ISJ Dolj: Evaluare pentru clasa pregătitoare

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj informează cu privire la faptul că, în conformitate cu adresa MEN nr. 41655/16.04.2013, cererile de înscriere în învăţământul primar care nu se încadrează în tranşele de vârstă prevăzute de Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014 se pot soluţiona la nivelul ISJ Dolj. În plus, părinţii vor fi consiliaţi cu privire la conştientizarea faptului că deciziile trebuie luate în interesul educaţional al elevului şi că solicitarea nu poate fi soluţionată decât dacă, în urma evaluării dezvoltării psihosomatice efectuată de CJRAE, se atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pentru care se solicită înscrierea.
Aşadar, vă aducem la cunoştinţă că părinţii ai căror copii împlinesc 7 ani dupa data de 31.12.2013  sunt obligaţi să ia legătura cu Centru Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj care îi va programa pentru evaluare în cursul zilei de sâmbătă, 20 aprilie 2013. Pentru detalii toţi cei interesaţi se pot adresa conducerii CJRAE, pentru programare, la nr. de telefon 0251/590222 sau 0351/170373.