IPJ Dolj: R A P O R T privind asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ şcolar, a siguranţei elevilor şi personalului

R A P O R T privind asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ şcolar, a siguranţei elevilor şi personalului didactic în trimestrul IV 2014, pe raza judeţului Dolj

 

 

Menţinerea ordinii publice şi îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă un obiectiv prioritar al M.A.I. şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 modificată si completată prin Legea nr. 29 din 02.03.2010 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.

Pentru realizarea acestui obiectiv, activitatile specifice au fost planificate si desfasurate în conformitate cu prevederile Planului Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi cadrelor didactice şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj nr. 153.939/09.09.2014,aprobat de Prefectul judeţului, fiind implicate în executarea măsurilor stabilite I.P.J. Dolj – coordonatorul acţiunii, I.J.J. Dolj, G.J.Mb. Craiova şi                      I.S.J. Dolj, Sistemului Cadru de asigurare a protecţiei unităţilor de învăţământ si  Planurilor Locale Comune de Actiune ale poliţiilor municipale şi orăşeneşti şi secţiilor de poliţie urbană/rurală.

In urma analizei evolutiei situatiei operative, în vederea diminuarii riscurilor în ceea ce priveste infractionalitatea din zona adiacenta unităţilor de învăţământ, structurile cu atribuţii în apărarea ordinii şi liniştii publice  au stabilit  responsabilităţile şi intervalul orar de acţiune pentru patrulele mixte poliţist – jandarm şi poliţie locală.

S-au dispus măsuri pentru ca, în municipiul Craiova, zilnic (luni – vineri), în intervalul orar 12.00 – 20.00, să acţioneze 15 patrule mixte poliţist – jandarm la 21 unităţi de învăţământ şi 8 patrule de poliţişti locali în zona a 11 unităţi şcolare.

În trimestrul IV 2014, la cele 601 unităţi de învăţământ cu structuri (170 în mediul urban şi 431 în mediul rural), au fost organizate şi s-au executat împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova şi poliţiştii locali un număr de 165 acţiuni şi controale pentru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile din care 56 acţiuni pentru prevenirea şi combaterea absenteismului, 57 acţiuni pentru respectarea regimului circulaţiei rutiere, 52 alte acţiuni.

Cu ocazia acţiunilor/controalelor executate au fost depistaţi 127 elevi care absentau de la ore, fiind aplicate 114 sancţiuni contravenţionale.

Au fost continuate activităţile în cadrul Programului de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor (prioritate naţională) şi în cele 8 proiecte de siguranţă de tip Security Marketing, în zona unităţilor de învăţământ aflate în derulare.

În această perioadă, poliţiştii/jandarmii au participat la 170 de şedinţe cu elevii, cadrele didactice şi părinţii, desfăşurând 253 activităţi de pregătire antiinfracţională şi antivictimală a elevilor în cadrul orelor de curs.

Din totalul unităţilor de învăţământ care funcţionează în judeţul Dolj, 128 au fost asigurate cu pază, respectiv 21,3%,  77( 45% ) în mediul urban şi 51 (12%) în mediul rural, 95 au pază proprie, 60 din acestea în mediul urban şi 35 în mediul rural.De asemenea, 27 de unităţi au paza asigurată cu societăţi specializate, 12 în urban şi 15 în mediul rural.

La 234 unităţi de învăţământ, respectiv 39%, sunt asigurate sisteme de alarmă contra efracţiei şi de supraveghere video, în mediul urban procentul fiind de 61%, iar în  mediul rural de 23,7%.

Din totalul celor prevăzute cu supraveghere video, 24  au numai în interior acest tip de supraveghere (10 în urban şi 14 în rural), 37 doar  în exterior (7 urban şi 30 rural), iar 173 din cele 234 (74%) sunt prevăzute cu supraveghere video atât la interior cât şi la exterior, 86 în urban şi 87 în rural.

Un numar de 84 de unităţi şcolare nu sunt prevăzute cu gard împrejmuitor, 22 în mediul urban şi 62 în mediul rural, 52 (4 urban şi 48 rural) de unităţi şcolare sunt amplasate într-o zonă iluminată necorespunzător, iar 10 unităţi şcolare (6 urban şi 4 rural) sunt amplasate întro zonă periferică/izolată.

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj i-au fost repartizate pentru mentinerea ordinii publice   589 scoli  (158 în mediul urban şi 431 în mediul rural),  iar Poliţiei locale din municipiul Craiova 12 unităţi de învăţământ.

