ISU „Oltenia” Dolj la bilanț: Numărul urgențelor primite la „112” a crescut cu 21 la sută anul trecut

 

Centrul Operaţional Judeţean a asigurat permanent reglementarea, planificarea, organizarea, pregătirea şi coordonarea unitară a activităţilor de răspuns prin:

v organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de pregătire cu forţe şi mijloace în teren la obiective de importanţă deosebită din zona de competenţă:

Exerciţiul cu forţe şi mijloace în teren în cazul producerii unui incendiu la Sala Polivalentă Craiova,

Exerciţiul cu forţe şi mijloace în teren în cazul producerii unui incendiu la fondul forestier, Direcţia Silvică Dolj – Ocolul Silvic Sadova, 

        – Exerciţiul cu forţe şi mijloace în teren în cazul producerii unui incendiu la Electroputere Parc – Magazinul Decathlon,

         -Exerciţiul cu forţe şi mijloace în teren în cazul producerii unui incendiu la S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A. – FABRICA DE BERE CRAIOVA ;

v aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Dolj în şedinţa Consiliului Judeţean Dolj;

v notificarea şi monitorizarea a 1784 transporturi de deşeuri şi substanţe periculoase faţă de 1594 în anul 2013.

În anul 2014 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj a primit, prin intermediul SNUAU 112, 29.484 apeluri, în medie 81 pe zi.  Din acestea  8875 au constituit situaţii de urgenţă, în medie 24 pe zi. Comparativ cu anul 2013 numărul acestora a crescut cu 21%, ca urmare creşterii solicitărilor de răspuns pentru acordarea prim-ajutorului medical calificat.

Cele 8875 (comparativ cu 7327 – 2013) situaţii de urgenţă au constat în 278 (comparativ cu 383 incendii – 2013), 75 (comparativ cu 233 – 2013) incendii de vegetaţie uscată, 363 (comparativ cu 192-2013) intervenţii pe linie de protecţie civilă şi dezastre, 93 (comparativ cu 50-2013) acţiuni de protecţie a comunităţilor, 9 (comparativ cu 20-2013) intervenţii pentru asistenţa persoanelor, 8057 (comparativ cu 6449-2013) intervenţii S.M.U.R.D.

Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 16 minute (18 minute în anul 2013), iar timpul mediu de intervenţie 79 minute (82 minute în anul 2013).

Media intervenţiilor la mia de kilometri pătraţi a fost de 109, comparativ cu 117 în 2013.

Media intervenţiilor la suta de mii de locuitori a fost de 113, comparativ cu 121 în 2013.

În funcţie de tipul proprietăţii la care s-au produs situaţiile de urgenţă, statistica se prezintă astfel: 283 domeniul public al statului (35,68%), 478 proprietăţi individuale (60,27%), 24 domeniul privat român (3,02%), 8 domeniul privat al statului (1,03%).

Comparativ cu anul 2013 statistica se prezintă astfel: 330 domeniul public al statului (37,58%), 442 proprietăţi individuale (50,34%), 42domeniul privat român (4,78% ), 10 domeniul privat al statului (1,13%).

Situaţia incendiilor în funcţie de obiectivul afectat este următoarea: 73% incendii la case de locuit (68% în anul 2013), 10% incendii la mijloacele de transport (11% în anul 2013), 4% incendii în blocuri de locuit (5% în anul 2013) şi 13 % alte obiective (construcţii, depozite, păduri, culturi agricole) (16% în anul 2013).

Principalele surse de aprindere care au generat incendiile produse în zona de competenţă au fost: flacără deschisă (46%), scurtcircuit electric (27 %), efect termic (13%), jar sau scântei (12%). Comparativ cu anul 2013 s-a constatat o scădere la sursele de aprindere flacără deschisă (51%) şi efect termic (18%) şi o creştere la scurtcircuit electric (21%) şi jar sau scântei (6%).

Cu toate eforturile depuse, în urma incendiilor produse un număr de 2 (comparativ cu 5 – 2013) persoane au decedat, iar alte 4 (comparativ cu 15 – 2013) au suferit diferite traume.  Raportat la anul 2013 a scăzut numărul persoanelor decedate de la 8 la 2 persoane, cât şi numărul persoanelor rănite de la15 la 4.

Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 18 persoane (16 adulţi şi 2 copii), faţă de anul 2013 când au fost salvate 25 persoane (19 adulţi şi 6 copii).

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare  a intervenit în medie la 22 cazuri pe zi, fiind asistate 8186 persoane, dintre care 7295 adulţi şi 891 copii, comparativ cu anul trecut, când au fost asistate 6535 persoane (5777 adulţi şi 758copii).

Din cele 8057 intervenţii, peste 97% reprezintă asistenţă medicală de urgenţă, astfel: 3811 diverse medicale (chirurgie, afecţiuni medicale, neurologice, oftalmologice), 2186 traumatisme, 459 prim ajutor la accidente rutiere, 638 afecţiuni cardiace, 264 transport interclinic, 233 intoxicaţii, 116 stop cardiorespirator neresuscitat, 58 găsiţi decedaţi, 45 stop cardiorespirator resuscitat, 22 arsuri, 5 prim ajutor la accidente feroviare.

Centrul de formare şi pregătire în descarcerare şi asistenţă medicală de urgenţă din cadrul inspectoratului a pregătit  170 subofiţeri operativi care încadrează echipajele de intervenţie, în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi decarcerare – primul ajutor calificat (paramedic), comparativ cu anul 2013 când au fost pregătiţi 132 de cursanţi. Aceştia provin din 3 inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă (Dolj, Mehedinţi, Gorj), în acelaşi timp 55 cadre cu funcţii de conducere au fost pregătiţiîn acordarea primului ajutor de bază.

Cele 363 intervenţii la acţiunile de protecţie civilă şi dezastre au constat în: 4% misiuni pirotehnice (14 intervenţii), 52 % acţiuni pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase (189 intervenţii), 39% acţiuni asigurare măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor pe timpul evenimentelor publice de amploare (141 intervenţii), 0,8% avarii la conducte magistrale (3 intervenţii), 4,4 % alte situaţii (16 intervenţii) (căutare persoane înecate, transport apă potabilă). Faţă de anul 2013 intervenţiile la acţiunile de protecţie civilă şi dezastre au crescut cu 89%, creşteri înregistrându-se la acţiuni pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase.

Intervenţiile complexe – de cooperare desfăşurate de inspectorat în anul 2014 au fost:

v intervenţia în sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi pentru reabilitarea zonelor afectate de inundaţii ca urmare a precipitaţiilor abundente căzute în localităţile Orşova şi Eşelniţa în perioada 19.09. – 18.09.2014;

v intervenţiile în sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila respectiv Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa pentru reabilitarea zonelor afectate de viscol şi înzăpeziri în perioada 28.12. – 30.12.2014;

În anul 2014  Inspecţia de Prevenire a executat 1594 controale din care: 151 investiţii, 609 la operatori economici, 11 la operatori economici cu risc în care sunt implicate substanţe periculoase, 710 la instituţii publice şi 111 la unităţi administrativ teritoriale. Comparativ cu anul 2013, când s-au executat 1769 controale,  numărul acestora a scăzut cu circa 10%.

În perioada analizată s-au executat controale la toate cele 109 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă înfiinţate în judeţul Dolj şi  34 la  servicii private pentru situaţii de urgenţă.

Pe timpul activităţilor preventive desfăşurate au fost constatate 6237 încălcări ale prevederilor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă, au fost aplicate 3194 sancţiuni contravenţionale constând în 909 amenzi reprezentând un cuantum de 1.234.000 lei şi respectiv 2.285 avertismente. Faţă de anul 2013, numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate a scăzut cu 16% (13% avertismentele şi 24% amenzile).

Activitatea de  avizare – autorizare a constat în emiterea a 180 avize (197 în anul 2013) şi 86 autorizaţii  de securitate la incendiu (129 în anul 2013), precum şi 6 avize de protecţie civilă  (4 în anul 2013) şi 1 autorizaţie de protecţie civilă (1 în anul 2013), fiind respinse: 55 documentaţii de avizare (47 în anul 2013) şi  12 pentru autorizare în domeniul securităţii la incendiu (16 în anul 2013), respectiv 4 documentaţii  de avizare şi 1 pentru autorizaţie de protecţie civilă (1 în anul 2013).

Au fost avizate 63 planuri de evacuare în situaţii de urgenţă şi acordate 149 avize la transportul deşeurilor periculoase.

