ISU Oltenia Dolj: 439 de incendii stinse de pompierii doljeni în 2015

Activitatea inspectoratului s-a desfăşurat în bazacadrului normativ şi a legislaţiei specifice domeniilor de competenţă şi responsabilitate, în conformitate cu prevederile Planului strategic al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru perioada 2012 – 2016, Planului cu principalele obiective, măsuri şi acţiuni ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2015 şi Planului de măsuri al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj în anul 2015.

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a  situaţiilor de urgenţă, în vederea menținerii sub control a riscurilor identificate şi asigurarea  stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane din zona de competenţă.

Cele 9091 situaţii de urgenţă (comparativ cu 8875 – 2014) au constat în 439 incendii (comparativ cu 278 – 2014), 411 incendii de vegetaţie uscată (comparativ cu 75 – 2014), 252 intervenţii pe linie de protecţie civilă şi dezastre (comparativ cu 363 -2014), 126 acţiuni de protecţie a comunităţilor (comparativ cu 93 – 2014), 24 intervenţii pentru asistenţa persoanelor (comparativ cu 9 – 2014), 7839 intervenţii S.M.U.R.D. (comparativ cu 8057 – 2014).

Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 17 minute (16 minute în anul 2014), iar timpul mediu de intervenţie 81 minute (79 minute în anul 2014).

În funcţie de tipul proprietăţii la care s-au produs situaţiile de urgenţă, statistica se prezintă astfel: 654 domeniul public al statului (52,23%), 541 proprietăţi individuale (43,21%), 42 domeniul privat român (3,35%), 13 domeniul privat al statului (1,06%), 2 domeniul privat străin (0,15%).

Comparativ cu anul 2014 statistica se prezintă astfel: 283 domeniul public al statului (35,68%), 478 proprietăţi individuale (60,27%), 24 domeniul privat român (3,02% ), 8 domeniul privat al statului (1,03%).

Situaţia incendiilor în funcţie de obiectivul afectat este următoarea: 65% incendii la case de locuit (73% în anul 2014), 12% incendii la mijloacele de transport (10% în anul 2014), 7% incendii în blocuri de locuit (4% în anul 2014) şi 16 % alte obiective (construcţii, depozite, păduri, culturi agricole) (13% în anul 2014).

Principalele surse de aprindere care au generat incendiile produse în zona de competenţă au fost: flacără deschisă (62%), scurtcircuit electric (17%), efect termic (12%), jar sau scântei (8%). Comparativ cu anul 2014 s-a constatat o creștere la sursa de aprindere flacără deschisă (46%) şi o scădere la sursele de aprindere efect termic (13%), scurtcircuit electric (27%) şi jar sau scântei (12%).

Cu toate eforturile depuse, în urma incendiilor produse un număr de 9 persoane au decedat (comparativ cu 2 – 2014), iar alte 13 au suferit diferite traume (comparativ cu 4 – 2014). 

Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 32 persoane (24 adulţi şi 8 copii), faţă de anul 2014 când au fost salvate 18 persoane (16 adulţi şi 2 copii).

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare  a intervenit în medie la 23 cazuri pe zi, fiind asistate 7943  persoane, dintre care 6882 adulţi şi 1061 copii, comparativ cu anul trecut, când au fost asistate 8186 persoane (7295 adulţi şi 891 copii).

Din cele 7839 intervenţii, peste 97% reprezintă asistenţă medicală de urgenţă, astfel: 3566 diverse medicale (chirurgie, afecţiuni medicale, neurologice, oftalmologice), 1912 traumatisme, 428 prim ajutor la accidente rutiere, 790 afecţiuni cardiace, 337 transport interclinic, 258 intoxicaţii, 146 stop cardiorespirator neresuscitat, 54 găsiţi decedaţi, 42 stop cardiorespirator resuscitat, 20 arsuri, 7 prim ajutor la accidente feroviare.

