ISJ Dolj: Bercea, în vizită de informare la Bruxelles

bercea bruxelles ISJ Dolj: Bercea, în vizită de informare la Bruxelles poze

În perioada 24 – 26.02.2013 d-l Inspector Școlar General, prof. Georgică Bercea-Florea, a făcut parte dintr-o delegație a Ministerului Educației Naționale condusă de d-na director general prof. Liliana Preoteasa care a întreprins o vizită de informare la Bruxelles, la Comisia Europeană. Această vizită de informare, la care au participat 18 inspectori generali, a fost rezultatul demersurilor pe care Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții din cadrul MEN le-a făcut la reprezentanta Comisiei Europene în România și la Directorul General de Comunicare al acesteia.
Criteriile agreate de reprezentanta Comisiei Europene în România, aprobate de MEN și aplicate pentru selecția celor 18 județe au fost:
– Numărul unităților școlare din județ care, în perioada 2004-2012 au obținut titlul de Școala europeană;
– Rezultatele obținute la edițiile din 2012 ale competițiilor Școala europeană și Made for Europe.
Temele propuse de către Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții și care au fost cuprinse în agenda vizitei de informare au fost:
– Instituțiile UE;
– Priorități europene în domeniul educației și formării profesionale;
– 2013 – anul european al cetățenilor;
– Autonomia școlară în Europa;
– Dezvoltarea rurală și educația;
– Noutăți privind programele finanțate de Comisia Europeană – Erasmus pentru Toţi 2014 – 2020.
Cu acest prilej au fost susţinute conferinţe pe temele menţionate de către: D-na Alina UJUPAN, membru în Cabinetul d-lui Dacian CIOLOŞ; D-na Susanne CONZE, director general Educaţie şi cultură; D-na Septimia DOBRESCU, directoratul general Afaceri, Incluziune socială şi Forţe de muncă; D-na Isabelle DE COSTER, Agenţia Executivă de Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru Politici educaţionale şi Analize de sistem; D-na Ana Maria STAN şi d-l Alin JUERGES, directoratul general de Educaţie şi cultură pentru educaţie vocaţională şi perfecţionare; D-l Jonathan HILL, membru în cabinetul D-nei Androulla VASSILIOU, comisar pentru Educaţie, Cultură, Multilingvism şi Tineret.
Discuţiile au fost centrate pe programul Erasmus pentru Toţi (2014 – 2020) care vizează, pe de o parte, reducerea abandonului şcolar şi, pe de altă parte, creşterea numărului tinerilor integraţi în învăţământul superior. A fost subliniat faptul că membrii Comisiei Europene discută împreună cu toate guvernele Uniunii etapele de reformă ce trebuie parcurse cu privire la îndeplinirea principalelor obiective stabilite de Strategia Europe 2020.
Programul Erasmus pentru Toţi (2014 – 2020) va deveni operativ începând cu 01 ianuarie 2014 şi va dispune de un buget generos până în 2020 de aproximativ 14,5 miliarde de euro, fapt ce reprezintă o creştere cu 40% faţă de nivelul actual al finanţării.
Totodată, programul are ca obiectiv ajutor pentru toate statele membre UE în vederea modernizării învăţământului şi sprijinirea tinerilor în a dobândi competenţe care să le permită să se integreze pe piaţa muncii.