ISJ Dolj: S-a finalizat înscrierea pentru susținerea probelor de aptitudini și verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

buzesti phixr ISJ Dolj: S a finalizat înscrierea pentru susținerea probelor de aptitudini și verificare a cunoştinţelor de limbă modernă poze

În perioada 23-24 mai 2016, a avut loc înscrierea pentru susținerea probelor de aptitudini și verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, pentru liceele/clasele la care se organizează aceste probe.

În urma centralizării numărului de înscriși, vă comunicăm următoarele:

Pentru filiera teoretică, profil uman/real, regim bilingv, ISJ Dolj a alocat un număr de 168 locuri la Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova, Colegiul Național ”Carol I” Craiova, Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova, Liceul ”Voltaire” Craiova, Liceul Teoretic ”H. Coandă” Craiova, astfel:

–  Engleză: 168 locuri, 929 elevi înscriși (141 au solicitat echivalarea probei);

–  Franceză: 126 locuri, 555 elevi înscriși (15 au solicitat echivalarea probei);

–  Germană: 42 locuri, 276 elevi înscriși;

–  Spaniolă: 56 locuri, 438 elevi înscriși.

La Colegiul Național ”Ștefan Velovan” Craiova, pentru clasele profil pedagogic – învățător-educatoare, pe cele 56 locuri s-au înscris pentru a susține probele 186 candidați;

La Liceul de Arte ”Marin Sorescu” Craiova, profil artistic – muzică – instrumentist pentru cele 28 locuri s-au înscris 36 candidați, iar pentru cele 56 locuri la profilul  artistic-arte vizuale-tehnician pentru tehnici artistice, 74 candidați;

La Seminarul Teologic ” Grigore Teologul”, pentru cele 28 de locuri s-au înscris 28 candidați;

La Liceul Teoretic Adventist s-au înscris 23 elevi;

La Liceul cu program Sportiv ”Petrache Trișcu” s-au înscris un total de 221 candidați, dintre care: – Atletism – 73 candidați, scrimă – 18 înscriși; volei, –  40 candidați; fotbal, baschet, handbal – s-au înscris 90 de candidați.

Desfășurarea acestor probe, organizată de ISJ, Dolj, a început astăzi, 25 mai 2016 și se va realiza  până la data 28 mai 2016, în următoarele centre:

  1. COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ”ŞTEFAN VELOVAN” CRAIOVA, profil pedagogic;
  2. LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU” CRAIOVA, profil artistic;
  3. LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA, profil teologic teologie adventistă;
  4. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SF. GRIGORIE TEOLOGUL” CRAIOVA, profil Teologic teologie ortodoxă;
  5. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA, profil  sportiv, pentru fotbal;
  6. COLEGIUL NAȚIONAL “NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA, profil sportiv, pentru volei;
  7. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ”PETRACHE TRIŞCU” CRAIOVA, profil sportiv, pentru scrimă;
  8. CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR(str. Gh. Doja nr. 2 A), profil sportiv, pentru handbal și baschet;
  9. CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR (str. N. Titulescu nr. 22 A), profil sportiv, pentru tenis de masă;
  10. FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT (str. Brestei nr.156), profil sportiv, pentru atletism.

Candidaţii care au optat  pentru clasele cu predare în mod bilingv vor susţine probele de verificare a cunoştinţelor la limbile moderne în perioada 25-28 mai 2016 la Colegiul ”Ștefan Odobleja” Craiova.

Candidaţii care optează pentru clasele cu predare în mod bilingv vor participa la repartizarea computerizată şi vor putea completa opţiuni dacă au susţinut probe de verificare a competențelor lingvistice şi au obţinut cel puţin nota 6,00.

Pentru probele de aptitudini, la profilul învățător-educator, rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”. Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini. La celelalte probe de aptitudini, media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6(şase).

La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.

          Cu excepția C.N. Ștefan Velovan, unde rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”, la celelalte unități de învățământ unde s-au susținut probe de aptitudini, rezultatele la probele de aptitudini se iau  în calcul la media finală de admitere.