ISJ Dolj: Şcoală reabilitată la Drănic

 

Joi, 21.02.2013, orele 11,0, la sediul Şcolii Gimnaziale va avea loc inaugurarea noului local de școală în care își vor desfășura activitatea un număr de 90 de elevi de clasele V-VIII în prezența autorităților locale, reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Dolj, părinților, cadrelor didactice, elevilor și membrilor comunității locale.
Manifestarea va începe cu o slujbă de sfințire a noului sediu oficiată de preoții din comună și va continua cu vizitarea școlii de către toți cei prezenți. Cu această ocazie se vor înmâna diplome de excelență cadrelor didactice pensionare pentru întreaga activitate depusă în slujba învățământului din comuna Drănic.
Menționăm că lucrările de reabilitare au început în septembrie 2011 prin intermediul Programului de Relansare a Infrastructurii Școlare, odată cu primirea fondurilor necesare de la Banca Europeană de Investiții și Dezvoltare în cofinanțare cu Guvernul României, construcția având un număr de 5 săli de clasă, 2 laboratoare (1 laborator de fizică – chimie – biologie, 1 laborator de informatică) și 1 sală pentru bibliotecă.