ISJ Dolj: Judetul Dolj se situează pe locul zece în ierarhia naţională

La nivel național 44,05% au obţinut medii peste 5 la simularea probelor din cadrul Evaluării Naţionale.
Astfel, judetul Dolj se situează pe locul zece în ierarhia naţională cu un procent de 46,65% medii peste 5 şi două medii generale de 10, fiind singurul judeţ pe ţară cu două medii, restul având una singură sau niciuna.
Din cele 155 de unităţi pe primele şi ultimele locuri la nivel judeţean se află următoarele:
– Primele 3 unităţi cu medii peste 5: Şcoala Gimnazială ,,Mircea Eliade” 96,46%, Colegiul Naţional ,,Elena Cuza” 94,29%, Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Titeica” 92,11% – Cu medii sub 5 (sunt 8 unităţi cu procent egal de 0 %) : Şcoala Gimnazială Sălcuţa, Şcoala Gimnazială Gogosu, Şcoala Gimnazială Cotofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială Caraula, Şcoala Gimnazială,,Nicolae Gh.Popescu” Intorsura, Şcoala Gimnazială,,Marin Sorescu” Bulzesti, Şcoala Gimnazială,,Alecsandru Nicolaid” Mischii, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filisanu” Filiasi.
Cele două medii generale de 10 sunt obţinute de elevi de la următoarele unităţi: – Şcoala Gimnazială,,Mircea Eliade” Craiova – Şcoala Gimnazială,,Traian” Craiova
Reamintim că rolul acestor simulări la Evaluarea Națională este unul reglator, în sensul identificării de către elevi, profesori și părinți a nivelului real de pregătire atins până la momentul testelor pentru ca, ulterior, să se poată stabili planuri remediale individuale.
Inspectoratul Şcolar Judetean Dolj a solicitat tuturor unităţilor situaţia rezultatelor la simulare şi va concepe un raport ce include măsuri remediale adecvate, în vederea unei mai bune pregătiri a elevilor din clasa a VIII-a. Dintre aceste măsuri, enumerăm:  Realizarea unei diagnoze clare a situaţiei la nivelul judetului;  Analiza, în cadrul şedinţelor cu directorii, a rezultatelor obţinute de fiecare şcoală, la simularea evaluării naţionale;  Elaborarea de către fiecare şcoală a graficului de pregătire a elevilor pentru examenul de evaluare naţională şi monitorizarea acţiunilor stabilite, de către inspectoratul şcolar;  Analiza rezultatelor în cadrul comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice şi al consiliilor profesorale;  Implementarea unui program de pregătire suplimentară, în regim gratuit, în cadrul şcolii, după orele de curs;  Personalizarea traseului de învăţare pentru elevii cu probleme deosebite care au obţinut rezultate slabe la simularea evaluării naţionale;  Efectuarea temelor diferenţiate pentru asigurarea individualizării învăţării.
Inspectoratul Şcolar Judeţean va efectua inspecții școlare de specialitate, care se vor desfășura pe toată perioada de dinaintea evaluărilor naționale și vor urmări aplicarea planurilor remediale la nivelul unităților de învățământ, în special la acele unităţi cu rezultate foarte slabe.
Purtator de cuvant: Insp. Prof. Nicoleta Litoiu