IPJ Dolj: Poliţiştii de pază la plata pensiilor

I N F O R M A R E privind activităţile desfăşurate de poliţişti de ordine publică din judeţul Dolj în anul 2012 pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale ale căror victime sunt persoanele vârstnice
În cursul anului 2012, la nivelul IPJ Dolj, atât poliţiştii de proximitate, poliţiştii din cadrul secţiilor de poliţie rurale şi cei de la posturile de poliţie comunale au desfăşurat activităţi atât pentru identificarea persoanelor vârstnice care locuiesc singure sau în imobile izolate cât şi pentru pregătirea acestor persoane pentru a nu deveni victime ale unei fapte antisociale.
Activităţile au fost orientate către o abordare preventivă şi proactivă a problemelor care provoacă temere şi nesiguranţă persoanelor din această categorie, precum şi a cauzelor care pot duce la criminalitate.
Pe aceasta linie, poliţiştii de ordine publică au desfăşurat următoarele activităţi:
a) cunoaşterea populaţiei sub aspectul structurii, obiceiurilor, tradiţiilor cu caracter local, domiciliului şi reşedinţei, fiind identificate 2584 persoane vârstnice( 1053 in mediul urban si 1531in mediul rural);
b) prezenţa în fiecare zi în zona de responsabilitate, pentru a facilita relationarea nemijlocita cu cetatenii;
c) consilierea cetăţenilor care fac parte din categorii cu grad de risc ridicat din punct de vedere al victimizării şi abuzului, identificand 392 persoane vârstnice care se află în situaţii de risc;
Dintre recomandările poliţiştilor de proximitate adresate populaţiei, enumerăm următoarele:
– să se asigure că uşa de acces în locuinţă este rezistentă, ideal fiind să fie prevazută cu două încuietori, sisteme de chei diferite şi cu lanţ de siguranţă;
– intărirea tocului uşii de acces în zona sistemelor de asigurare cu o armătură metalică sau, dacă au posibilitatea, să-si instaleze un sistem de alarmare;
– în cazul caselor şi apartamentelor situate la parter, unde ar fi posibil accesul prin escaladare, este necesară protejarea ferestrelor cu grilaje metalice;
– când părăsesc locuinţa pe timpul nopţii, să lase o lumină aprinsă sau un aparat radio în funcţiune;
– să nu pastreze în casă sume importante de bani, nici măcar pentru o perioadă scurtă de timp;
– să nu uite sau să nu lase deschise ferestrele locuinţelor situate la parter;
– să nu uite sau să nu lase uşa neîncuiată, chiar şi atunci când sunt acasă, aceasta reprezentând o “invitaţie” pentru hoţi;
– în situaţia în care la uşă se prezintă persoane care vând sau cumpără produse, să nu le permită sub niciun motiv pătrunderea în locuinţă;
– sa nu dea curs solicitarilor de la persoane care isi atribuie calitati de reprezentanti ai unor societati de telefonie mobile sau de alta natura care le comunica faptul ca au castigat diverse premii, de a depune sume de bani in conturi communicate de acestia;
– sa nu permita accesul in curti si in locuinte/anexe, in special in mediul rural, a persoanelor de etnie rroma care, sub pretextul cumpararii de produse agricole, pasari, animale, etc., le pot sustrage sume de bani, bijuterii sau alte bunuri sau valori prin ,,distragerea atentiei’’.
