Investiții în infrastructuri de tip Cloud și Big Data la Universitatea din Craiova

 

Echipamente de ultimă generație. Infrastructură de tip CLOUD. Cooperare internaţională, multidisciplinară. Universitatea din Craiova derulează, începând cu 21 aprilie 2020, proiectul „Creșterea capacității de cercetare a Universității din Craiova prin investiții în infrastructuri de tip Cloud și Big Data”, cod SMIS 124488. Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.952.997,77 lei, întreaga sumă reprezentând asistența financiară nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management/Organismul Intermediar.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității de cercetare a Universității din Craiova prin realizarea de investiții în infrastructura de tip CLOUD și integrarea acesteia în structuri internaționale de tip CLOUD și infrastructuri masive de date, în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

✓ Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în scopul creșterii nivelului de competitivitate științifică a UCV, prin achiziționarea de active cu grad mare de noutate (echipamente de ultimă generație), în 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

✓ Achiziția de active fixe corporale și necorporale, respectiv achiziția de echipamente, aplicații informatice și licențe software specifice realizării unei infrastructuri de tip CLOUD.

✓ Implementarea unei infrastructurii de tip CLOUD capabilă să furnizeze următoarele categorii de servicii: IaaS, PaaS, SaaS.

✓ Facilitarea accesului cercetătorilor la resurse internaționale de cercetare științifică prin intermediul infrastructurii realizate și în baza acordurilor de cooperare semnate între universitate și instituțiile partenere

✓ Creșterea nivelului de cooperare multidisciplinară, bazată pe date, a Universității din Craiova.

Proiectul este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate (POC) și Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate şi se implementează în Craiova, la INCESA, pe o perioadă de 12 luni.