ISJ Dolj: THE IMPACT OF THE EUROPEAN CULTURE ON EDUCATION – CONFERINȚĂ INTERNAŢIONALĂ EDIŢIA a III-a CRAIOVA, 22 APRILIE 2016

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE SI CERCETĂRII ȘTIINTIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI  DOLJ

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ

CASA DE CULTURA „TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” CRAIOVA

            

 

CONFERINȚĂ INTERNAŢIONALĂ

EDIŢIA a III-a

CRAIOVA, 22 APRILIE 2016

Cuprinsă în Calendarul Activităților Casei Corpului Didactic DOLJ

la poziția 120, pagina 18

 

 

THE IMPACT OF THE EUROPEAN CULTURE ON EDUCATION

 

Aprobat de:

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

            Inspector Școlar General Prof. Craioveanu Elena-Lavinia

 

 • CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ

            Director Prof. Ștefan Vasile

 

 • COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” CRAIOVA

            Director Prof. Dr. Puicin Laurențiu

            Director Adj. Prof. Luca Inelia

 

Coordonator proiect:

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” CRAIOVA: Prof. Stoica-Fetea Didona-Mădălina

Parteneri:

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
 • CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
 • CASA DE CULTURĂ „TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. VASILE” CRAIOVA
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRUN
 • ASOCIAȚIA CULTURALĂ BRANART
 • ACTIVE YOUTH ASSOCIATION
 • FALMOUTH UNIVERSITY, The Academy of Music and Theatre Arts, Penryn Campus
 • MASS-MEDIA

Persoană de contact: Prof. Stoica-Fetea Didona, 0765271850

 

TEMA:

THE IMPACT OF THE EUROPEAN CULTURE ON EDUCATION

 

Argument:

Aşa cum afirma Marin Preda, ,,cultura este o formă de viaţa prin care o colectivitate umană îşi exprimă forţa creatoare”, de aceea ar trebui să valorificăm tot mai mult acest citat în activităţile deafăşurate cu elevii. În urma unei educatii complete si bune, tinerii pot alege si întelege cultura; trăind într-o eră în care internetul permite depăşirea orizonturilor, prin dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii, tinerii au fost acaparaţi de acesta şi au uitat de bogăţia şi frumuseţea trăirilor pe care le poate oferi o carte, un spectacol de teatru ori vizitarea unui obiectiv cultural. Extinderea permanenta a orizontului cultural trebuie să devină o prioritate în educaţia societăţii, şi de aceea şcoala încearcă să le dezvolte elevilor imaginaţia şi creativitatea, să cultive predispozitiile aptitudinale ale acestora, să-i implice în acte de creatie culturală.

 

SCOPUL CONFERINȚEI:

Stimularea interesului de a descoperi şi preţui bogăţia culturii europene.

OBIECTIVELE  CONFERINȚEI:

descoperirea culturii urbane a fiecarei tari participante, a oamenilor de cultura care au dat faima tarii in spatiul international;

integrarea operelor de arta si a monumentelor culturale existente in fiecare tara in cultura europeana;

identificarea unei identitati comune europene pentru toate tarile participante la proiect;

constientizarea tinerilor ca fiecare tara in parte a contribuit la dezvoltarea si existenta unei identitati europene;

dobandirea de competente necesare pentru promovarea diversitatii culturale.

GRUPUL ŢINTĂ:

Cadre didactice (educatori, învăţători/ institutori, profesori), specialişti (lucrători de tineret, formatori), consilieri şcolari, manageri educationali, auxiliar didactic.

 

SECŢIUNILE CONFERINȚEI:

 

Secţiunea S1: Personalităţi ale culturii europene;

Secţiunea S2: Obiceiuri şi tradiţii în spaţiul european;

Secţiunea  S3: Rolul şcolii în dezvoltarea  spiritului cultural;

Secțiunea S4: Educația multiculturală și educația interculturală.

ORGANIZATORI:

 

 1. 1.      Prof.dr. Puicin Laurențiu-Florin, CTAM „Constantin Brâncuși”, Craiova
 2. 2.      Prof. Luca Inelia, CTAM „Constantin Brâncuși”, Craiova
 3. 3.      Prof. Novac Mariana, CTAM „Constantin Brâncuși”, Craiova
 4. 4.      Prof. Stoica-Fetea Didona-Mădălina, CTAM „Constantin Brâncuși”, Craiova
 5. 5.      Prof. Drăgoi Ana-Maria, CTAM „Constantin Brâncuși”, Craiova
 6. 6.      Prof. Bălșeanu Anca-Elena, CTAM „Constantin Brâncuși”, Craiova
 7. 7.      Prof. Bitoleanu Filip Virgil Daniel, CNP „Ștefan Velovan”, Craiova
 8. 8.      Prof. Budeancă-Babolea Oana-Bianca, Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Vasile” Craiova
 9. 9.      prof. Ilin Corina-Mariana, Şcoala Gimnazială Osica de Jos

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Înscrierea participanților se face prin completarea FIȘEI DE ÎNSCRIERE (Anexa 1) până la data de 21. 04. 2016 și trimiterea ei (împreună cu lucrarea) pe adresa de e-mail simpozion_ctamcbrancusi@yahoo.com sau dido_2511@yahoo.com

Participarea pentru cadrele didactice din alte județe este indirectă.

Condiţii pentru tehnoredactare
– lucrările vor avea între 2-4 pagini în format A4 și vor fi redactate în Microsoft Word, font Times New Roman 12, cu diacritice, la 1,5 rânduri, margini de 20 mm (text aliniat „justified”).
titlul lucrării se va scrie folosind caractere Times New Roman 14, centrat bold
– numele autorului /autorilor (maximum 2 autori), funcţia didactică și instituția vor fi scrise la două rânduri sub titlu (Times New Roman 12, italic, aliniat la dreapta).

