ÎPS Irineu a slujit la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Băileşti

 

 

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, s-a aflat miercuri, 4 mai, în mijlocul credincioşilor din municipiul Băileşti, judeţul Dolj. Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie, în a patra zi a Sfintei Învieri, la Biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Au fost prezenţi numeroşi credincioşi, profesori de religie alături de elevi, precum şi Costel Pistriţu, primarul municipiului.

IPS Irineu la Bailesti ÎPS Irineu a slujit la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Băileşti poze

În cuvântul de învăţătură, Părintele Mitropolit a vorbit despre textul evanghelic din această  zi. “Este o legătură strânsă între crucea Mântuitorului Iisus Hristos pe care a purtat-o şi pe care s-a răstignit Domnul şi Sfânta Împărtăşanie, Sfânta Liturghie, Sfânta Jertfă pe care noi o aducem neîncetat în Biserică. De asemenea, Evanghelia de astăzi, de la Sfântul Ioan Evanghelistul, ne arată şi faptul că Mântuitorul Hristos, jertfindu-se pe cruce, nu numai că ne-a spălat păcatele noastre, dar a şi oprit pentru totdeauna jertfele de animale care se aduceau la templu, jertfe care aminteau despre vina păcatului, despre greşeala lui Adam, despre păcatul strămoşesc, care nu se putea şterge cu sângele animalelor, ci numai sugera, simboliza venirea celui nevinovat, adică a mielului lui Dumnezeu. Despre mielui lui Dumnezeu, în multe locuri se vorbeşte în Vechiul Testament. Proorocul Isaia vorbeşte profetic despre jertfa mielului care s-a adus spre junghiere. Deci iată cum Sfântul Ioan Botezătorul Îl indică pe Mântuitorul Hristos că El este mielul lui Dumnezeu, adică El este împlinirea profeţiilor şi că El este Cel ce ridică păcatele lumii. Şi tot acelaşi Sfânt Ioan Evanghelistul, în Apocalipsă, vorbeşte despre mielul cel nevinovat care este rănit, din care curge sângele cel de viaţă dătător pentru viaţa lumii şi care desface tainele lumii, cel care desluşeşte enigmele referitoare la viaţa veşnică, la menirea omului pe pământ, la întoarcerea sa în Împărăţia Cerurilor, la curăţirea şi la îndumnezeirea noastră”, a spus ÎPS Irineu.

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Băileşti a început a fi zidită din temelie la 8 iulie 1885 şi a fost finalizată la 5 septembrie 1887. Aici slujesc preoţii Neacşu Cătălin, Giurgiu Daniel şi preotul paroh Mihai Marius Crinu.