IPJ Dolj: Prevenirea si combaterea tăierilor ilegale din păduri – ,,SCUTUL PĂDURII 2015”

INFORMARE privind activitătile desfăşurate în conformitate cu Planul comun de acţiune pentru prevenirea si combaterea tăierilor ilegale din păduri ,,SCUTUL PĂDURII 2015”

în semestrul I 2015, la nivelul judetului Dolj

 

 

 

Silvicultura  este ramura economiei forestiere care include îngrijirea, protecţia, cultivarea pădurilor, precum şi asigurarea industriei forestiere cu materie primă.

Fondul forestier naţional este constituit din totalitatea pădurilor, terenurilor destinate împăduririi, celor care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile neproductive, incluse în amenajamentele silvice, în condiţiile legii, indiferent de natura dreptului de proprietate.

Ponderea pe care suprafaţa fondului forestier naţional o ocupă în prezent este de 27,3%, din teritoriul ţării, aproximativ 6.516.000 ha, România situându-se din acest punct de vedere pe locul 17 în Europa, sub nivelul mediu al Uniunii Europene, care este de aproximativ 36%.

Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în sectorul silvic constituie o preocupare majoră a Ministerului Mediului şi Pădurilor, Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, a Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră şi Jandarmeriei Române, având în vedere interesul Uniunii Europene asupra păstrării integrităţii fondului forestier, şi implicaţiile deosebite asupra mediului înconjurător, ecosistemului şi asupra economiei naţionale.

 

 

 

La nivelul judeţului Dolj suprafaţa totală a fondului forestier este de 86.876 ha care, raportată la suprafaţa totală a judeţului de 741.000 ha, rezultă un procent de              cca. 11,8 %, cu mult sub media la nivel naţional, care este de cca. 26%.

Prin aplicarea legilor fondului funciar, a fost reconstituit dreptul  de proprietate foştilor proprietari, retrocedându-se acestora suprafaţa de 26.592 ha fond forestier, rămânând în proprietatea statului suprafaţa de 60.284 ha.

Din suprafaţa de fond forestier retrocedată foştilor proprietari, Direcţia Silvică Dolj a preluat în pază pe baza de contracte de prestări servicii silvice suprafaţa de 6.893 ha, o suprafaţă de cca. 3.700 ha fiind administrată de O.S. Eparhial Gorj şi cca. 4.180 ha de către O.S. Renaşterea Pădurii, rămânând astfel o suprafaţă de cca.11.800 ha fond forestier privat pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice şi, implicit, serviciul de pază.

Repartiţia suprafeţei de fond forestier privat preluat în pază de Directia Silvică Dolj pe bază de contracte de prestări servicii silvice, după forma de proprietate, se prezintă astfel:

–  proprietatea unitatilor administrativ teritoriale : 252 ha

–  proprietatea unitatilor de cult, Academia Română, etc : 268 ha

–  proprietatea formelor asociative : 980 ha

–  proprietatea persoanelor fizice : 5.346 ha

–  vegetatie in afara fondului forestier : 47 h

 

La nivelul judetului Dolj a fost încheiat  Planul comun de acţiune privind prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale din păduri ,,SCUTUL PADURII 2015”, în cooperare cu  Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, Direcţia Silvica Dolj, C.R.S.C. Rm.Vâlcea, care are următoarele obiective:

 

 • Ø prevenirea si combaterea tăierilor ilegale si sustragerii de arbori din fondul forestier national si vegetatia forestiera din afara acestuia;
 • Ø prevenirea afectării integritătii fondului forestier prin ocupări fără drept, în întregime sau în parte, a unor păduri, terenuri sau ape din acesta. Identificarea constructiilor ilegale în fondul forestier;
 • Ø prevenirea si combatrea transportului, depozitării, prelucrării primare si comercializarii ilegale a materialelor lemnoase;
 • Ø prevenirea incendierii si limitarea distrugerilor produse prin incendierea padurilor si a zonelor adiacente acestora;
 • Ø prevenirea si combaterea tuturor faptelor ilicite care aduc atingere regimului silvic;
 • Ø asigurarea unor conditii de piaţă corecte prin eliminarea produselor lemnoase de provenienţă ilicită si a evaziunii fiscale.

 

 

 

În baza Planului comun de acţiune privind prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale din păduri ,,SCUTUL PADURII 2015”, în semestrul I al anului în curs au fost organizate şi executate un număr de 52 acţiuni,  84 controale, din care 69 pe linia legalităţii transportului materialului lemons, fiind efectuate 40 de interventii la apelurile prin SNUAU 112 la solicitarea ,,verificari lemn,,  conform prevederilor HG 470/20014. Au  fost constatate  68 infractiuni (+6 fata de semestrul I 2014,+9,67%,  urban = 4, rural = 64), fiind aplicate 206 sanctiuni contraventionale în valoare de 207.000 lei şi confiscată cantitatea de 74,2 mc material lemons.

