IPJ Dolj: Acțiuni pentru menținerea ordinii şi liniştii publice în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor de Paşti

I N F O R M A R E privind acţiunile ce vor fi întreprinse de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor de Paşti

 

 

 

În perioada premergătoare Sfintelor Sărbători de Florii, ale Paştelui Ortodox si Catolic  şi pe timpul acestora, respectiv în intervalul 03– 13 aprilie 2015, vor avea loc manifestări religioase, cultural-artistice si sportive, inclusiv în aer liber, cu participarea unui public numeros şi un aflux important de persoane spre localităţile şi zonele de agrement, fapt pentru care se impune adaptarea corespunzătoare a activităţilor specifice desfăşurate de Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

În acest sens, în vederea preîntâmpinării producerii unor  evenimente negative şi a asigurării unui climat de siguranţă civică pe raza judeţului Dolj, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj va întreprinde următoarele măsuri:

 

  1. A.   MĂSURI GENERALE

1. Se vor evalua forţele şi mijloacele la dispoziţie, în raport cu activităţile permanente ce trebuie desfăşurate, cazuistica înregistrată în anii precedenţi, afluxul de credincioşi/turişti estimat şi manifestările publice preconizate a se desfăşura în această perioadă.

2. Se vor intensifica măsurile specifice de ordine publică în locurile aglomerate (gări, aerogări, pieţe, târguri, oboare etc.), în baza analizei riscurilor ce pot afecta climatul de ordine publică.

        3. Se vor intensifica acţiunile pe celelalte mijloace de transport în comun din zonele cu afluenţă numeroasă de persoane, pentru combaterea tâlhăriilor, furturilor de/din bagaje şi din buzunare.

         4. Se vor dispune măsuri pentru realizarea unei prezenţe active pe căile de acces ce converg spre lăcaşurile de cult, staţiunile turistice, pe principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere. Totodată, se vor întreprinde demersurile necesare pentru intensificarea mediatizării activităţilor preventive desfăşurate de efectivele de poliţie rutieră, precum şi a recomandărilor destinate conducătorilor auto.

         5. Se vor intensifica activităţile poliţieneşti prin executarea unor acţiuni punctuale, în funcţie de situaţia operativă şi evoluţia fenomenului infracţional caracteristic acestei perioade.

6. Se vor intensifica activităţile de control al sistemelor de pază de la obiectivele economice, în mod special la cele de importanţă deosebită, în scopul prevenirii evenimentelor negative.

7. Se va intensifica cooperarea cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, în scopul executării misiunilor specifice ce revin fiecărei structuri în parte, potrivit competenţelor, realizându-se totodată un schimb permanent de date şi informaţii cu privire la evoluţia situaţiei operative şi prevenirea actelor antisociale.

8. Vor fi constituite,la nivelul structurilor teritoriale de poliţie, echipe operative,pentru soluţionarea sesizărilor cetăţenilor şi a situaţiilor apărute în zona de responsabilitate.

 

  1. B.   MĂSURI SPECIFICE

a) Pe linie de ordine publică

1. Se vor dimensiona corespunzător dispozitivele de siguranţă publică în zonele cu fluenţă mare de persoane, în care urmează a se desfăşura slujbe religioase şi activităţi culturale, de agrement etc., pentru menţinerea unui climat de normalitate, prevenirea infracţiunilor cu violenţă şi a furturilor.

2. Se vor desfăşura activităţi pe linia prevenirii furturilor de animale, îndeosebi în mediul rural.

3. Vor fi intensificate activităţile de prevenire şi combatere a infracţiunilor cu violenţă şi de neutralizare a unor acţiuni de natură să împiedice desfăşurarea normală a manifestărilor specifice acestor sărbători.

4. Va fi acordată asistenţă tehnică de specialitate, societăţilor comerciale, în domeniul organizării şi funcţionării sistemelor de pază şi alarmare, transportului şi depozitării bunurilor/valorilor şi va fi verificat modul în care se execută paza la obiective, care vor fi incluse în intinerariile de patrulare, în special la cele unde se colectează şi transportă valori monetare, în scopul prevenirii producerii unor evenimente negative.

