IPJ Dolj: Mai puţin de o cincime din şcoli sunt păzite. 22 de infracţiuni depistate în 2 luni

jandarmi scoala IPJ Dolj: Mai puţin de o cincime din şcoli sunt păzite. 22 de infracţiuni depistate în 2 luni poze

Raport privind asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ şcolar, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic în perioada octombrie – decembrie 2012.

Activitatea s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 modificata si completată prin Legea nr. 29 din 02.03.2010, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.
În luna septembrie 2012, au fost întocmite si puse in aplicare Sistemul Cadru de asigurare a protecţiei unităţilor de învăţământ şi Planul de Măsuri pentru întărirea siguranţei civice în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ din judeţul Dolj în anul şcolar 2012-2013 aprobat prin Ordinul Prefectului judeţului Dolj nr. 416/14.09.2012.
Pe raza judeţului Dolj functioneaza un număr 193 unitati de invatamant (46 licee, 122 şcoli generale şi 21 grădiniţe) cu 587 locatii in care se desfasoara procesul de invatamant (158 în mediul urban şi 429 în mediul rural), astfel:
– licee, colegii = 46 (34 în mediul urban şi 12 în mediul rural);
– şcoli generale = 271 (46 – urban şi 235 – rural);
– grădiniţe = 270 (78 – urban şi 192 – rural).
Din cele 587 locatii, sunt asigurate cu pază 106, (urban = 67 si rural =39), respectiv 18% , din care:
– cu paza proprie = 90 (urban = 53 si rural = 37)
– cu societati specializate de paza = 11 (urban = 10 si rural = 1)
– cu paza mixta = 5 (urban = 4 si rural = 1)
Un numar de 212 unitati de invatamant preuniversitar au montate sisteme de protectie antiefractie si/sau sisteme de supraveghere video, respectiv 36%, din care:
– in interior = 120 (76 în mediul urban şi 44 în mediul rural);
– in exterior = 92 (62 din mediul urban si 30 in mediul rural).
De asemenea, la toate liceele din mediul urban şi 6 din mediul rural, 227 şcoli generale (36 din mediul urban şi 191 din mediul rural) şi 42 grădiniţe (18 în mediul urban şi 24 în mediul rural) există garduri împrejmuitoare, cu menţiunea că la majoritatea unităţilor din mediul rural s-au constatat deficienţe ale acestora (împrejmuiri parţiale, garduri deteriorate etc.).
Cei mai mulţi dintre conducătorii unitatilor de invatamant la care s-au constatat neajunsuri în asigurarea pazei şi protecţiei au motivat lipsa banilor, cu atât mai mult cu cât acestea sunt subordonate din punct de vedere financiar consiliilor locale, care nu aloca sumele necesare instituirii unor măsuri de antiefracţie.
Cu privire la modul de asigurare a pazei unitatilor de invatamant preuniversitar, la data de 09.10.2012, au fost informate Prefectura Dolj, Consiliul Judetean Dolj si Inspectoratul Scolar Dolj .

