU Oltenia Dolj: Situația localităților afectate de creșterea apelor Dunării

Având în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 14 – COD GALBEN ŞI COD PORTOCALIU -până pe data de 18.03.2016, ora 18.00,ce vizează creşteri de niveluri şi debite cu depăşirea COTELOR  DE  APĂRARE pe fluviul Dunărea, conform INH-CNPH, astăzi, 14.03.2016, debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost în scădere, având valoarea de 11.500 mc/s. La staţiile hidrometrice de pe fluviul Dunărea, nivelurile s-au situat peste COTA DE APARARE (la s.h. Gruia), respectiv peste COTELE DE inundaţie (la s.h. Calafat şi la s.h. Bechet).

Pe râul Jiu, în ultimele 24 de ore, nivelurile şi debitele au fost în general în scădere pe întregul bazin hidrografic. La staţiile hidrometrice de pe râul Jiu, nivelurile se situează sub COTELE DE APARARE. Pe afluenţi şi celelalte râuri interioare din judeţ, nivelurile şi debitele au fost în general staţionare şi în scădere, nivelurile la staţiile hidrometrice situându-se sub COTELE DE APARARE.

          Conform prognozei A.B.A. Jiu, în următorul interval de 24 de ore, debitele şi nivelurile pe râul Jiu şi pe celelalte râuri interioare vor fi în scădere.

Până în momentul de faţă nu s-au înregistrat evenimente generatoare de situaţii de urgenţă în urma creşterii debitelor şi depăşirii nivelurilor cotelor de apărare/inundaţie pe fluviul Dunărea.

Oraş Calafat:

Pe sectorul Ciupercenii Noi – Desa – Pisculeţ, suprafeţele riverane Dunării situate în zonele joase, neîndiguite, predispuse la inundaţii (păşuni şi fâneţe naturale) sunt afectate de creşterea nivelurilor şi debitelor fluviului, fără a fi afectate terenuri agricole, fond forestier, gospodării sau obiective socio-economice.

Pe DJ 553, sectorul de drum Calafat – Ciupercenii Vechi, situat în imediata apropiere a fluviului Dunărea, apa nu a pătruns pe carosabil, dar autoritatea publică locală a amenajat o variantă ocolitoare, în paralel cu DJ 553, pe o lungime de 2,5 km, pentru redirijarea circulaţiei în eventualitatea că situaţia o va impune.

Oraş Bechet:

În punctul de trecere a frontierei Romania-Bulgaria, calea de acces spre feribot este inundată cu o lamă continuă de apă pe o lungime de 30 m, avînd o lăţime de 20 m şi o înălţime a lamei de apă de 15 – 20 cm. Circulaţia se desfăşoară în condiţii normale, fără restricţii. La SPET Bechet a fost inundată parcarea pentru autoturismele angajaţilor cu o lamă continuă de apă pe o lungime de 100 m, cu o lăţime de 50 m şi o înălţime a lamei de apă de 15 – 25 cm. Nu s-au semnalat alte evenimente deosebite până la această oră.

  S.G.A. Dolj a alcătuit echipe de intervenţie operativă coordonate de inginerul şef şi directorul S.G.A. Dolj, care monitorizează permanent lucrările hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor (diguri pe raza judeţului Dolj), începând de la limita cu judeţul Mehedinţi, comuna Salcia, până la Dabuleni, limita cu judeţul Olt. Fiind înregistrate depăşiri ale cotelor de inundaţie atât la Calafat, cât şi la Bechet, cele două  formaţii de lucru (Dunărea – Nedeia, respectiv Dunărea – Bistreţ) au trecut la monitorizarea lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare (diguri), cât şi a zonelor libere riverane fluviului Dunărea, în special a zonelor critice cuprinse în planurile de apărare.

Formaţiile de lucru Dunărea – Nedeia şi Dunărea – Bistreţ sunt asigurate cu formaţii de intervenţie, dotate cu materiale şi mijloace pentru eventuale intervenţii operative, dacă situaţia o va impune, astfel:

–        forţe de intervenţie, alcătuite din 39 agenţi hidrotehnici şi 4 TESA;

–        4 autoturisme;

–        14 mijloace de intervenţie (autoutilitare, tractoare, autobasculante, buldoexcavatoare, încărcător multifuncţional);

–        materiale de intervenţie: 17.000 saci, 2.000 mp geotextil, 2 instalaţii de iluminat pe timp de noapte, 450 kg absorbant  pentru poluări, 5 baraje reţinere produse petroliere, 1.800 pari lemn, 80 mc cherestea de răşinoase, nisip.

Forţe şi mijloace angrenate în activitate:

a)   Efective: 99, din care:

  • MAI: 48  –   6 militari (3 ofiţeri şi 3 subofiţeri) – ISU DJ – monitorizare;

– 21 jandarmi (1 ofiţer, 20 subofiţeri) – IJJ Dolj – rezervă;

– 16 poliţişti (1 ofiţer, 15 agenţi) – IPJ Dolj;

–   5 poliţişti de frontieră (1 ofiţer, 4 agenţi) – STPF Dolj;

– 51 alte forţe: 43 din cadrul S.G.A. Dolj (rezervă) şi 8 din componenţa grupului de suport tehnic;

b)   Mijloace: 31, din care:

  • 13 MAI (1 ISU Dolj, 2 IJJ Dolj, 8 IPJ Dolj, 2 STPF Dolj,);
  • 18 alte mijloace – SGA Dolj (rezervă).

 

 

           BIROUL DE PRESĂ din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

”Oltenia” DOLJ