IPS Irineu a discutat cu pictorii bisericeşti despre noul regulament adoptat de BOR

pictori bisericesti IPS Irineu a discutat cu pictorii bisericeşti despre noul regulament adoptat de BOR poze

Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, s-a întâlnit cu pictorii bisericeşti din judeţele Dolj şi Gorj astăzi, la ora 10.00, la Centrul social „Mitropolitul Firmilian”  din Craiova. Scopul întrunirii a fost prezentarea noului Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, aprobat de Sfântul Sinood al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa din 28 şi 29 octombrie. Noul regulament cuprinde principii şi reguli în ceea ce priveşte pictarea şi restaurarea picturii bisericilor parohiale şi mănăstireşti, stabilind responsabilităţile ce revin preoţilor parohi, stareţilor de mănăstiri şi pictorilor autorizaţi de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române. Astfel, prin noul regulament este promovată şi protejată tradiţia bizantină de pictare a lăcaşurilor de cult ortodoxe românesti, în special în tehnica fresco. „Aş dori să cercetaţi acest regulament şi, dacă sunt anumite lucruri care pot să fie îmbunătăţite, vom lucra în acest sens. Mitropolia Olteniei va înfiinţa o comisie mitropolitană, care să coordoneze întreaga activitate din domeniul picturii bisericeşti, a restaurării icoanelor şi a obiectelor de patrimoniu. Ne vom strădui să formăm cât mai mulţi artişti de categoria I, mai ales că, din acest an, la Facultatea de Teologie a fost înfiinţată o secţie de Artă Sacră, iar de curând a fost inaugurat Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare, în laboratoarele căruia studenţii se vor pregăti în acest domeniu”, le-a transmis pictorilor bisericeşti IPS Părinte Mitropolit Irineu. Părintele Viorel Dică, consilier de patrimoniu şi construcţii bisericeşti în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, le-a spus celor prezenţi că, prin noul regulament, se acordă o atenţie deosebită formării pictorilor şi restauratorilor care vor fi autorizaţi de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române. Pictorii au mărturisit că au convingerea că acest regulament va contribui fundamental la organizare a activităţilor pe care le desfăşoară. „În cadrul întâlnirii cu Înalt Preasfinţia Sa am ridicat probleme ce interesează pe viitorii pictori pregătiţi specialişti în pictura bisericească. M-am gândit că cel mai important este promovarea icoanei originale şi posibilitatea de a se putea picta icoane care vor fi ulterior expuse spre vânzare în magazinele de cult bisericeşti”, a spus Dan Neamu, restaurator de pictură bisericească din Craiova.