ISU Oltenia Dolj: Echipe mixte pentru verificarea barurilor și cluburilor

IMG 0865 ISU Oltenia Dolj: Echipe mixte pentru verificarea barurilor și cluburilor poze

În data de 04.11.2015, începând cu ora 10.00 la Sediul Instituției Prefectului județului Dolj, sub coordonarea doamnei subprefect SIMONA MOISE, a avut loc o ședință cu reprezentanții tuturor structurilor deconcentrate din teritoriu vederea stabilirii cadrului organizatoric pentru punerea în aplicare a Planului de măsuri emis de I.G.S.U. în scopul asigurării măsurilor specifice de apărare împotriva incendiului la: cluburi, baruri, discoteci, săli de cinema/spectacole și mall.

Au fost stabilite acțiuni concrete care se vor desfășura în perioada următoare, implicând echipe mixte formate din reprezentanți ai tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul avizării/autorizării și controlului activității obiectivelor din categoria mai sus menționată.

Pe parcursul acestei activități vă vom informa periodic cu privire la constatările desprinse și măsurile dispuse pentru remedierea eventualelor deficiențe.

 

 

BIROUL DE PRESĂ din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii

de Urgenţă ”Oltenia” DOLJ