De asemenea, s-a acordat asistenţă tehnică de specialitate privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă la 189 solicitări scrise.

La nivel judeţean au fost desfăşurate activităţi de informare preventivă constând în :

–  promovarea spoturilor audio şi video în cadrul Campaniei Naţionale de Informare şi Sensibilizare „Vreau să fiu voluntar”, Campaniei F.O.C. „Flăcările omoară copii” şi Campaniei R.I.S.C. „Renunţă! Improvizaţiile sunt catastrofale”;

– 53 articole în presă privind situaţia operativă  şi măsuri de prevenire;

– 56 emisiuni TV şi 47 emisiuni radio;

– 6689 broşuri,  2928 afişe, 41502 pliante / flyere şi 624 filme video difuzate;

– 2032 instruiri, din care 682 la operatori economici, 911 la instituţii publice şi 439 la localităţi.

–  exerciţii de evacuare în situaţii de urgenţă la unităţile de învăţământ controlate;

– 1565 exerciţii de alarmare, din care: 1322 în caz de incendiu, 56 situaţii protecţie civilă / alarmare publică şi 187 evacuare;

– 276 cercuri tehnico-aplicative îndrumate, din care 135 cercuri „Prietenii pompierilor” şi 141 cercuri „Cu viaţa mea apăr viaţa”.

Deşi misiunea principală a instituţiei este salvarea vieţii semenilor nostri, nu am neglijat deloc activitatea sportivă, astfel că la această oră de bilanţ ne putem mândri cu  participarea cadrelor unităţii noastre la 23 competiţii sportive, dintre care amintim:

 • Faza minister tenis de masă 11-15.03.2014 în municipiul Câmpulung-Muscel;
 • Faza Finală A.S.P.R Atletism şi Cros în municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv pe minister în municipiul Cluj-Napoca perioada 07.05 – 09.05.2014:
  • Faza finală cupa A.S.P.R tenis (de câmp) Tg. Mureş;
  • Competiţia Naţională de Descarcerare şi de acordare a primului ajutor calificat – faza a III-a, organizată în municipiul Oradea unde lotul reprezentativ al unităţii noastre a participat la proba DESCARCERAREA DIN AUTOVEHICULE obţinând locul III.

În cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE, AXA PRIORITARĂ 3, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.3“Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia” la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia, s-a depus  un proiect în valoare de 2.632.059 Euro.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:

 • Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea.
 • Baza operaţională regională din Regiunea 4 Sud – Vest Oltenia, cu sediul în municipiul Craiova.

Astfel, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud – Vest Oltenia a achiziţionat prin acest proiect pentru dotarea bazelor judeţene 5 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime şi 5 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP pentru îmbunătăţirea sistemului integrat de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă şi intervenţie la incidente majore (câte o autospecială pentru fiecare inspectorat).

În acest an a fost depus un nou proiect ”Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgentă în regiunea Sud-Vest Oltenia” care urmăreşte achiziţionarea de autovehicule cu şenile, roţi tip UTV cu capacitate mare de trecere, autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP şi autofreze de zăpadă.

Scopul activităţii de informare şi relaţii publice a fost transmiterea corectă şi oportună către populaţie şi diferite categorii socio-profesionale, prin intermediul mass-mediei scrise şi audio-vizuale, a activităţilor desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj, precum şi a informaţiilor despre riscurile predictibile în anumite zone şi perioade de timp.

În acest sens au fost publicate pe parcursul anului 2014, în mass-media scrisă şi electronică locală, regională şi centrală, un număr de 305 de comunicate, buletine şi ştiri de presă faţă de 287 în anul 2013.

Au fost organizate 60 conferinţe şi briefinguri de presă,  cu ocazia zilelor de   28 februarie – Ziua Protecţiei Civile din România,  13 septembrie – Ziua Pompierilor din România, 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului, 13 octombrie – Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscurilor Dezastrelor Naturale, 1 decembrie – Ziua Naţională a României şi Competiţia Naţională de Descarcerare şi Acordare  a Primului Ajutor Calificat – Faza zonă.

În  anul 2014 site-ul inspectoratului a fost accesat de 10.697 persoane din România şi alte ţări, care au vizitat site-ul  de 14885 de ori, vizualizând informaţiile de pe 63.018 de pagini.