Poliţiştii rutieri au desfăşurat activităţi specifice de supraveghere şi dirijare a traficului rutier în zona intrărilor în unităţile de învăţământ pentru asigurarea fluenţei circulaţiei, fiind constituite în acest sens 14 patrule şcolare de circulaţie la nivelul judeţului Dolj.

Având în vedere atribuţiile în domeniul siguranţei rutiere, au fost puse in aplicare protocoalele de colaborare întocmite la începutul anului cu Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Dolj, Registrul Auto Român – Filiala Dolj, Secţia Drumuri Naţionale Craiova şi, împreună cu acestea, au fost desfăşurate activităţi în cadrul Campaniei naţionale “ALEGE VIAŢA!”, în scopul prevenirii accidentelor în care ar putea fi implicaţi elevi.

Ofiţerii de poliţie rutieră au participat la 38 sedinte de educaţie rutieră, în unitatile de invatamant preuniversitar şi la 18 emisiuni pentru mediatizarea activităţilor pe această linie.

În ceea ce priveşte infracţionalitatea şcolară, în trimestrul IV 2014 au fost sesizate            9 (-6) fapte de natura penală, din care 7(-7) comise în incinta unităţilor şcolare şi 2 în zona adiacentă.

           Pe genuri situaţia se prezintă astfel: 2 infracţiuni de lovire şi alte violenţe şi              7 infracţiuni de furt, 7 fiind comise în mediul urban, 2 în mediul rural.

Nu au fost înregistrate evenimente deosebite, cu impact media.

Cauze şi împrejurări favorizatoare identificate:

a. lipsa pazei şi a controlului la accesul în unele unităţi de învăţământ (55% dintre unitatile de învăţământ nu sunt asigurate cu pază sau sisteme  de alarmă contra efracţiei/supraveghere video);

  1. b.     minimalizarea unor comportamente predelincvente ale elevilor de către profesorii diriginţi şi managerii unităţilor şcolare (7 dintre cele 9 infractiuni sesizate sunt furturi) ;

c. tratarea cu superficialitate a unor abateri comise de către elevi, în unele unităţi de învăţământ, de către cadrele didactice (127 elevi depistati, în cadrul acţiunilor comune, absentând nemotivat);

    d. netransmiterea tuturor informaţiilor de acest gen către poliţiştii de proximitate şi părinţi pentru a dispune măsuri în plan instituţional şi familial.

Pentru eficientizarea activităţii de asigurare a protecţiei unităţilor de învăţământ preuniversitar, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic din judeţul Dolj, propunem următoarele măsuri:

  1. 1.                 Constituirea dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică în raport de concluziile situaţiei operative în vederea creşterii eficienţei acestora în planul prevenirii şi combaterii faptelor antisociale în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Termen: săptămânal

Răspund: I.P.J. Dolj, I.J.J. Dolj, G.J.Mb. Craiova

2.   Intensificarea activităţilor de pregătire atiinfracţională şi antivictimală a elevilor în colaborare cu personalul didactic, concomitent cu sensibilizarea cadrelor didactice de a transmite poliţiştilor de proximitate a cazurilor unor elevi cu comportament predelictual în scopul diminuării infracţiunilor care se inregistrează în incinta acestora.

Termen: anul şcolar 2014 – 2015

Răspund: I.P.J. Dolj şi I.S.J. Dolj

3.   Continuarea activităţilor specifice pentru prevenirea accidentelor rutiere, inclusiv prin creşterea numărului patrulelor şcolare.

Termen: săptămânal

Răspund: I.P.J. Dolj  şi I.S.J. Dolj

4.    Evaluarea permanentă a modului de asigurare a sistemelor de securitate si  acordarea sprijinului necesar conducerilor unitatilor în vederea întocmirii planurilor de pază si instituirea  măsurilor prevăzute de Legea nr. 333/2003R şi HG nr. 301/2012.

Răspunde: I.P.J. Dolj

          5.    Continuarea acţiunilor comune de către I.P.J. Dolj, I.J.J Dolj, Gruparea  de  Jandarmi Mobilă Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, pentru asigurarea unui climat optim de ordine şi siguranţă civică în zona unitatilor de învăţământ, pentru creşterea gradului de sigurantă publică în zona adiacentă, pe traseele de deplasare a elevilor la şi de la cursuri, combaterea abandonului şi absenteismului şcolar, verificarea modului de executare a serviciului de către personalul de pază, în special realizarea controlului accesului în incinta unităţilor de învăţământ.

Termen: săptămânal

Răspund: I.P.J. Dolj, I.J.J. Dolj, G.J.Mb. Craiova şi I.S.J. Dolj.

 

ŞEFUL INSPECTORATULUI

                                                         Comisar-şef de poliţie

                                                Dr. NICOLESCU CONSTANTIN