ISJ Dolj: Ziua liberă de 2 mai se recuperează sâmbătă, 20 aprilie

 

Astăzi, 17.04.2013, orele 10,00 în Amfiteatrul ISJ Dolj a avut loc ședința cu directorii unităților de învățământ din județul Dolj. La ședință au participat, pe lângă conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dolj, d-l Gheorghe Nedelescu, Administrator public al municipiului Craiova și d-l Ion Petre, director tehnic SC Salubritate Craiova.
În cadrul ședinței au fost dezbătute următoarele:
– D-l Ion Petre a informat conducerile unităților școlare din Craiova cu privire la obiectul de activitate al societății pe care o conduce insistânnd asupra aspectelor privind colectarea deșeurilor, dezinsecției, deratizării și dezinfecției;
– D-l Gh. Nedelescu a punctat importanța unei bune colaborări între conducerile unităților școlare din Craiova și societatea de Salubritate în direcția activităților de dezinsecție și deratizare;
– D-l Inspector Școlar General, prof. Georgică Bercea-Florea a prezentat rezultatele obținute de elevii doljeni la Olimpiadele Școlare Naționale menționând faptul că acestea sunt mulțumitoare, superioare celor de anul trecut, selecția elevilor fiind ceva mai riguroasă. Cu acest prilej, d-l Inspector Şcolar General a felicitat conducerile unităţilor de învăţământ care s-au implicat în organizarea Olimpiadelor Naţionale de Arte şi Limba Engleză desfăşurate la Craiova.
– În continuare, d-l Inspector General a informat cu privire la Nota MEN referitoare la H.G. nr. 79/06.03.2013 care reglementează modalitatea de recuperare a zilelor de 2 şi 3 mai. Astfel, ziua de 2 mai va fi recuperată, sâmbătă, 20 aprilie, iar ziua de 3 mai va fi recuperată în intervalul 27 aprilie – 25 mai 2013 la odată ce va fi decisă în cadrul CA al ISJ Dolj şi comunicată unităţilor şcolare.
– Totodată s-a insistat asupra organizării simulărilor Examenelor Naţionale, Evaluarea Naţională şi Bacalaureat ce vor avea loc în zilele de 22, 24 şi 26 aprilie 2013. Subiectele vor fi unice la nivelul judeţului Dolj, iar simulările vor fi organizate în aceleaşi condiţii de examen. S-a solicitat conducerilor de şcoli seriozitate, corectitudine şi disciplină maximă.
– S-a comunicat directorilor să se implice cu elevi şi cadre didactice în activitățile derulate cu ocazia Zilelor municipiului Craiova – 27 mai – 2 iunie 2013;
– În legătură cu mobilitatea personalului didactic s-a comunicat faptul că se află în derulare etapele de depunere a cererilor de modificare a duratei contractului individual de muncă conform art. 253, de solicitare a continuităţii la catedră pentru cadrele didactice titulare angajate pe durată determinată şi de solicitare a menţinerii în activitate pentru cadrele didactice care au împlinit vârsta standard de pensionare.