 

ACTIVITĂŢII COMITETULUI JUDEŢEAN  PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DOLJ  PE ANUL 2014

 

Printre cele mai importante acţiuni  dispuse în urma şedinţelor, precum şi în baza ordinelor şi dispoziţiilor conducerii MAI, se regăsesc:

ü    adoptarea a 13 Hotărâri ale CJSU,  principalele măsuri constând în:

 • stabilirea punerii în funcţiune a unor staţii de pompare de desecare aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Dolj în vederea prevenirii inundării localităţilor şi a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din sudul judeţului. În acest sens, au fost adoptate 7 Hotărâri ale CJSU şi conform Filialei Dolj a ANIF pentru această activitate s-a consumat cantitatea de 3578 Mwh, cu valoarea de 1.793.653 lei.
 • atribuirea unor responsabilităţi concrete pentru instituţiile care asigură funcţii de sprijin în cazul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase;
 • executarea de către SGA Dolj a unei breşe în digul pârâului Teslui, aval localitatea Popânzăleşti, cu scopul de a asigura evacuarea apei din incinta îndiguită, care afecta case şi anexe gospodăreşti. În acest sens a fost adoptată Hotărârea nr.1 din 08.03.2014 a Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului;
 • repartizarea motorinei acordată de la rezervele statului cu titlu gratuit, destinată Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj în vederea restabilirii stării de normalitate ca urmare a producerii unor inundaţii;
 • sprijinirea efectuării lucrărilor de construire pentru obiectivul „Conducta de transport gaze naturale Dn 600, conducta de înmagazinare Gherceşti – panou de măsură S.D.E. Craiova”;
 • asigurarea identificării, preluării şi transportului persoanelor fără adăpost în spaţiile amenajate de autorităţile publice locale în perioadele cu temperaturi minime extreme de către C.L.S.U şi instituţiile nominalizate prin Dispoziţia Secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.
 • ca urmare a măsurilor dispuse de domnul Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne în cadrul videoconferinţei din 17.12.2014, s-a întocmit Registrul de riscuri şi capabilităţi la nivelul judeţului, iar ulterior, ca urmare a Dispoziţiei Secretarului de de Stat pentru ordine şi siguranţă publică dl. general magistrat dr. ILIE BOTOŞ, în luna ianuarie 2015,  s-a detaliat Registrul de riscuri şi capabilităţi pe localităţi, tipuri de risc şi timpi de reacţie, document aprobat prin Hotărârea nr.1/2015 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi care va fi actualizat în funcţie de schimbările survenite.

Prin ordinul conducerii MAI se vor declanşa acţiuni de alertare, pe judeţe, pentru a se verifica modul de intervenţie, timpii de reacţie şi capabilităţile în situaţii de risc.

Acţiuni şi măsuri cu caracter proactiv, desfăşurate în perioada predezastru

 • au fost diseminate către Comitetele locale pentru situaţiide urgenţăunnumăr de 270 de atenţionări/avertizări hidrometeorologice după cum urmează:
  • 193 atenţionări/avertizări meteorologice (188 – COD GALBEN şi 5 – COD PORTOCALIU);
  • 34 atenţionări/avertizări hidrologice (28 – COD GALBEN şi 5 – COD PORTOCALIU, 1 – COD ROŞU;
  • 22 atenţionări/avertizări hidrologice ce au vizat simultan atât fenomene hidrologice COD ROŞU, COD PORTOCALIU cât şi COD GALBEN
   • § 21 informări meteorologice.

Numărul avertizărilor/atenţionărilor a crescut considerabil comparativ cu anul 2013, cândau fost diseminate 167 de atenţionări/avertizări hidrometeorologice, existând perioade în care au fost în vigoare două sau trei avertizări care au vizat producerea de fenomene hidrologice periculoase în zone diferite ale judeţului: Dunăre, Jiu şi Desnăţui.

