ISJ Dolj: Proiectul ”Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din învățământul liceal prin mijloace inovative ”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația de Prietenie Româno-Franceză ROMFRA și  SIVECO România SA derulează pe o perioadă de 18 luni( aprilie 2014 – august 2015) proiectul ”Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din învățământul liceal prin mijloace inovative ” ID  142344 .

Obiectivul general al proiectului constă în susținerea procesului de modernizare a învățământului preuniversitar prin extinderea oportunităților de învățare pentru elevi, vizând dezvoltarea competențelor și îmbunătățirea performanțelor școlare în vederea evitării analfabetismului funcțional prin utilizarea de instrumente informatice inovatoare în procesul de predare-învățare-evaluare pentru grupul țintă al proiectului format din 4100 de elevi din învățământul preuniversitar. Aceștia vor fi instruiți în sesiuni de pregătire și evaluare a competențelor digitale; 1500 de elevi vor fi implicați în programe de cetățenie activă și educație antreprenorială, 3000 de elevi vor beneficia de  servicii de orientare și consiliere.

Prin activitățile sale, proiectul va genera o serie de efecte pozitive, precum: amplificarea procesului de alfabetizare digitală în rândul elevilor, îmbunătățirea performanțelor școlare și a rezultatelor elevilor la testările naționale, creșterea interesului pentru educație, în principal  pentru studiul TIC, mutarea accentului procesului de învățare pe învățarea individualizată și personalizată.

Avantajele pentru elevi prin implicarea în activitățile proiectului constau atât în oportunitatea verificării și certificării competențelor digitale achiziționate în raport cu standardele examenului de bacalaureat, cât și în raport cu cerințele de pe piața muncii actuale.

Elevii vor beneficia prin sistemul de activități propuse și de servicii de orientare și consiliere, contribuind la îmbunătățirea performanțelor școlare, iar pe termen lung,  la îmbunătățirea nivelului de educație al populației.