ISU ”Oltenia” DOLJ: MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN PERIOADELE SECETOASE ŞI CANICULARE

 

Sezonul de vară, caracterizat printr-un proces de încălzire accentuată a vremii, poate favoriza creşterea numărului de incendii. Aceasta cu atât mai mult cu cât gradul de umiditate al vegetaţiei este scăzut, factor care favorizează izbucnirea şi propagarea rapidă a flăcărilor.

Întrucât sunt prognozate temperaturi în creştere, este necesar a fi luate măsuri preventive în vederea limitării producerii acestor evenimente care se pot solda cu pagube materiale importante şi chiar pierderi de vieţi omeneşti.

Temperaturile ridicate determina foarte multe persoane să caute confortul zonelor de agrement, lucru care presupune, în cele mai multe cazuri, folosirea focului. Insă acesta nu trebuie făcut oriunde şi în orice condiţii. Focul deschis se poate folosi numai în vetrele special amenajate sau la o distanţă de minimum 100 m de marginea (liziera) pădurii. Se va curăţa vegetaţia din jurul vetrei, iar focul va fi supravegheat în permanenţă pentru evitarea propagării acestuia la vegetaţia din jur. Copiii vor fi supravegheaţi, pentru a nu transporta jar sau alte materiale aprinse în afara vetrei de foc. La plecare, focul va fi stins prin stropirea cu apa a jarului până la răcirea totala a acestuia, lucru absolut necesar datorita posibilităţii de reaprindere la orice adiere de vânt.

Aceste reguli trebuie respectate şi de cei ce au parcele de teren pe lângă casă, pentru ca o flacără propagată de vegetaţie într-o curte poate aprinde în timp foarte scurt locuinţa şi anexele gospodăreşti.

De asemenea trebuie manifestată o grijă deosebită la fumat (mai ales la aruncarea resturilor de ţigări şi chibrituri), la executarea lucrărilor de sudură şi la desfăşurarea oricăror activităţi ce pot produce aprinderea diverselor materiale. Se impune respectarea cu stricteţe a regulilor privind manipularea, transportul şi depozitarea materialelor şi substanţelor cu risc ridicat de incendiu sau explozie. De exemplu, recipientele cu gaze lichefiate (GPL, oxigen, etc.) trebuie adăpostite de influenta directa a razelor solare sau stropite periodic cu jeturi de apa pentru răcire. La depozitarea unor materiale (furaje, cărbune, rumeguş, bumbac, etc.) trebuie avut în vedere şi faptul că acestea, in condiţii specifice de temperatura şi umiditate, se pot autoaprinde.

Şi nu în ultimul rând, trebuie verificate instalaţiile de paratrăsnet, ştiut fiind faptul că, după o perioada cu temperaturi ridicate, precipitaţiile sunt însoţite în mod frecvent de descărcări electrice atmosferice.

Administraţiile publice locale au obligaţia să ia următoarele măsuri:

– afişarea în locurile des frecventate de cetăţeni (ex: sediul primăriei, căminul cultural, lăcaşuri de cult, unităţi de comerţ etc) a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestei perioade;

– stabilirea locurilor unde se pot efectua lucrări cu foc deschis şi persoanele desemnate să supravegheze (instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare a incendiilor);

– interdicţia utilizării focului deschis în apropierea locuinţelor, anexelor gospodăreşti şi a depozitelor de furaje, pe terenuri acoperite de vegetaţie uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantaţii sau obiective cu risc ridicat de incendiu;

– atenţionarea, împreună cu administratorii fondului silvic (indiferent de forma de proprietate) a celor ce tranzitează pădurea sau desfăşoară activităţi în acest areal asupra consecinţelor pe care le pot avea folosirea focului deschis sau fumatul în pădure (în pădure, focul se face în locuri special amenajate, iar dacă acestea nu există focul se va face în locuri cât mai îndepărtate de arbori şi vegetaţie; Foarte important este ca la plecare să se stingă jarul);

– organizarea şi executarea prin intermediul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţenilor;

– asigurarea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

– identificarea celor mai eficiente metode de alertare şi mobilizare a cetăţenilor în cazul izbucnirii unor incendii.

 

 

 

BIROUL DE PRESĂ din cadrul Inspectoratului pentru

Situaţii de Urgenţă ”Oltenia” DOLJ