ISJ Dolj: Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015 începe pe 17 februarie

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dolj informează că astăzi, 13.02.2014 a avut loc ședința cu directorii unităților de învățământ preuniversitar în cadrul căreia s-au dezbătut aspecte legate de organizarea simulării examenelor naționale, înscrierea elevilor la clasa pregătitoare, mobilitatea personalului didactic și probleme de etapă.

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dolj a solicitat tuturor directorilor de unități școlare din Craiova și județ respectarea cu strictețe a prevederilor legale privind toate activitățile care se vor derula în semestrul al II-lea din acest an școlar. Totodată, conducerea fiecărei unități școlare în parte trebuie să dea dovadă de calm, responsabilitate și să analizeze cu foarte mare atenție Metodologiile în vigoare pentru o aplicare cât mai corectă a acestora.

Referitor la simulările pentru Examenele naționale – Evaluarea Națională și Bacalaureat – acestea se vor desfășura în condiții reale de examen în conformitate cu Calendarul, anexă la OMEN nr. 3076/2014, începând cu orele 9,00. Rezultatele obținute la aceste simulări se vor afișa la avizierele școlilor și se vor discuta în cadrul Consiliilor Profesorale. Procedura de recuperare a materiei pentru elevii care nu susțin aceste simulări se va decide în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților școlare.

În ceea ce privește înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015 aceasta debutează, așa cu reiese din Proiectul de Metodologie, în data de 17.02.2014 prin afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar.

Cu privire la mișcarea personalului didactic în acest moment se derulează etapa de constituire a posturilor/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. 2-3 pentru anul școlar 2014-2015 conform OMEN nr. 5451/12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015.