 

 b) Pe linie de siguranţă rutieră

1. Se va asigura prezenţa activă a efectivelor de poliţie rutieră, la orele de vârf, pe principalele  trasee, pentru prevenirea excesului de viteză, accidentelor şi blocajelor rutiere;

2. Se vor intensifica activităţile pentru fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor de circulaţie şi a faptelor antisociale pe drumurile europene şi naţionale ce converg către punctele de trecere a frontierei.

3. Se va intensifica colaborarea structurilor de poliţie rutieră cu celelalte formaţiuni de poliţie, îndeosebi cu cele de ordine publică, în scopul combaterii infracţionalităţii stradale.

4. În intervalul menţionat se va utiliza la capacitate şi cu eficienţă maximă aparatura de supraveghere a traficului şi măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor, de către toate formaţiunile teritoriale de poliţie rutieră.

 

c) Pe linie de combatere a infracţiunilor de natură judiciară

1. Intensificarea activităţilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor comise cu violenţă în zona lăcaşurilor de cult, barurilor, discotecilor şi a altor locuri pretabile, precum şi monitorizarea stărilor conflictuale.

           2. Intensificarea activităţilor preventive în zonele şi mediile pretabile comiterii de furturi şi tâlhării.

           43. Executarea de activităţi specifice pentru localizarea şi prinderea persoanelor urmărite şi punerea în executare a mandatelor de arestare preventivă ori de executare a pedepsei închisorii.

          4. Desfăşurarea de activităţi în colaborare cu structurile de ordine publică şi poliţie rutieră, în vederea prevenirii şi combaterii furturilor de şi din auto, a faptelor de cerşetorie, vagabondaj, prostituţie-proxenetism şi asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică.

 

e) Combaterea infracţiunilor de natură economică

         1. Structurile de investigare a criminalităţii economice vor planifica şi efectua acţiuni comune cu reprezentanţi ai A.N.S.V.A şi direcţiilor sanitar-veterinare, pentru verificarea legalităţii activităţilor comerciale din pieţe, târguri şi centre agroalimentare, în scopul prevenirii şi combaterii încălcării prevederilor legale specifice acestui domeniu.

         2. Se va acorda o atenţie deosebită verificărilor ce se vor efectua la agenţii economici care au fost identificaţi că desfăşoară activităţi de prelucrare, depozitare, transport, comercializare de animale vii, ouă sau alimente de origine animală, sub aspectul respectării normelor sanitar-veterinare şi înregistrării în evidenţele financiar-contabile a cantităţilor de mărfuri aprovizionate sau vândute. Totodată, se va urmări identificarea locurilor unde sunt sacrificate în mod ilegal animale şi a persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea reglementărilor legale în acest sens.

 

          f) Pe linia respectării regimului armelor, muniţiilor şi substanţelor explozive vor fi desfăşurate activităţi pentru prevenirea şi combaterea faptelor prin care se încalcă prevederile legale în domeniu.

 

Pentru asigurarea climatului de normalitate, în perioada premergătoare şi pe timpul sărbătoririi Paştelui, peste 480 de poliţişti vor patrula zilnic, fiind pregătiţi să intervină pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor stradale, aplanarea stărilor conflictuale, descurajarea elementelor infractoare şi fluidizarea traficului rutier.

În noaptea de 11/12 aprilie 2015, când în biserici şi mânăstiri se desfăşoară slujba de Înviere, numărul patrulelor de ordine şi siguranţă publică, al echipajelor rutiere, precum şi al poliţiştilor din structurile judiciare va fi redimensionat în funcţie de aglomerările de persoane participante de la fiecare lăcaş de cult din zona de responsabilitate.

Inspectoratul de Poliţie al judeţului Dolj asigură locuitorii judeţului Dolj că se vor depune toate eforturile pentru ca Sărbătorile Pascale să constitue momente de bucurie petrecute alături de cei dragi, într-un climat de ordine şi siguranţă publică.

 

 

ŞEFUL INSPECTORATULUI

                                                         Comisar-şef de poliţie

 

                                                          Dr. NICOLESCU CONSTANTIN