ISJ Dolj: Astăzi, 30 iulie 2019, s-au afișat rezultatele finale din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019

 

Astăzi, 30 iulie 2019, s-au afișat rezultatele finale din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019.La nivelul județului, după etapa de contestații, au fost obținute următoarele rezultate:

 

  • 155 contestații depuse: 102 – admise în plus, 36 – admise în minus, 17 – nemodificate.

Numărul lucrărilor cu note mai mari sau egale cu 7: 370 (55,63%) –  318 (47,81%) înainte de contestații

Numărul lucrărilor cu note mai mari sau egale cu 5: 562 (84,51%) – 492 (73,98%)înainte de contestații

Numărul lucrărilor cu note de 10:3

Discipline cu note de 10: Educatoare 2, Religie ortodoxă 1,

 

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului.

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

 

Purtător de cuvânt,

Inspector școlar,

Profesor Nicoleta Litoiu