ISJ Dolj: Luni, 03.06.2019 a început examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019. Pentru această sesiune, din județul Dolj s-au înscris să participe 4428 candidați

Luni, 03.06.2019 a început examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019. Pentru această sesiune, din județul Dolj s-au înscris să participe 4428 candidați(3731din serie curentă și 697 candidați din seriile anterioare).

Astăzi și mâine, 3.773candidațiparticipă la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);

În cadrul probei de astăzi, proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, au fost eliminați 2 candidați deoarece au fost surprinși cu telefonul mobil asupra lor.(un elev de la Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan” Craiova și un elev de la Colegiul Tehnic de Arte și Meserii ”Ctin Brâncuși” Craiova.

Subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. În situaţia în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Examenul de bacalaureat continuă în zilele de 7, 10 și 11 iunie cu proba de evaluare a competențelor digitale la care s-au înscris 3403 candidați, iar în perioada 12-13 iunie 3445 candidați vor susține probele de  evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.
Prima probă scrisă – Limba si literatura română – Ea) – va avea loc luni, 1 iulie.
Proba Ec) – proba obligatorie a profilului, va avea loc miercuri, 3 iulie.
Ultima probă scrisă – cea la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – se va desfășura joi, 4 iulie.

 

Purtător de cuvânt,

Inspector Școlar,

 Prof. Nicoleta LIȚOIU