ISJ Dolj: O treime din profesorii înscrişi a promovat Definitivatul

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean informează că la Examenul Național de Definitivare în Învățământ s-au înregistrat următoarele rezultate inițiale (înainte de contestații):

Statistica se prezintă astfel:
– Candidați înscriși inițial – 159;
– Candidați retrași – 13
– Candidați invalidați de aplicația electronică – 2;

Total candidați cu drept de participare la proba scrisă – 144 reprezentând un număr de 27 discipline.
– 135 prezenți – 93,75%
– 29 retrași din examen din motive personale – 21,48%

Rezultate inițiale:
PROMOVAȚI cu note peste 8 – 48 candidați – 45,28%
RESPINȘI – 58 candidați – 54,72%

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
– Candidați cu note peste 5 – 90 candidați – 84,91%
– Candidați cu note sub 5 – 16 candidați – 15,09%