ISJ Dolj: Astăzi, 23 iulie 2019, s-au afișat rezultatele inițiale din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019

Astăzi, 23 iulie 2019, s-au afișat rezultatele inițiale din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019.

În urma desfășurării concursului, în județul Dolj s-au obținut următoarele rezultate:

 

Numărul candidaților prezenți la proba scrisă:                             665

 

Numărul lucrărilor cu note mai mari sau egale cu 7:        318 (47,81%)

Numărul lucrărilor cu note între 5 și 6,99:                  174

Numărul lucrărilor cu note sub 5:                                107

Numărul lucrărilor cu note de 10:                               3

Discipline cu note de 10: Educatoare 2, Religie ortodoxă 1,

Numărul lucrărilor cu note mai mari sau egale cu 5:492 (73,98%)

 

Contestaţiile se depun la sediul ISJ Dolj în zilele de 23 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 24 iulie, până la ora 15:00.

Rezolvarea contestațiilor –  24-29 iulie 2019.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului.

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Comunicarea rezultatelor finale – 30 iulie 2019

 

Purtător de cuvânt,

Inspector școlar,

Profesor Nicoleta Litoiu