ISJ Dolj: Concursul Național pentru Elevi Deficienţi de Auz Ediţia a IV-a

Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Vasile” Craiova, organizează în perioada 23-26 aprilie 2014 a IV-a ediţie a Concursului Naţional pentru Elevi Deficienţi de Auz, înscris în Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare finanţate de MEN pentru anul şcolar 2013-2014 nr. 24334 / 8.01.2014 poziţia nr. 31.

Concursul este structurat pe 4 discipline:

–         Limba şi literatura română;

–          Matematică,

–         Educaţie plastică

–         Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor.

Scopul final al acestui tip de concurs este dezvoltarea unui sistem educaţional diferenţiat centrat pe copii cu nevoi speciale, utilizarea de strategii de instruire diferenţiată, metode şi tehnici de practică educaţională.

 

Director

Prof. Bălaşa Florentina