MINISTERUL AFACERILOR INTERNELOR NESECRET
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDETULUI DOLJ Nr. 218494 din 20.03.2013
d) rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor cetăţenilor cu privire la stări conflictuale, tulburarea liniştii publice, faptelor antisociale ale căror victime fac parte din categoria persoanelor cu probleme sociale (minori, persoane vârstnice, persoane cu handicap);
e) organizarea de intalniri cu persoanele din aceasta categorie pentru a cunoaste problemele de siguranta cu care se confrunta si luarea masurilor ce s-au impus pentru rezolvarea acestora, fiind desfasurate 812 activităţi de prevenire şi pregătire antivictimală în rândul persoanelor din această categorie. Activităţile de pregătire antivictimală desfăşurate în cadrul întâlnirilor asociaţiilor de proprietari, sau în zonle frecventate de persoanele vârstnice ( parcuri, zone de agrement ) au vizat, în special, prevenirea vicimizării acestor persoane, prezentându-se :
– modurile de operare folosite de autorii de furturi din locuinţe ( prezentarea de produse de curăţat şi detergenţi, a unor servicii de curăţenie şi deratizare, colectarea de materiale feroase şi neferoase, prezentarea sau atribuirea unor calităţi oficiale, oferirea unor ajutoare financiare din partea autorităţilor locale cu titlu gratuit în schimbul înmânării unei fotocopii a cuponului de pensie sau a actului de identitate, etc.);
– modurile de operare folosite de autorii faptelor de înşelăciune ale căror victime pot fi persoanele vârstnice ( metoda „ loz în plic”, metoda „ ghicitului ”, metoda acordării de sprijin pentru întocmirea documentelor bancare în vederea depunerii sumelor economisite de către persoanele vârstnice la o altă unitate bancară cu o dobândă mai avantajoasă, presupuse câştiguri la concursuri televizate, etc );
– modalităţile de sesizare a faptelor antisociale şi posibilităţile de contactare a poliţistului de proximitate;
f) asigurarea legăturii între aceste persoane şi instituţiile cărora le revine responsabilitatea să soluţioneze drepturile şi interesele legale; transmiterea plângerilor (sesizărilor) şi soluţionarea acestora, in acest sens adresând 153 informări autorităţilor locale responsabile în domeniul protecţiei sociale;
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj a încheiat un nou protocol cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice cu numărul 34116/04.11.2012, având următoarele obiective principale:
– rezolvarea problemelor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale vârstnicilor;
– rezolvarea problemelor privind proprietatea vârstnicilor;
– rezolvarea problemelor privind prevenirea şi combaterea oricărui gen de agresiuni în legătură cu persoanele vârstnice;
– rezolvarea problemelor legate de securitatea şi liniştea vârstnicilor;
g) medierea conflictelor si rezolvarea acetora în mod paşnic;
Exemple:
1. În ziua de 08.02.2012, între orele 17.00 – 18.00, în baza Protocolului de Colaborare în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice încheiat între I.PJ. Dolj şi Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice, pentru prevenirea producerii de evenimente cu impact negativ asupra sentimentului de siguranţă civică şi pregătirea antivictimală a populaţiei, poliţiştii din cadrul Compartimentului Poliţia de Proximitate – secţia 1, au participat la Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei de Proprietari “PATRIA 1”, ocazie cu care au fost prezentate: conceptul, rolul şi atribuţiile poliţiştilor de proximitate; zonele de competenţă, moduri de contactare; situaţia operativă din cartier, modurile de operare folosite de autorii de infracţiuni şi modalităţile de prevenire şi combatere a faptelor antisociale; modalităţile de sesizare a faptelor antisociale şi de legătură cu poliţistul de proximitate; competenţele legale ale organelor de poliţie; modurile de operare folosite de autorii de furturi din locuinţe ( prezentarea de produse de curăţat şi detergenţi, a unor servicii de curăţenie şi deratizare, etc.), modurile de operarea la comiterea infracţiunilor de înşelăciune prin solicitarea cumpărării de cartele telefonice şi comunicarea codurilor de reîncărcare ( metoda „loz în plic„ , metoda „ghicitului”, metoda acordării de sprijin pentru întocmirea documentelor bancare în vederea depunerii sumelor economisite de către persoanele vârstnice la o altă unitate bancară cu o
dobândă mai avantajoasă, presupuse câştiguri la concursuri televizate, ajutorarea unor copii bolnavi, solicitarea documentelor de proprietate ale imobilelor pentru a se efectua diverse operaţiuni bancare, etc. ); modurile de operare folosite la furturile din autoturisme şi la comiterea tâlhăriilor, precum şi măsuri de prevenire a acestora; situaţiile în care se poate apela serviciul de urgenţă 112; prevederile OUG nr. 97/2005 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; prevederile Legii nr. 677/2001- pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; necesitatea asigurării corespunzătoare împotriva efracţiei a sediului asociaţiei, în vederea prevenirii producerii de fapte antisociale.