– la două rânduri după numele autorului se va scrie lucrarea propriu-zisă.

Fiecare lucrare va conține obligatoriu bibliografie (autor, titlu, editură, localitate, an).

Toate lucrările vor fi publicate într-un CD cu ISSN de la Biblioteca Națională.

Toți participanții vor primi diplomă de participare și un CD (cu ISSN).

Pentru înscrierea la conferință, cadrele didactice trebuie să trimită până la data de 21. 04. 2016 un plic în care vor depune atât fișa de inscriere si acordul de parteneriat stampilat (in doua exemplare), cât și sponsorizarea în valoare de 15 lei (ce include diploma, publicația și contravaloarea taxelor poștale); plicurile vor fi trimise pe adresa scolii, pentru profesor Stoica-Fetea Didona, cu precizare „Pentru conferinta internațională”.

Lucrarea în forma ei finală se va trimite pe adresa de e-mail:  simpozion_ctamcbrancusi@yahoo.com , specificând explicit la care din secţiunile prestabilite se doreşte inscrierea.

 

Conferinta va fi insotita de Concursul Internațional de creație literară si plastică „ORIZONTURI CREATIVE” – GRATUIT, ce va avea mai multe sectiuni:

– PPT;

– Desen/ Colaj;

– Eseuri/ Referate;

– Compuneri literare;

– Fotografie;

– Decoratiuni.

Creaţiile artistice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe sticlă, carton, coală – suport A4 sau A3 (pictură, colaj şi desen)

Lucrarile PowerPoint vor conține intre 5 si 15 slide-uri.

Pentru compuneri eseuri sau referate, se vor avea în vedere condițiile de tehnoredactare de la conferintă.

Pe spatele lucrării în colţul din dreapta jos  se vor trece:

–          numele şi prenumele elevului

–           clasa

–          profesorul îndrumător

–           şcoala

–          localitatea, judeţul.

Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs 5 lucrări ale elevilor, indiferent de secțiune; un elev poate participa la mai multe secțiuni. La concurs pot participa doar cadrele didactice care au lucrare la conferință!

 

PROGRAM:

– 13:30 – 14:30 Primirea invitatilor;

– 14:30 – 16:30 Prezentarea lucrarilor pe sectiuni;

– 16:30 – 17:30 Premierea celor mai bune lucrări.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE SI CERCETĂRII STIINTIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI  DOLJ

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ

CASA DE CULTURA „TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” CRAIOVA

 

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

Conferința internațională

THE IMPACT OF THE EUROPEAN CULTURE ON EDUCATION

NUME ȘI PRENUME ……………………………………………………………….

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: …………………………………………………………….

 

ADRESĂ (unde se dorește expedierea materialelor): …      ……………………………………………………………………………………………

 

TELEFON: …………………………………………………………………………………

 

E-MAIL: …………………………………………………………………………………..

 

TITLUL LUCRĂRII:

 

SECȚIUNEA:

 

AUTOR/ AUTORI:

SPONSORIZAREA: in plic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI  DOLJ

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ

CASA DE CULTURA „TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” CRAIOVA

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

Concurs internațional

ORIZONTURI CREATIVE

NUME ȘI PRENUME CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR ……………………………………………………………….

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: …………………………………………………………….

 

ADRESĂ (unde se dorește expedierea materialelor): …      ……………………………………………………………………………………………

 

TELEFON: …………………………………………………………………………………

 

E-MAIL: …………………………………………………………………………………..

 

TITLUL LUCRĂRII:

 

SECȚIUNEA:

 

Nr. Crt.

Nume și prenume elev

Clasa

Sectiunea

Titlul lucrării

         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

Conferința Internaţională „The Impact of the European Culture on Education

 

Art.1 Părţile contractante

A.  Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși” Craiova, Dolj, str. C. Brâncuși, nr. 17, reprezentat prin prof.Puicin Laurențiu în calitate de director, prof. Luca Inelia în calitate de director adjunct şi prof. Stoica-Fetea Didona-Mădălina, în calitate de coordonatori ai Conferinței Internaționale „The Impact of the European Culture on Education”, ediția a III-a, 2016

Şi

B. Instituția ………………………………………………………………………………………, județul …………….., cu sediul………………………………………………………..………….., reprezentată de ……………………………………………………………….. în calitate de director și prof ……………………………………………., în calitate de PARTENER.

 

Art. 2 Obiectul contractului

Prezentul acord de parteneriat are drept obiect colaborarea dintre părţile contractante în vederea desfăşurării Conferinței internaționale „The Impact of the European Culture on Education”, ediția a III-a, organizată în data de 22 aprilie 2016 la Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși” Craiova.

 

Art. 3 Obligaţiile părţilor

A. Instituția coordonatoare se obligă:

Să distribuie regulamentul conferinței instituțiilor partenere;

Să respecte termenul de desfăşurare a conferinței;

Să primească materialele realizate de către parteneri;

Să emită şi să distribuie tuturor participanților diplomele obținute.

 

B. PARTENERUL – Instituția …………………………………………………………………………….. se obligă:

Să popularizeze conferința în rândul cadrelor didactice din instituţia de învăţământ;

Să respecte regulamentul de desfăşurare a conferinței;

Să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat, împreună cu lucrarea şi fişa de înscriere la adresa indicată în regulament.

 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării conferinței.

Prezentul parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Nr.            /                                                      Nr.    /

CTAM „C. Brâncuși” Craiova                       Instituția ………………………………..

Director,                                                          Director,

Prof. dr. Puicin Laurențiu