 • au fost întocmite/actualizate documente operative în vederea asigurării unui răspuns optim în caz de urgenţă, cele mai semnificative fiind:
  • Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Dolj;
  • Planul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru sezonul estival 2014;
  • Planul judeţean de măsuri pentru sezonul de iarnă 2014/2015;
  • Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2015.
  • au fost emise Ordine ale Prefectului pentru constituirea Comisiilor mixte de constatare şi evaluare apagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase, monitorizarea digurilor cu rol de apărare şi a zonelor critice de pe cursurile de apă Teslui, Raznic, Terpeziţa, Desnăţui, aplicarea măsurilor sanitar-epidemice necesare în zonele afectate de inundaţii, analiza oportunităţii punerii în funcţiune a staţiilor ANIF– Filala Dolj, repartizarea cantităţii de motorină primită de la rezervele statului şi distribuire apă potabilă, pentru sprijinirea efectuării lucrărilor de construire pentru obiectivul “Conducta de transport gaze naturale Dn 600, conducta de înmagazinare Gherceşti-panou de măsură SDE Craiova, judeţul Dolj” şi verificarea lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

 

Acţiuni desfăşurate pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă pentru limitarea efectelor provocate de fenomenele meteorologice periculoase.

În perioadele aflate sub incidenţa avertizărilor, a fost activată de 13 ori Grupa Operativă constituită la nivel judeţean, a cărei activitate a vizat eficientizarea acţiunilor de intervenţie la nivelul judeţului şi de raportare a datelor, prin culegerea, în timp util, a informaţiilor necesare gestionării situaţiilor de urgenţă şi cooperarea între instituţiile care gestionează tipurile de risc manifestate şi cele care asigură suportul necesar pentru intervenţie.

Printre intervenţiile operative semnificative desfăşurate pentru înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi care au necesitat angrenarea instituţiilor cu funcţii de sprijin, prin concentrarea de forţe şi mijloace considerabile, pot fi amintite cele pentru:

 • menţinerea drumurilor în stare practicabilă, salvarea persoanelor surprinse pe drumurile înzăpezite, asigurarea urgenţelor medicale, monitorizarea cazurilor sociale cu risc de hipotermie şi asigurarea furnizării utilităţilor publice înperioadele în care s-au înregistrat ninsori abundente şi intensificări ale vântului (lunile ianuarie şi decembrie);

De asemenea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj, ABA Jiu, Sistemul de Gospodărire a Apelor şi Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au acţionat, după caz, pentru:

 • evacuarea apei din case şi gospodării, în localităţile: Calafat, Băileşti, Mischii, Drăgoteşti, Desa, Poiana Mare, Carpen, Bechet, Teslui, Gherceşti, Motoci, Şimnicu de Sus, Murgaşi, Sălcuţa, Vârtop, Robăneşti, Bulzeşti, Goieşti, Ciupercenii Noi, Bistreţ, Ţuglui şi Podari;
 • salvare persoane: în data de 10.12.2014 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj intervenit pentru salvarea a 3 persoane din râul Jiu, care lucrau, pe malul stâng al Jiului la o pepinieră în zona DUBA, la 4 km S-V între localităţile Coţofenii din Faţă şi Coţofenii din Dos.
 • supraînălţare diguri în localităţile:Carpen, Bechet, Ciupercenii Vechi, Murgaşi, Teslui, Mischii, Gherceşti, Bulzeşti, Robăneşti, Drăgoteşti, Brabova şi  Argetoaia
 • consolidare diguri de apărare: pe pârâul Teslui în localitatea Teslui şi Fluviul Dunărea, în zona Portului Bechet şi în localitatea Ciupercenii Vechi.
 • decolmatare  fântâni în localităţile: Carpen, Murgaşi şi Podari;
 • decolmatare şanţuri şi rigole în localităţile: Mischii, Robăneşti şi Scaeşti;
 • transport alimente în localitatea Breasta;
 • executare breşe în localitatea Drăgoteşti;
 • asigurare transport forţe şi mijloaceîn localitateaMischii.

Având în vedere amploarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii s-a solicitat sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean, care a acţionat cu forţe şi mijloace pentru supraînălţarea digurilor în zonele afectate de inundaţii.

De asemenea, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a acţionat cu forţe şi mijloace pentru devierea traficului în zonele afectate, precum şi pentru monitorizare.

În municipiul Craiova, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj şi Compania de Apă Oltenia au intervenit pentru evacuarea apei în următoarele zone: Romaneşti, Brestei, Catargiu, Calea Severinului, zona SELGROS şi cartierul Cernele. 

