Investiții UE în securizarea frontierelor externe – Raportul Marinescu

Parlamentul European a aprobat astăzi alocarea a 2,76 miliarde de euro (2014-2020) pentru măsuri de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene. Sprijinul financiar a fost negociat de europarlamentarul PDL Marian-Jean Marinescu, vicepreședinte al Grupului PPE și raportor pe acest dosar.

Trebuie să creștem securitatea granițelor noastre externe. Conflictele și tensiunile din apropierea Uniunii fac din acest lucru un obiectiv esențial. Am introdus criterii comune de evaluare a nivelului de securitate a frontierelor, o premieră în domeniu. Acestea vor permite armonizarea sistemelor și procedurilor la frontierele statelor membre. In plus, criteriile comune de evaluare vor permite să nu existe discrepanțe între frontierele statelor membre și să se elimine posibilitatea ca statele membre noi care au echipat frontierele pentru a fi acceptate în spațiul Schengen să depășească nivelul de securitate al vechilor state membre. De asemenea, criminalitatea transfrontalieră și imigrația ilegală vor putea fi combătute mai eficient Marian-Jean Marinescu

Mai mult de jumătate din valoarea acestui fond va reveni statelor membre care aplică prevederile Schengen sub forma unei asistențe financiare pentru programele lor naționale. România va primi un sprijin financiar de cel puțin 61 de milioane de euro. Aceste programe vor fi completate cu acțiuni coordonate de Uniune și cu un mecanism de reacție rapidă, pentru a face față situațiilor de urgență.

Raportul Marinescu evidențiază importanța unei arhitecturi unitare a frontierelor externe. Introducerea conceptului de standarde comune la nivelul Uniunii va face posibil ca frontierele să fie evaluate mult mai obiectiv și vor permite eliminarea discrepanțelor la nivelul calității frontierelor statelor membre. Raportorul a cerut ca viitorul sistem comun de gestionare a frontierelor europene să se bazeze pe o abordare coordonată privind infrastructura, echipamentele folosite, sistemele IT, pentru a evita fragmentarea și duplicarea resurselor între diferitele țări UE. Fondurile UE vor fi distribuite echitabil și transparent și vor contribui la obținerea unui nivel unitar de calitate a sistemelor de gestionare a frontierelor. Prin acest raport se va consolida interoperabilitatea, coordonarea și compatibilitatea între sistemele de securitate la granițele cu țări terțe, folosindu-se un set de indicatori clari pentru evaluarea aplicării dispozițiilor regulamentului. De asemenea, Agenției FRONTEX (Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene) i s-a acordat un rol decisiv de consultare și coordonare a statelor membre. Fondul va permite, printre altele, crearea de către UE a unor sisteme informatice pentru gestionarea mai eficientă a traversării frontierelor de către resortisanții țărilor terțe și pentru a asigura o mai bună identificare și verificare a călătorilor („frontiere inteligente”).