IPS Părinte Mitropolit Irineu, la ceas aniversar

Miercuri, 16 noiembrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, îşi aniversează ziua de naştere. La împlinirea binecuvântatei vârste de 59 ani, ierarhii, clerul şi credincioşii din Mitropolia Olteniei îi doresc sănătate, mulţi şi fericiţi ani întru aleasa slujire pe care Bunul Dumnezeu i-a încredinţat-o.

IPS Irineu IPS Părinte Mitropolit Irineu, la ceas aniversar poze

IPS Părinte Mitropolit Irineu Popa s-a născut la data de 16 noiembrie 1957, în localitatea Perişani, judeţul Vâlcea. La Taina Sfântului Botez a primit nume de Ioan. Din sânul familiei, Înaltpreasfinţia Sa a cules o aleasă educaţie creştin-ortodoxă, prin care a dobândit apropierea treaptă cu treaptă de slujirea Altarului lui Hristos. A ostenit cu dăruire jertfelnică în ogorul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, iubind deopotrivă învăţătura teologiei ortodoxe, căreia i s-a dedicat în mod desăvârşit ca profesor şi cercetător. Osteneala IPS Sale s-a concretizat în acest sens prin numeroase realizări pastorale, administrative şi cărturăreşti, pilduitoare pentru fiii duhovniceşti pe care îi călăuzeşte permanent pe calea mâtuirii. Astfel, în anul 1975 s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova, pe care l-a absolvit în anul 1980. În perioada 1981-1985 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar de la Bucureşti. Finalul acestei perioade a fost încununat prin susţinerea tezei de licenţă cu titlul: „Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa“. După absolvirea studiilor universitare, a fost primit în obştea monahală a Mănăstirii Frăsinei, primind numele de Irineu. A urmat hirotonia întru ierodiacon (1985) şi ieromonah (1986).

În anul 1985 a fost admis la şcoala doctorală a Institutului Teologic din Bucureşti, unde a studiat pe disciplina patrologie. Tema lucrării a fost: „Politica religioasă a împăratului Iustinian“, sub coordonarea pr. prof. dr. Ştefan Alexe. După ce, timp de un an (1986-1987), a urmat cursuri de limbă şi literatură franceză în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Grenoble, şi-a continuat studiile doctorale pe specialitatea teologie dogmatică la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge“ din Paris (1987-1990). În urma susţinerii tezei cu titlul „La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand“, elaborată sub coordonarea ştiinţifică a pr. prof. dr. Boris Bobrinskoy, susţinută cu calificativul „magna cum laude“. În paralel, a urmat şi cursuri de limba engleză la Londra (1989-1990), precum şi de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur – Ierusalim (1990-1991). Din anul 2005 este doctor în drept civil al Facultăţii de Drept din Craiova, cu teza „Raportul dintre preceptele morale creştine şi normele juridice”, coordonată de acad. prof. univ. dr. Ion Dogaru, susţinută cu calificativul „cum laude“. A desfăşurat o bogată activitate didactică ca profesor de istoria Bisericii Universale (1990-1991) la Institutul Teologic „Saint Serge“ din Paris, istoria culturii şi civilizaţiei bizantine (1991-1994), teologie morală (1999-2001) şi teologie dogmatică la Facultatea de Teologie din Craiova, al cărui decan este din anul 2008.

În data de 6 septembrie 1991 a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, cu titulatura de „Slătineanul“. A fost învestit ca Episcop prin Decretul nr. 77 din 6 septembrie 1991 al Preşedintelui României. Slujba de hirotonie întru arhiereu a avut loc la data de 6 octombrie 1991. La data 8 iulie 2008, a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. Ceremonia de instalare a avut loc la data de 27 iulie 2008, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie“ din Craiova.

Activitatea publicistică s-a concretizat prin numeroase articole, studii, volume şi cărţi, publicate la edituri de prestigiu din ţară şi străinătate. Între cele mai importante lucrări de unic autor se numără: „La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand” (Paris, 1991; Bucureşti, 2011), „Convorbiri despre spovedanie” (Bucureşti, 19960), „Antim Ivireanul, învăţător, scriitor, personaj” (Bucureşti, 1997), „Experienţe mistice la Părinţii orientali, vol. I şi II” (Bucureşti, 2005; Craiova, 2012), „Iisus Hristos sau Logosul înomenit” (Bucureşti, 1999), „Omul-Fiinţă spre îndumnezeire” (Alba Iulia, 2000), „În duhul Sfinţeniei lui Hristos” (Craiova, 2001), „L’Eglise communion des hommes dans la Sainte Trinite” (Craiova, 2003), „Le Mistere de la Sainte Trinite dans la communion des Personnes” (Craiova 2003), „Substanţa morală a dreptului” (Bucureşti, 2009), „Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veac” (Craiova, 2010), „Iconomia plinirii vremilor în Hristos” (Craiova, 2013), „Ca toate să fie iarăşi reunite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ” (Craiova, 2014), „Aşteptând pe Cel ce este şi Cel ce va veni, Atotţiitorul” (Craiova, 2015). Este şi autorul unor traduceri: „Şcoala rugăciunii” de Antonie de Suroj (1994), „Stareţul Ambrozie de la Optina” de John Dunlop (1994), „Mistica vederii lui Dumnezeu” de Stareţul Sofronie (1995), „Ortodoxia” de Paul Evdokimov (1996), „Omilii şi cuvântări”, `Din ospăţul Stăpânului” şi „Dascălul pocăinţei” de Sfântul Ioan Gură de Aur (1995 şi 1996). Din anul 2009 este reprezentantul ales al Bisericii Ortodoxe Române în Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor Europene. În data de 22 noiembrie 2010, activitatea cărturărească a Mitropolitului nostru a fost încununată cu titlul de membru de onoare al Academiei Române.

În toată lucrarea sa arhierească, IPS Părinte Mitropolit Irineu a urmat îndemnul Mântuitorului Hristos de a fi cu adevărat „păstor de suflete”, bine ştiind că „păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale!”.

La ceas aniversar, rugăm pe Bunul Dumnezeu să dăruiască mulţi şi fericiţi ani Arhiepăstorului nostru, să-l ocrotească sănătos şi în pace, împlinind totdeauna cu bună-sporire lucrul mâinilor sale!