Locuitorii din satele care au fost cel mai mult afectate de inundaţiile din primăvara acestui an, respectiv Cleanov şi Greceşti au fost ajutaţi, fiindu-le distribuită apă îmbuteliată (1200 litri) şi 495 pui vii, prin efortul voluntarilor de la Crucea Roşie – Filiala Dolj, al Instituţiei Prefectului şi al ISU Dolj. Ca urmare a inundaţiilor produse în perioada iulie-august, Crucea Roşie – Filiala Dolj a distribuit apă potabilă în localităţile Bulzeşti (1000 l) şi Şimnicu de Sus (2000 l), iar Lions Club Craiova a distribuit produse alimentare unui număr de 97 de familii (264 persoane) din localităţile Filiaşi, Bulzeşti şi Ciupercenii Noi. În luna decembrie, ca urmare a creşterii nivelului apei din pânza freatică au fost afectate fântânile din comuna Leu, sat Zănoaga, iar Crucea Roşie – Filiala Dolj a distribuit 840 l apă plată, transportul fiind asigurat de ISU Dolj.

Acţiunile şi măsurile post – eveniment:

Constatarea şi evaluarea pagubelor s-a realizat de către comisiile mixte constituite prin Ordine ale Prefectului pentru perioadele în care s-au produs fenomene hidrometeorologice periculoase (luna martie, intervalul aprilie-mai, 1-11 iulie, 27-29 iulie şi 9-11 decembrie).

Efectele calamităţilor naturale produse:

 • 47 de localităţi afectate: Craiova, Calafat, Filiaşi, Gherceşti, Cernăteşti, Dăbuleni, Catane, Leu, Rast, Vela, Ţuglui, Pleniţa, Bulzeşti, Carpen, Greceşti, Coţofenii din Dos, Braloştiţa, Scaieşti, Sopot, Fărcaş, Robăneşti, Almăj, Işalniţa, Predeşti, Desa, Vârvoru de Jos, Murgaşi, Mischii, Drăgoteşti, Gighera, Pieleşti, Amărăştii de Jos, Cetate, Celaru, Goieşti, Bucovăţ, Botoşeşti-Paia, Terpeziţa, Măceşu de Jos, Cîrna, Negoi, Piscu Vechi, Ghidici, Maglavit, Drănic, Cetate, Ciupercenii Noi.
  • 53 de locuinţe avariate / distruse;
  • 10 anexe gospodăreşti avariate / distruse;
  • 42 poduri şi podeţe avariate / distruse;
  • 2 unităţi de învăţământ afectate;
  • 26.302 mp folie aferentă serelor şi solariilor distrusă;
  • 7,72 km de drumuri judeţene
  • 17,15 km drumuri comunale
  • suprafeţe de culturi agricole, recolte distruse şi păşuni în localităţile: Calafat, Filiaşi, Drăgoteşti, Gighera, Vârvoru de Jos, Măceşu de Jos, Cîrna, Negoi, Piscu Vechi, Ghidici, Maglavit, Drănic, Desa, Coţofenii din Faţă, Cetate, Ciupercenii Noi, Rast, Amărăştii de Jos, Predeşti, Amărăştii de Sus, Işalniţa, Celaru, Goieşti, Bulzeşti, Mischii şi Scaieşti.
  • construcţii hidrotehnice afectate – diguri pârâul Teslui în localităţile Drăgoteşti, Robăneşti, Pieleşti, Gherceşti, Mischii.

Principalele activităţi de pregătire în care au fost angrenaţimembrii CJSU au constat în exerciţiile cu forţe şi mijloace în teren prin care s-a urmărit verificarea asigurării răspunsului gradual în gestionarea situaţiilor de urgenţă, interoperabilitatea forţelor angrenate şi viabilitatea Planului roşu de intervenţie în cazul producerii unor incendii ( la Sala Polivalentă din Craiova, la fondul forestier – Ocolul Silvic Sadova, la un centru comercial – Electroputere Parc – magazinul Decathlon).

Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a întâmpinat unele greutăţi în ceea ce priveşte relaţia cu Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, privind neasigurarea sau asigurarea cu personal necorespunzător a serviciului de permanenţă la primării şinerespectarea, de către unele Comitete locale pentru situaţii de urgenţă, a termenului precizat pentru întocmirea şi transmiterea anumitor documente (exemplu: rapoarte operative; situaţia mijloacelor de deszăpezire şi a materialelor antiderapante, date pentru Registru de capabilităţi, Catalogul local, etc).

 

 

BIROUL DE PRESĂ din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

”Oltenia” DOLJ