 

În semestrul I 2015, materialul lemnos tăiat ilegal din fondul forestier public administrat de Directia Silvică Dolj este în scădere comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2014,  constatându-se un volum tăiat ilegal de 972 mc faţă de 1.155 mc în anul 2014. În urma analizei evolutiei situatiei operative pe această linie, au fost identificate  următoarele zone de risc :

 1. Ocolul Silvic Dabuleni, zona Ocolna  pe raza comunei Amărăştii de Jos şi Călărasi;
 2. Ocolul Silvic Sadova, zona  Lunca Jiului, pe raza  comunei Sadova;
 3. Ocolul Silvic Perişor, zona  Tencănău  – Mirza, pe raza comunei Sălcuţa, Perisor;
 4. Ocolul Silvic Eparhial Gorj – pădurile Mârza şi Tencănău;
 5. Ocolul Silvic Calafat,  zona Epitropie Başcov;
 6.  Ocolul Silvic Poiana Mare, pe raza comunelor Poiana Mare, Piscu Vechi, Ghidici, Desa, Ciupercenii Noi;
 7. Ocolul Silvic Amaradia,  zona Bodăieşti, Melinesti, Murgaşi, Bulzeşti;
 8. Ocolul Silvic Segarcea – zona Bistreţ, Ţuglui, Valea Stanciului;
 9. Zona Carpen – Seaca de Padure;
 10. Zona Apele Vii, Castranova, Celaru, Amărăştii de Sus (Isâca) – păduri proprietate privata;

În aceste zone, fondul forestier a fost diminuat în ultimii ani de persoane sau grupuri cu o  situatie financiară precară, care au comis furturi de material lemnos.

Materialul lemnos sustras  este valorificat, de regulă, la cetăţenii din comunele învecinate, în cazul Ocolului Silvic Dăbuleni în comuna Amărăştii de Jos, satul Raieţi din judetul Dolj şi în comuna Urzica din judeţul Olt, iar în cazul Ocolului Silvic Poiana Mare în comunele din Lunca Dunării.

În urma analizelor efectuate s-a luat măsura constituirii Zonei de siguranţă publică specială Ocolna – Dăbuleni în care acţionează echipe de poliţişti, jandarmi şi personal silvic  pentru prevenirea şi combaterea sustragerilor de material lemons din fondul silvic.

 

 

De asemenea, în urma ultimei analize efectuate, s-a stabilit constituirea unei Zone de siguranţă publică specială şi pe raza Ocolului Silvic Poiana Mare, pentru depistarea persoanelor care sustrag material lemnos din pădurile de pe teritoriul comunelor Poiana Mare, Piscu Vechi, Ghidici, Desa şi Ciupercenii Noi.     

  

 Concluzii:

 

 • Ø Activitatea de constatare a faptelor din domeniul silvic a cunoscut un trend ascendent pe fondul cresterii activitatilor preventive desăşsurate in special in mediul rural, ca urmare a intrarii in vigoare a H.G nr.470/2014 privind Sistemul SUMAL de urmărire a trasabilităţii materialului lemnos.
 • Ø Se menţin riscuri privind sustragerile de material lemnos din pădurile particulare, determinate de neasigurarea cu pază de către proprietarii acestora cu preponderenţă pe raza Ocoalelor Silvice Sadova, Craiova, Dăbuleni, Amaradia, Eparhial Gorj (pădurile de la Salcuţa, Vârvoru de Jos, Perisor, Apele Vii, Bratovoiesti, Amărăstii de Jos (Ocolna), Amărăstii de Sus (Isâca), Călăraşi, Celaru, Carpen si Fărcaş) unde se înregistrează tendinţe ale proprietarilor de păduri, persoane fizice, de tăiere ilegală a materialului lemnos;
 • Ø Se impune o implicare permanentă a tuturor subunitatilor, secţiilor de politie si posturilor de politie comunale pentru prevenirea si combaterea acestor fapte,  având în vedere situatia operativă de pe raza comunelor de mai sus dar si în ceea ce priveste transportul si comercializarea materialului lemons atât în mediul urban cât si in mediul rural.

 

Cu stimă,                       

 

                                      

                         ŞEFUL INSPECTORATULUI

                                                              Comisar-şef de poliţie

 

                                                   Dr. NICOLESCU CONSTANTIN