ÎPS Irineu, la hramul Bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci” din Craiova

         

 

Biserica „Ziua Crucii”, din cartierul craiovean Rovine, a îmbrăcat haine de sărbătoare ieri, Duminica Înălţării Sfintei Cruci, în zi de hram. La ceas de aleasă sărbătoare, bucuria credincioşilor a fost sporită de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. La final, Mitropolitul Olteniei a săvârşit şi slujba de sfinţire a noii capele cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, ridicată în curtea sfântului locaş.

irineu ziua crucii 1 ÎPS Irineu, la hramul Bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci” din Craiova poze

În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, ÎPS Irineu a vorbit despre istoria, semnificaţia şi rolul Sfintei Cruci în lucrarea de mântuire a neamului omenesc.  „Semnificaţia Sfintei Cruci are o profunzime teologică, are o adâncime de cugetare şi o înălţare duhovnicească pe care, urmându-le, ajungem să înţelegem pe deplin rostul întrupării Fiului lui Dumnezeu, ajungem să înţelegem rolul esenţial pe care îl are Crucea în lucrarea de eliberare a neamului omenesc de sub robia păcatului şi a morţii. Am primit Sfânta Cruce ca pe o armă nebiruită împotriva diavolului. Prin ea am primit putere, aşa cum spune şi Sfântul Apostol Pavel: Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că Sfânta Cruce este putere pentru cei care cred şi sminteală pentru necredincioşi. Astfel, ori de câte ori ne însemnăm cu Sfânta Cruce primim putere, primim darul desăvârşit al Duhului Sfânt, pentru că Crucea este atât armă nebiruită împotriva diavolului, cât şi toiag de sprijin în drumul nostru pe calea mântuirii”, a spus ÎPS Irineu

După Sfânta Liturghie, a fost sfinţită şi noua capelă închinată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ridicată în curtea bisericii parohiale prin osteneala enoriaşilor şi a preoţilor slujitori ai acestui sfânt locaş.

irineu ziua crucii 2 ÎPS Irineu, la hramul Bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci” din Craiova poze

Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” din Craiova este unul dintre puţinele locaşuri de cult ridicate în timpul regimului comunist. Parohia a fost înfiinţată în anul 1945, slujbele religioase fiind săvîrşite la început într-o capelă amenajată într-o casă particulară de pe strada Argeş, nr. 60. Biserica actuală a fost ridicată  în perioada 1956 – 1963, slujba de târnosire fiind săvârşită la 25 august 1963, de către mitropolitul Firmilian, al Olteniei. Renovări substanţiale au avut loc în anul 1986, atunci când sfântul locaş a fost resfinţit de mitropolitul Nestor Vornicescu. Ultimele reparaţii au fost efectuate în anul 2008, când a fost introdusă apa şi canalizarea în curtea bisericii, au fost refăcute gardul şi aleile de acces, s-a introdus centrală proprie şi a fost înfiinţată biblioteca parohială.  Astăzi, preoţii slujitori ai sfântului locaş sunt părintele Titu Manasia, parohul bisericii, părintele prof. Ion Bîrnea, titularul catedrei de muzică bisericească de la Facultatea de Teologie din Craiova şi părintele Marian Marinescu.