IPS Irineu a resfinţit Biserica „Sfinţii Apostoli” din Parohia Dobriţa, judeţul Gorj

Dobrita 3   IPS Irineu a resfinţit Biserica „Sfinţii Apostoli” din Parohia Dobriţa, judeţul Gorj poze

 

 

       În Duminica a 5-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei,  a fost oaspetele parohienilor din pitoreasca localitate gorjeană Dobriţa. În prezenţa numeroşilor credincioşi,  a reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi judeţene, ÎPS Sa a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

 Dobrita 1 1   IPS Irineu a resfinţit Biserica „Sfinţii Apostoli” din Parohia Dobriţa, judeţul Gorj poze

       Pentru credincioşii din Parohia Dobriţa, comuna Runcu, Protoieria Târgu Jiu Nord, judeţul Gorj, ziua de duminică 9 iulie, Anul Mântuirii 2017, va rămâne înscrisă la loc de cinste în istoria localităţii, pentru că ea a marcat resfinţirea bisericii parohiale închinate Sfinţilor Apostoli Patru şi Pavel, după finalizarea amplelor lucrări de renovare şi restaurare începute in anul 2016. La ceas de aleasă sărbătoare, slujba de resfinţire şi Sfânta Liturghie au fost săvârşite de chiriarhul locului, ÎPS Părinte Mitropolit Irineu, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Dobrita 5   IPS Irineu a resfinţit Biserica „Sfinţii Apostoli” din Parohia Dobriţa, judeţul Gorj poze

După cun a reieşit din Actul de resfinţire, căruia i-a dat citire părintele protopop Marian Mărăcine, de la Protoieria Târgu Jiu Nord, Biserica „Sfinţii Apostoli” din Dobriţa a fost ridicată, pe locul unei biserici mai vechi din lemn, între anii 1904 – 1907, de către vrednicul de pomenire preot Grigore Popescu, împreună cu mai multe familii de enoriaşi, iar la împlinirea a 100 de ani de la târnosire, biserica este resfinţită ca urmare a finalizării lucrărilor de renovare şi înfrumuseţare efectuate de enoriaşii parohiei, în frunte cu preotul paroh Mălăescu Vasile Adrian, cu sprijinul autorităţilor publice locale.

 

      „Locul unde suntem protejaţi împotriva celui rău este biserica”

 

În cuvântul de învăţătură de la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a reiterat locul şi importanţa biseericii în viaţa unei comunităţi creştine şi a dezvoltat câteva din învăţăturile pericopei evanghelice din Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei, Matei 8, 28-34; 9,1). „Prin rugăciunile clerului şi credincioşilor, Biserica alungă duhurile necurate care ne fac rău, alungă primejdiile de tot felul,  alină durerile, necazurile şi suferinţele din viaţa noastră. Pentru a scăpa de uneltirile vrăjmaşului diavol este nevoie să ascultăm şi să punem în practică îndemnul Sfântului Apostol Iacov, care spune: <<Staţi împotriva diavolului şi el va fugii de la voi>>(Iacov 4,7). Dar cum poate omul să lupte împotriva duhurilor rele, cele nevăzute? Bineînţeles, că nu cu forţele proprii, ci cu armele pe care ni le dăruieşte Dumnezeu: rugăciunea, postul, mărturisirea păcatelor care curăţă, care scoate din interiorul nostru vicleşugul diavolesc. Rugăciunea rostită din inimă, cu multă evlavie şi curăţie interioară, devine un adevărat zid de apărare, o platoşe ce nu poate fi străpunsă de săgeata înveninată a diavolului. Iar locul unde suntem cel mai bine protejaţi împotriva celui rău este biserica, această corabie la cârma căreia se află însuşi Mântuitorul Hristos. Prin urmare, textul evanghelic ce se citeşte în această duminică la Sfânta Liturghie ne arată, în primul rând, cât de înficoşătoare este lucrarea diavolului pe pământ, cât de mult îl poate chinui pe om. Aceasta, în condiţiile în care suntem protejaţi de sfânta biserică, de sfânta cruce, de rugăciuni şi de faptele bune care slăbesc până la anulare puterea diavolului. Închipuiţi-vă însă, cât de groaznică, cât de amarnică va fi această lucrare diavolească în viaţa de dincolo pentru cei ce vor fi alungaţi din Împărăţia cerurilor şi vor ajunge sub totala putere a diavolului. În al doilea rând, textul evanghelic de astăzi ne îndeamnă să-L primim în casele, în inimile şi în vieţile noastre pe Mântuitorul Iiusu Hristos. Să nu ne arătăm nerecunoscători precum locuitorii din ţinutul Gadarei, care au refuzat darurile lui Dumnezeu. În felul acesta vom arăta că suntem vrednici fii şi moştenitori ai Împărăţiei cerurilor, oameni cu dragoste de Dumnezeu şi de semenii noştri aflaţi în suferinţe, necazuri şi nevoi”, a spus IPS Irineu.

În încheiere, Mitropolitul Olteniei i-a felicitat pe toţi cei care s-au ostenit la realizarea acestei sfinte lucrări şi s-a rugat Bunului Dumnezeu să le răsplătească însutit şi înmiit din darurile Sale cele bogate. De altfel, pentru împlicarea deosebită în lucrarea de renovare şi înfrumuseţare a sfântului locaş, preotul paroh Vasile Adrian Mălăescu a primit rangul bisericesc de iconom stavrofor, iar mai multe persoane au primit Gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei.

 

Preot Gheorghe Cioiu