IPJ Dolj: POLIŢIŞTII SERVICIULUI CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE ÎN SLUJBA DOLJENILOR

POLIŢIŞTII SERVICIULUI CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE ÎN SLUJBA  DOLJENILOR

 

 

Poliţiştii din cadrul Serviciului cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative  Dolj au continuat să răspundă cu promptitudine nevoilor cetăţenilor prin eliberarea operativă a certificatului de cazier judiciar.

Cetăţenii au apreciat în mod pozitiv eforturile depuse de poliţie pentru eliberarea certificatelor de cazier, evoluţiile favorabile din acest domeniu în ultima perioadă contribuind la creşterea calităţii serviciului poliţienesc şi a percepţiei pozitive a cetăţenilor privind instituţia noastră.

În perioada  analizată au fost eliberate aproape 49 000  certificate,   au fost operate în fişele nominale peste 14 000 comunicări cu caracter penal sau administrativ.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor şi a facilita obţinerea cazierului judiciar de către doljeni, conducerea Înspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a luat măsura de a se elibera aceeste fişe de cazier judiciar şi de la sediile poliţiilor din Calafat, Filiaşi, Bechet, Segarcea şi Băileşti  unde sistemul a devenit operaţional

Reamintim faptul că, începând cu data de 19 ianuarie a.c., programul de lucru la ghişeul de eliberare a certificatului de cazier judiciar este următorul:

LUNI, MARŢI, JOI, VINERI : 08.30 – 13.00

MIERCURI: 08.30 –  13.00 şi 14.00-18.00

În municipiul Craiova, ghişeul de unde poate fi ridicat certificatul de cazier este pe strada Amaradia, nr. 93- 95.

.

 

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar însoţită de:

  • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);
  • timbru fiscal în valoare de 2 lei;
  • chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

  • în ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;
  • în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii, care se va depune la locul de domiciliu sau de reşedinţă al împuternicitului (care poate fi cetăţean român sau cetăţean străin cu reşedinţa în România):

  • în original – dacă procura are ca obiect obţinerea certificatului de cazier judiciar;
  • în copie – dacă procura are un obiect generic, ce presupune şi obţinerea certificatului de cazier judiciar.

Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.