2. Cu ocazia distribuirii pensiilor ( în perioada 16 – 26 a fiecărei luni ) s-a asigurat prezenţa poliţiştilor de proximitate în zonele de responsabilitate, în zona unităţilor bancare şi la sediul asociaţiilor de proprietari, în vederea prevenirii producerii de fapte antisociale ale căror victime pot fi persoanele vârstnice;
3. Cu ocazia campaniei la nivel naţional „Fii precaut. Hoţii nu dorm” şi în Săptămâna prevenirii criminalităţii au fost organizate întâlniri cu persoanele vârstnice ocazie cu care au fost prelucrate măsuri de prevenire a infracţiunilor ale căror victime pot fi persoanele vârstnice şi cele care locuiesc în case izolate fiind înmânate şi pliante în acest sens. De asemenea au fost difuzate prin intermediul societati locale de cablu aspecte cu caracter antivictimal si antiinfractional.
4. În ziua de 10.02.2012, în cadrul campaniei nationale de prevenire a furturilor din locuinţe ,,FII PRECAUT. HOŢII NU DORM”, poliţiştii de proximitate din cadrul sectiei 3 Craiova au organizat şi desfăşurat 4 acţiuni de prevenire şi informare a persoanele de vârsta III-a din cadrul asociaţiilor de proprietari din zona Calea Bucuresti-Dezrobirii ocazie cu care s-au facut recomandari pentru protectia locuinţelor şi a caselor, persoanele au fost instruite .
În cadrul acestei activităţi, cetăţenii prezenţi au ridicat probleme de ordin general, aspecte sociale ce îi nemulţumesc, cum ar fi: costul ridicat al utilităţilor, iluminatul public, asfaltarea unor alei dintre blocuri, problema câinilor comunitari, etc., ocazie cu care au fost făcute recomandări pentru a ne semnala în timp optim dacă în zona unde locuiesc îşi fac prezenţa grupuri de persoane care au un comportament suspect.
5. În perioada 30.03 – 02.04.2012 secţia 4 a organizat şi executat o campanie cu caracter preventiv în Cartierul Bariera Valcii, unde locuiesc preponderent persoane vârstnice în imobile izolate, poliţiştii de proximitate s-au deplasat pe str. Carpenului şi pe str. Merişorului, unde au procedat la dialogarea cu cetăţenii din zonă, în scopul realizării unei pregătiri antivictimale şi antiinfracţionale a acestora.
Astfel cetăţenii au fost informaţi cu privire la modurile de operare folosite de autori la comiterea de furturi sau înşelăciuni, totodată fiind instruiţi în vederea luării de măsuri de protecţie necesare protejării locuinţelor şi bunurilor pe care le deţin. De asemenea, poliţiştii de proximitate au procedat la instruirea cetăţenilor cu privire la respectarea normelor de etică şi convieţuire socială în scopul prevenirii faptelor antisociale, prin care se poate aduce atingere climatului de ordine şi linişte publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991R. Poliţiştii de proximitate au distribuit un număr de 200 de pliante cu sfaturi preventive cetăţenilor interpelaţi, urmărindu-se conştientizarea acestora cu privire la riscurile la care se expun în cazul neadoptării unui comportament preventiv.
6. În ziua de 06.04.2012, între orele 18,00– 20,00, poliţiştii de proximitate din cadrul Secţiei 5 Poliţie au participat la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari nr. 15 Craioviţa Nouă ce s-a desfăşurat în incinta Şcolii nr.32 „Alexandru Macedonski”, din Craiova, la care au participat în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Craiova–Serviciul Coordonare Asociaţii de Proprietari/Locatari, precum şi un număr de aproximativ 45 locatari, membrii ai asociaţiei sus menţionate. Cu această ocazie persoanele prezente au fost instruite cu privire la unele aspecte referitoare la prevenirea furturilor din locuinţe, boxe şi anexe, precum şi din autoturisme, a modurilor de operare ale infractorilor şi felul în care trebuie să acţioneze pentru a nu deveni victime ale faptelor antisociale. De asemenea celor prezenţi li s-au făcut recomandări pentru a nu deveni victime ale infracţiunilor de înşelăciune prin intermediul telefonului mobil, cu privire la premii acordate de diferite firme, le-au fost expuse prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor