ISJ Dolj: Proiect european la LICEUL TEHNOLOGIC ,,HORIA VINTILÔ din SEGARCEA

În perioada 25 – 29.08. 2014 va avea loc lansarea proiectului ,,DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DE LA LICEUL TEHNOLOGIC ,,HORIA VINTILÔ, DIN SEGARCEA, ÎNTR-UN CADRU CULTURAL EUROPEAN”,

 NR.  2014-1-RO01-KA101 – 000919:

 

 

SCOP:

 

Facilitarea dezvoltãrii de competenţe (cunoştinţe, abilităţi, atitudini) de catre 8 cadre didactice, din unitatea noastrã, pentru imbunãtãţirea calitãţii managementului şcolar, promovarea creativităţii  şi a diversităţii lingvistice; dezvoltarea resurselor bazate pe TIC; îmbunătăţirea calităţii în toate sectoarele educaţiei, încurajând utilizarea eficientă a rezultatelor, produselor şi proceselor inovatoare, prin schimburile de bune practici.

 

OBIECTIVE:

1.profesarea unui management de calitate superioarã europeanã atat la nivelul clasei, cât si la  nivelul unitãţii de invãţãmânt

2.utilizarea preponderentă a metodelor activ-participative, în procesul de predare-învare-evaluare, adaptate noilor programe de învatamant europene

3. competenţe lingvistice îmbunătăţite ale profesorilor în limbi de circulaţie internaţională

4.competenţe interculturale dezvoltate ale profesorilor, în scopul facilitării echităţii în procesul de predare-învăţare-evaluare

 

Activităţi:

a)Informare şi selecţie

b)Activităţi de pregatire pedagogică, lingvistică si culturală

c) Derularea urmatoarelor cursuri:

 

1. Cursul  ,,LEADERSHIP AND COMMUNICATION IN EDUCATION

-Instituţia organizatoare: Quarter Mediation,  Olanda

-Perioada de derulare: 01-07.02.2014

2. Cursul ,,Action Methods Improving Motivation and Quality in Learning Environments”:

Instituţia organizatoare:  European Bridges Consulting, Portugalia

-Perioada de derulare: 12.-18.10.2014

 

3.Cursul ,,CREATIVITY AND INNOVATION IN TEACHING AND TRAINING & HOW TO USE MUSIC, ART, ICT AND SPORT IN EDUCATION“”

– Instituţia organizatoare:  Quarter Mediation,  Olanda

-Perioada de derulare: 25-31.01.2015

 

4. Cursul  E-learning – Producing Interactive Multimedia Content”:

– Instituţia organizatoare:  F.C. “Europaclub” LIDS “Sapienza” University – Roma, Italia

-Perioada de derulare: 10-14 noiembrie 2014

 

5. Cursul ,, Immersion in Irish History, Culture and Literature”:

– Instituţia organizatoare:  The Linguaviva Centre Ltd., Irlanda

-Perioada de derulare: 13-24 octombrie 2014

 

CRITERIILE DE SELECŢIE A BENEFICIARILOR:

-cadre didactice şi manageri ai Liceului Tehnologic „Horia Vintilă”, Segarcea, de la diverse niveluri de învăţare

-fără discriminare de gen si mediu de provenientă

-dorinţa de dezvoltare a competenţelor specifice şi transdisciplinare (interpersonale)

-deschiderea către culturile şi civilizaţiile altor ţări europene

-participarea anterioară la maxim două cursuri de formare la nivel internaţional

-abilităţi de utilizare a programului Microsoft Office

-nivel mediu de cunoaştere a  englezei

 

d)Diseminare

e)Raportare

 

REZULTATE:

-îmbunătăţirea întelegerii şi utilizării unei  limbi de circulaţie internaţională

-creşterea gradului de angajare în activităţi de cooperare, de participare la diferite seminarii

-încurajarea elevilor  pentru a compara propria cultură şi modul lor de viaţă cu cultura europeană

-incurajarea utilizării de materiale didactice autentice în procesul de predare, învaţare, evaluare -împartasirea exemplelor de bune practici cu elevi din spatiul comunitar

–creşterea numărului de  parteneriate viitoare, în vederea îmbunătăţirii dimensiunii europene

 

 

 

DIRECTOR,

PROF. CLAUDIU GAVRILĂ