În baza Planului de măsuri al I.P.J.Dolj, pentru întărirea sigurantei civice în incinta şi zona adiacenta unitatilor de învăţământ preuniversitar, în anul 2012, cadrele I.P.J.Dolj au desfăşurat în comun cu cadre ale I.J.J. Dolj, G.J.Mb.Craiova, ale Poliţiei Locale şi cu responsabili din unităţile de învăţământ acţiuni proactive pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile şi pentru combaterea absenteismului, după cum urmează :
– dispozitivele de ordine şi siguranţă publică, au fost adaptate în funcţie de programul unităţilor de învăţământ, gradul de risc identificat, evenimentele din mediul şcolar, activităţile extracurriculare, etc;
– pe raza municipiului Craiova, zilnic, (luni – vineri), în intervalul orar 12.00- 20.00, acţionează in dispozitiv permanent, 15 patrule mixte poliţist–jandarm în zona a 21 unităţi şcolare şi 8 patrule de poliţişti locali care acţionează în zona a 13 unităţi şcolare.
– în fiecare zi (luni-vineri), se efectuează fluidizarea traficului rutier şi pietonal în zonele aglomerate, situate în apropierea şcolilor şi asigurarea traversării grupurilor mari de elevi la venirea şi plecarea de la şcoală;
– săptămânal se efectuează verificarea societăţilor comerciale amplasate în zona unităţilor de învăţământ cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi normală a elevilor şi studenţilor;
– în permanenţă se efectuează supravegherea zonelor de responsabilitate din punct de vedere al prevenirii şi combaterii traficului şi consumului de stupefiante, conform prevederilor Dispoziţiei nr.135/2005 a I.G.P.R., urmărind depistarea comiterii de infracţiuni în flagrant delict, în zonele unităţilor de învăţământ.
– au fost intensificate activităţile în locurile în care despre care s-au obtinut date ca se comercializează ilegal substanţe noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, amplasate în zona adiacentă unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile OMS nr. 121/2011 care reglementează activitatea în domeniu.
– poliţiştii desemnaţi responsabili pentru unităţile de învăţământ au stabilit, până la sfârşitul lunii septembrie 2012, împreună cu conducerea unităţilor de învăţământ, agenda activităţilor informativ-preventive constând în participarea la şedinţele comitetului de părinţi, la consiliile profesorale şi la orele de dirigenţie, în vederea prevenirea violenţei în şcoli şi a victimizării elevilor şi cadrelor didactice.
– instruirea poliţiştilor din cadrul formaţiunilor de ordine şi siguranţă publică cu privire la acţiunile directe de depistare, în flagrant delict a cazurilor de trafic stradal de droguri, precum şi pentru iniţierea şi derularea unor campanii de prevenire a consumului şi traficului de droguri, cu sprijinul cabinetelor de asistenţă psihologică din reţeaua şcolară.
– în baza planificării cu reprezentanţi ai CPECA Dolj s-au efectuat prelucrarea problematicii pe linia prevenirii traficului şi consumului de droguri în şcoli şi licee, organizarea de întâlniri interactive cu elevii în scopul discutării problemelor cu care se confruntă aceştia şi găsirii unor soluţii alternative la consumul de droguri.
– săptămânal s-a efectuat mediatizarea cazurilor de încălcare a legii, înregistrate în unităţile de învăţământ, soluţionate prin identificarea autorilor, cu accent pe consecinţele prevăzute de lege pentru astfel de situaţii.
– permanent au fost efectuate informări catre conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar, inspectoratului şcolar şi a autorităţilor locale despre neregulile constatate şi măsurile legale aplicate cu ocazia acţiunilor şi controalelor efectuate.
– au fost cooptaţi în activităţi preventive ARR Agenţia Dolj, RAR fil Dolj, SDN Craiova, ONG-ul ,,TINERII LUPTĂ ÎMPOTRIVA VICIILOR MILENIULUI III” cu atribuţii în domeniul siguranţei rutiere pentru continuarea Campaniei naţionale “ALEGE VIAŢA!”, din cadrul Programului strategic privind activităţile de educaţie rutieră pentru perioada 2010- 2012.
– au fost reactivate 6 patrulele şcolare de circulaţie la nivelul judeţului Dolj conform dispoziţiilor Ordinului comun MAI nr. 233/25.06.2007 – MECI nr. 1589/25.07.2007 privind desfăşurarea orelor de educaţie rutieră în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial la Şcoala generală Nicolae Titulescu din Craiova şi la şcolile generale din comunele Şimnicul de Sus, Goieşti, Melineşti, Coşoveni şi Malu Mare.
– ofiţerii de poliţie rutieră au participat la 22 emisiuni pentru mediatizarea activităţilor de educaţie rutieră şi a celorlalte aspecte prin mass-media la nivel local.
– ofiţerul responsabil cu linia de muncă educaţie rutieră, împreună cu inspectorii şcolari, a participat la 8 controale comune pentru a urmări modul în care se desfăşoară activitatea de educaţie rutieră în unităţile de învăţământ, mai ales la cele situate pe drumuri intens circulate (naţionale, europene) şi/sau la cele care au avut implicaţi în accidente preşcolari şi elevi.
În perioada octombrie – decembrie 2012, la cele 587 locatii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judetul Dolj, au fost organizate şi s-au executat împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Dolj, Gruparii de Jandarmi Mobile Craiova şi poliţiştii locali un număr de 106 acţiuni şi controale pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile. Activităţile de prevenire au vizat perioadele de timp de la intrarea/ieşirea elevilor de la cursuri la care au participat, în medie, zilnic, 62 poliţişti, 17 jandarmi şi 16 poliţişti locali.
Cu ocazia activităţilor organizate au fost aplicate 90 sancţiuni contravenţionale în valoare de 14.500 lei şi au fost constatate două infracţiuni.
Au fost continuate activităţile de către poliţiştii de proximitate cu sprijinul ofiţerilor Compartimentului de analiză şi prevenire a criminalităţii în cadrul Programului de prevenire a delicvenţei juvenile şi a victimizarii minorilor (prioritate naţională) şi în cele 5 proiecte de siguranţă de tip Security Marketing derulate în unităţile de învăţământ preuniversitar.
Au fost realizate 58 întâlniri pentru popularizarea unor acte normative, iar poliţiştii de proximitate au participat la 39 consilii profesorale. Cu această ocazie au fost identificaţi şi verificaţi 80 elevi problemă, majoritatea ca urmare a numărului mare de absenţe înregistrate.
În perioada analizata au fost sesizate 22 infracţiuni din care 21 comise în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi 1 infracţiune în zona adiacentă.
Din cele 22 fapte de natură penală înregistrate în incinta şcolilor şi liceelor, pe genuri situaţia se prezintă după cum urmează:
– 13 sunt infracţiuni de furt (208 – 209 C.P.);
– 7 sunt loviri sau alte violenţe ( art. 180 C.P.);
– 1 infractiune la Lg. nr. 61/1991R.
– 1 amenintare
Aceste fapte au fost comise de 13 elevi iar la 23 elevii au fost victime.
Nu au fost comise fapte grave cu violenta sau cu impact mediatic.
Au fost identificate urmatoarele cauzele şi împrejurările favorizatoare:
– Carente in supravegherea elevilor în timpul pauzelor de către cadrele didactice;
– Lipsa pazei şi a controlului privind accesul cu personal de paza în 82% din unitatile de invatamant;
– Minimalizarea unor comportamente predelicvente ale elevilor de către profesorii diriginţi şi managerii unităţilor şcolare;
– Tratarea cu superficialitate a unor abateri comise de către elevi, în unele unităţi de învăţământ, de către cadrele didactice, ;
– Netransmiterea informaţiilor de acest gen către poliţiştii de proximitate şi părinţi pentru a dispune măsuri în plan instituţional şi familial;