            Centrul de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă din cadrul Inspectoratului a pregătit  146 cadre prin desfăşurarea celor trei tipuri de curs privind acordarea primului ajutor calificat, acordarea primului ajutor de bază şi consolidare a cunoştinţelor şi dobândire de noi competenţe – prim ajutor calificat, comparativ cu anul 2014 când au fost pregătite 225 cadre, după cum urmează:

– 98 subofiţeri pregătiţi în acordrea primului ajutor calificat din cele trei judeţe arondate (Dolj, Mehedinţi, Gorj), cu menţiunea că 49 subofiţeri sunt din cadrul I.S.U. ”Oltenia” Dolj, comparativ cu anul 2014 când au fost pregătiţi 170 subofiţeri;

           – 20 cadre cu funcţii de conducere au fost pregătite în acordarea primului ajutor de bază, din cele trei judeţe arondate (Dolj, Mehedinţi, Gorj), cu menţiunea că 11 cadre (8 ofiţeri şi 3 subofiţeri) sunt din cadrul I.S.U. ”Oltenia” Dolj comparativ cu anul 2014 când au fost pregătite 55 cadre;

– 28 subofiţeri au fost pregătiţi în cadrul „Cursului de consolidare a cunoştinţelor şi dobândire de noi competenţe – prim ajutor calificat” din cele trei judeţe arondate (Dolj, Mehedinţi, Gorj), cu menţiunea că 20 subofiţeri sunt din cadrul I.S.U. ”Oltenia” Dolj.

În anul 2015  Inspecţia de Prevenire a executat  1567 controale din care: 198 investiţii, 692 la operatori economici, 14 la operatori economici cu risc în care sunt implicate substanţe periculoase, 552 la instituţii publice şi 111 la unităţi administrativ teritoriale. Comparativ cu anul 2014, când s-au executat 1594 controale,  numărul acestora a scăzut cu circa 1,69%.

În perioada analizată s-au executat controale la toate cele 109 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă înfiinţate în judeţul Dolj şi  36 la  servicii private pentru situaţii de urgenţă.

Pe timpul activităţilor preventive desfăşurate au fost constatate 5155 încălcări ale prevederilor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă, din care 1324 au fost remediate pe timpul controalelor.

În anul 2015 s-au aplicat 2.643 sancţiuni contravenţionale principale, constând în 1.729 avertismente şi 914 amenzi în cuantum de 1.689.736 lei. Comparativ cu anul 2014 când au fost aplicate un număr de 3.194 sancţiuni contravenţionale principale, din care 2.285 avertismente şi 909 amenzi contravenţionale în cuantum de 1.243.000 lei, numărul avertismentelor a scăzut cu 24,33% iar numărul amenzilor a crescut cu 0,05% (per total numărul sancţiunilor a  scăzut cu 17,25%)

Activitatea de  avizare – autorizare a constat în emiterea a 183 avize (180 în anul 2014) şi 93 autorizaţii  de securitate la incendiu (86 în anul 2014), precum şi 6 avize de protecţie civilă  (6 în anul 2014) şi 4 autorizaţii de protecţie civilă (1 în anul 2014), fiind respinse: 84 documentaţii de avizare (55 în anul 2014) şi  30 pentru autorizare în domeniul securităţii la incendiu (12 în anul 2014), respectiv 5 documentaţii  de avizare şi 1 pentru autorizaţie de protecţie civilă (4 în anul 2014).

Au fost avizate 31 planuri de evacuare în situaţii de urgenţă şi acordate 186 avize la transportul deşeurilor periculoase.

De asemenea, s-a acordat asistenţă tehnică de specialitate privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă la 258 solicitări scrise.

La nivel judeţean au fost desfăşurate activităţi de informare preventivă constând în :

–  promovarea spoturilor audio şi video în cadrul Campaniei Naţionale de Informare şi Sensibilizare „Vreau să fiu voluntar”, Campaniei F.O.C. „Flăcările omoară copii” şi Campaniei R.I.S.C. „Renunţă! Improvizaţiile sunt catastrofale”;

– 33 articole în presă privind situaţia operativă  şi măsuri de prevenire;

– 46 emisiuni TV şi 30 emisiuni radio;

– 4534 broşuri,  2654 afişe, 40943 pliante / flyere şi 442 filme video difuzate;

– 2032 instruiri, din care 731 la operatori economici, 697 la instituţii publice şi 250 la localităţi.

–  exerciţii de evacuare în situaţii de urgenţă la unităţile de învăţământ controlate;

– 1355 exerciţii de alarmare, din care: 1116 în caz de incendiu, 35 situaţii protecţie civilă / alarmare publică şi 204 evacuare;

– 216 cercuri tehnico-aplicative îndrumate, din care 106 cercuri „Prietenii pompierilor” şi 110 cercuri „Cu viaţa mea apăr viaţa”.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj  a înaintat la instituţiile de învăţământ un număr de 13 dosare candidaţi pentru concursul de admitere la Facultatea de Pompieri, 14 dosare candidaţi pentru concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri  de Pompieri  şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”  Boldeşti  şi 1 dosare candidat pentru concursul de admitere la Academia Forţelor Terestre-Sibiu.

În urma concursurilor de admitere au fost declaraţi admis un număr de 7 candidaţi, astfel:

– 4 candidaţi declaraţi “Admis” la  Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”- Facultatea de Pompieri,

– 3 candidaţi declaraţi “Admis” la Şcoala de Subofiţeri  de Pompieri  şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”  Boldeşti.

De asemenea, în anul 2015 unitatea noastră a fost dotată cu un nr. de 12 autospeciale şi motoutilaje după cum urmează:

– o autospecială transport victime multiple achiziţionată de Ministerul Sănătăţii;

– două ambarcaţiuni de intervenţie şi salvare cu chilă rigidă şi borduri moi repartizate la Detaşamentul 1 de Pompieri Craiova şi Secţia de Pompieri Segarcea;

– două ambarcaţiuni de salvare din aluminiu cu motor repartizate la Detaşamentul 2 de Pompieri Craiova şi Secţia de Pompieri Craiova;

– două autoturisme pentru muncă operativă Dacia Logan Laureate ce vor fi repartizate la Centrul Operațional şi Secţia de Pompieri Băileşti;

– două remorci peridoc pentru transport ambarcaţiuni, repartizate la Secţia de Pompieri Segarcea şi Detaşamentul 2 de Pompieri Craiova

– o autospecială cu echipament specific pentru transport scafandrii la intervenţie repartizată la Detaşamentul 1 de Pompieri Craiova;

– o motopompă remorcabilă de mare capacitate la Secţia de Pompieri Băilești;

Totodată urmare a demersurilor întreprinse pe lângă Consiliul Judeţean Dolj, în luna noiembrie 2015, unitatea a fost înzestrată cu o Autoutilitară N1 cu tracţiune 4X4 pentru transport de muniţie neexplodată, în prezent aceasta fiind exploatată în cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Craiova.

În acest sens au fost publicate pe parcursul anului 2015, în mass-media scrisă şi electronică locală, regională şi centrală, un număr de 335 de comunicate, buletine şi ştiri de presă faţă de 325 în anul 2014.

Au fost organizate 198 conferinţe şi briefinguri de presă,  cu ocazia zilelor de   28 februarie – Ziua Protecţiei Civile din România,  13 septembrie – Ziua Pompierilor din România, 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului, 13 octombrie – Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscurilor Dezastrelor Naturale, 1 decembrie – Ziua Naţională a României şi pe diferite teme de intervenții la care a participat unitatea noastră.

 

 

 

 

BIROUL DE PRESĂ din cadrul Inspectoratului pentru

Situaţii de Urgenţă ”Oltenia” DOLJ