IPJ Dolj: R A P O R T privind asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ. Doar o cincime din școli sunt păzite

R A P O R T privind asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ şcolar, a siguranţei elevilor şi personalului didactic în trimestrul III 2014, pe raza judeţului Dolj

 

 

Siguranţa în unităţile de învăţământ, prevenirea victimizării minorilor, a delincvenţei juvenile, menţinerea ordinii publice şi îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă preocupări primordiale ale poliţiei, în fiecare an şcolar.

În cursul trimestrului III, activităţile în domeniu au fost organizate, în principal, pentru:

–         asigurarea desfăşurării în conditii optime de ordine si siguranţă publică a Examenelor Naţionale şi Examenului de Bacalaureat;

–         menţinerea ordinii publice, pe perioada vacanţei de vară, la activităţile în care au fost angrenaţi elevi: manifestări cultural artistice şi sportive, plecări în tabere şi excursii, deiverse concursuri;

–         începerea noului an şcolar.

A fost pus în aplicare, Planul de măsuri comun I.P.J. DOLJcoordonatorul acţiunii, I.S.J. Dolj, I.J.J. Dolj, GJMb. Craiova şi Poliţia Locală Craiova  pentru desfăşurarea optimă a activităţilor specifice de ordine şi siguranţă publică pe timpul Examenului de Bacalaureat şi Evaluării Naţionale.

          În conformitate cu prevederile planului, în cadrul şedinţei Grupului de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor din 04.06.2014, la care a fost invitat şi reprezentantul ISJ Dolj, a fost stabilit modul de repartizare a efectivelor angrenate pe centre de examinare şi corectare a lucrărilor/centrele de soluţionare a contestaţiilor la Bacalaureat (sesiunile de vara si de toamna) si Evaluarea Naţională, a gradului de risc al acestor locaţii, precum şi a sarcinilor specifice fiecărei structuri în parte, în scopul menţinerii unui climat optim de siguranţă civică.

Pentru asigurarea desfasurarii in conditii optime de ordine si siguranta publica a Examenului de Bacalaureat au fost folosite, în medie, zilnic, 130 efective din care 86 poliţişti (76 de ordine publica, 10 politie rutiera), 29 jandarmi si 15 poliţişti locali, fară a se înregistra evenimente negative.

In trimestrul III 2014, pe timpul examenului de Bacalaureat, al Evaluarii Nationale precum si pe perioada vacantei scolare în unitatile de învaţământ preuniversitar de pe raza judeţului Dolj au fost realizate peste 170 activităţi preventive şi alte 53 activităţi in parcuri, supermarketuri, mall-uri, locuri de agrement si alte locuri publice  frecventate de elevi,  nefiind înregistrate evenimente negative..

La cele 601 unităţi de învăţământ  (170 în mediul urban şi 431 în mediul rural), au fost organizate şi s-au executat  în sistem integrat 112 acţiuni şi controale pentru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, dintre acestea 61 pentru prevenirea şi combaterea absenteismului, 31 pentru respectarea regimului circulaţiei rutiere, 22 alte acţiuni.

În această perioadă, poliţiştii au participat la 167 şedinţe cu elevii, cadrele didactice şi părinţii şi au desfăşurat 135 activităţi în cadrul orelor de curs, ce au vizat reducerea riscului de victimizare sau de implicare a minorilor în comiterea de infracţiuni.

Anterior începerii anului şcolar 2014-2015, în perioada 25 – 27.08.2014, a fost organizată şi executată o acţiune pentru verificarea modului de asigurare a pazei şi protecţiei  unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj în urma careia s-a constatat o creştere a numărului de unităţi de învăţămînt asigurate cu o formă de pază prevăzută de legislaţia în vigoare.

Din totalul unităţilor de învăţământ care funcţionează în judeţul Dolj, 128 au fost asigurate cu pază, 77 în mediul urban şi 51 în mediul rural, 95 au pază proprie, 60 din acestea în mediul urban şi 35 în mediul rural.De asemenea 27 de unităţi au paza asigurată cu societăţi specializate, 12 în urban şi 15 în mediul rural.

În mediul rural, din cele 431 unităţi de învăţământ preuniversitar, sunt asigurate cu pază doar 51, din care 35 cu pază proprie.

La 234 unităţi de învăţământ sunt asigurate sisteme de alarmă contra efracţiei şi de supraveghere video, respectiv 39%, în mediul urban procentul fiind de 44% iar în  mediul rural procentul de 56%.

Din totalul celor prevăzute cu supraveghere video, 24 au numai în interior acest tip de supraveghere (10 în urban şi 14 în rural), 37 doar  în exterior (7 urban şi 30 rural) iar 173 din cele 234 (74%) sunt prevăzute cu supraveghere video atât la interior cât şi la exterior, 86 în urban şi 87 în rural.

Un numar de 280 de unităţi şcolare (46,6%) sunt prevăzute cu gard împrejmuitor, 59 în mediul urban şi 221 în mediul rural.

Poliţiştii rutieri au desfăşurat activităţi specifice de supraveghere şi dirijare a traficului rutier în zona intrărilor în unităţile de învăţământ pentru asigurarea fluenţei circulaţiei, fiind constituite în acest sens 14 patrule şcolare de circulaţie la nivelul judeţului Dolj.

Având în vedere atribuţiile în domeniul siguranţei rutiere, au fost puse in aplicare protocoalele de colaborare intocmite la inceputul anului cu Autoritatea Rutiera Română – Agenţia Dolj, Registrul Auto Român – Filiala Dolj, Secţia Drumuri Naţionale Craiova şi, împreună cu acestea, au fost desfăşurate activităţi în cadrul Campaniei naţionale “ALEGE VIAŢA!”, în scopul prevenirii accidentelor în care ar putea fi implicaţi elevi.

Ofiţerii de poliţie rutieră au participat la 17 emisiuni pentru mediatizarea activităţilor de educaţie rutieră, desfasurand astfel de activitati si cu ocazia activitatilor specifice desfasurate in zona unitatilor de invatamant preuniversitar.

Pentru anul şcolar 2014-2015,  au fost întocmite „Sistemul cadru de asigurare a protecţiei unităţilor de învăţământ”, şi „Planul teritorial comun de actiune pentru creterea siguranţei a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judetul Dolj, în anul scolar 2014 – 2015”, aprobate de Prefectul judeţului Dolj, care asigură aplicarea unitară a activităţilor ce se desfăşoară de reprezentanţii instituţiilor implicate, I.P.J. Dolj – coordonator, I.J.J Dolj, Gruparea  de  Jandarmi Mobilă Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, fiind creat, totodată, cadrul optim de identificare şi rezolvare, în comun, a deficienţelor înregistrate în acest domeniu şi cuprinde măsuri concrete pentru realizarea acestui obiectiv.

De asemenea, au fost întocmite Planurile Locale Comune de Actiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi cadrelor didactice şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar  din zona de competenţă a poliţiilor municipale şi orăşeneşti şi secţiilor de poliţie urbană/rurală, cu  unităţile de învăţământ preuniversitar.

Din totalul unităţilor de învăţământ, 589 au fost repartizate pentru mentinerea ordinii publice structurilor teritoriale ale IPJ Dolj (158 în mediul urban şi 431 în mediul rural)  şi 12 poliţiei locale (în municipiul Craiova) pentru activităţi de menţinerea ordinii publice.

Pentru creşterea climatului de siguranţă civică în zona unităţilor de învăţământ, structurile cu atribuţii în apărarea ordinii şi liniştii publice  au stabilit  responsabilităţile şi intervalul orar de acţiune pentru patrulele mixte poliţist – jandarm şi poliţie locală.

S-au dispus masuri pentru ca,  în  municipiul Craiova, zilnic (luni – vineri), în intervalul orar 12.00 – 20.00, respectiv 14.00 – 22.00 să  acţioneze 15 patrule mixte poliţist – jandarm la 21 unităţi de învăţământ şi 8 patrule de poliţişti locali în zona a 11 unităţi şcolare, activitate ce se deruleaza si in prezent. 

 La deschiderea anului de învăţământ 2014 – 1015, au fost desfăşurate următoarele activităţi:

– au fost organizate dispozitive de siguranţă publică în sistem integrat, la unităţile de învăţământ preuniversitar cu un număr mare de elevi, inclusiv prin angrenarea echipajelor de poliţie rutieră pe arterele adiacente, la care au participat 395 poliţişti;

– s-a asigurat participarea poliţiştilor la festivităţile de deschiderea noului an şcolar, ocazie cu care a fost prezentat mesajul Poliţiei Române;

– au fost distribuite materiale preventive conţinând sfaturi antiinfracţionale şi antivictimale, adresate părinţilor şi elevilor;

– s-a realizat mediatizarea activităţilor desfăşurate.

În ceea ce priveşte infracţionalitatea şcolară, în trimestrul III 2014, au fost sesizate 2infracţiuni de furt, la fel ca în perioada similară a anului 2013, ambele fiind  comise în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar din mediul urban.

Nu au fost înregistrate evenimente deosebite, cu impact media.

Cauze şi împrejurări favorizatoare identificate:

a. lipsa pazei şi a controlului la accesul în unele unităţi de învăţământ;

b. implicare redusă din partea unor cadre didactice pentru supravegherea elevilor în timpul pauzelor;

  1. c.      minimalizarea unor comportamente predelincvente ale elevilor de către profesorii diriginţi şi managerii unităţilor şcolare;

d. tratarea cu superficialitate a unor abateri comise de către elevi, în unele unităţi de învăţământ, de către cadrele didactice;

     e. netransmiterea informaţiilor de acest gen către poliţiştii de proximitate şi părinţi pentru a dispune măsuri în plan instituţional şi familial.

 

Pentru eficientizarea activităţii de asigurare a protecţiei unităţilor de învăţământ preuniversitar, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic din judeţul Dolj, propunem următoarele măsuri:

1. Adaptarea permanentă a dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică constituite şi creşterea eficienţei acestora în planul prevenirii şi combaterii faptelor antisociale în funcţie de evoluţia situaţiei operative din zona unitatilor de învăţământ, concomitent cu intensificarea activităţilor de pregătire atiinfracţională şi antivictimală a elevilor.

2. Organizarea de activităţi specifice pentru prevenirea accidentelor rutiere, inclusiv prin creşterea numărului patrulelor şcolare.

3. Asigurarea sprijinului necesar conducerilor unitatilor şcolare în vederea întocmirii planurilor de pază si instituirea  măsurilor prevăzute de Legea nr. 333/2003R şi HG nr. 301/2012.

4. Organizarea de acţiuni comune de către  I.P.J. Dolj, I.J.J Dolj, Gruparea  de  Jandarmi Mobilă Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj,  pentru asigurarea unui climat optim de ordine şi siguranţă civică în zona unitatilor de învăţământ, pentru creşterea gradului de siguranţă publică in zona adiacenta, pe trseele de deplasare a elevilor la si de la cursuri, combaterea abandonului şi absenteismului şcolar, verificarea modului de executare a serviciului de către personalul de pază, în special în ceea ce priveşte realizarea controlului accesului în incinta unităţilor de învăţământ.

                                                ŞEFUL INSPECTORATULUI

                                                Comisar-şef de poliţie

 

                                                             Dr. NICOLESCU CONSTANTIN