Inventarul ţevilor te scapă de cota fixă pentru încălzirea spaţiilor comune

m calorifer Inventarul ţevilor te scapă de cota fixă pentru încălzirea spaţiilor comune poze

Noua metodologie de repartizare a costurilor de încălzire pune administratorii la treabă. 

Potrivit unui comunicat al primăriei Craiova, mai marii asociaţiilor de propriezari au obligaţia de a face inventarul caloriferelor şi conductelor din spaţiile comune ale blocurilor, pentru a-i scăpa pe loctari de cota procentuală fixă adăugată facturilor lunare.

“Urmare adresei Ministerului Administraţiei şi Internelor înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 145401/2010, vă comunicăm următoarele:

Începând cu sezonul de încălzire 2010-2011 repartizarea consumurilor de energie termică în condominiile unde sunt montate repartitoare de costuri se va face conform Normei tehnice aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr.343/2010, publicată în Monitorul Oficial nr.501 din 20 iulie 2010.

Odată cu elaborarea de către A.N.R.S.C. a Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobile de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum, toate metodologiile însuşite si aprobate de asociaţiile de proprietari, anexe sau părţi integrante ale contractelor cu societăţile autorizate de A.N.R.S.C. Pentru exploatarea repartitoarelor, îşi încetează aplicabilitatea( art.60 din H.G. nr.1588/2007).

Principiul acestei norme constă în determinarea, într-un mod transparent şi exact, a cotei procentuale aferente consumului comun de energie termică pentru încălzire ca raport între numărul de unităţi de consum înregistrate de repartitorul montat în spaţiile comune şi numărul total de unităţi înregistrate de toate repartitoarele din bloc, similar cu modul de a determina această cotă procentuală într-un bloc fără repartitoare ca raport între suprafaţa echivalentă termic a spaţiilor comune şi cea totală.

Pentru ca societatea care exploateză repartitoarele într-un condominiu să determine, respectiv să calculeze, aceste suprafeţe, asociaţia de proprietari trebuie să întreprindă o singură acţiune, cu un efort minim şi fără cheltuieli nejustificate, respectiv să transmită prestatorului un inventar cu lungimi, diametre, izolaţii termice existente, ale conductelor, coloanelor de distribuţie şi corpurilor de încălzire din spaţiile comune (subsol, casa scării, uscătorii, spălătorii), precum şi a coloanelor de distribuţie cu sau fără izolaţie termică ce trec prin apartamente (art. 39 din Normă).

Acest inventar poate fi făcut relativ simplu de către administratorul asociaţiei de proprietari într-un timp scurt, de cel mult 2-3 zile.

Practic, asociaţia de proprietari nu trebuie să ia decizii, să hotărească sau să inveţe formule ci doar să facă inventarul fizic al instalaţiilor de încălzire din spaţiile comune şi să asigure montarea unui singur repartitor în aceste spaţii. Cotele procentuale fixe de 30% şi 50% se vor aplica numai în condominiile în care asociaţia nu a reuşit să facă acest inventar”, precizează un comunicat al primăriei Craiova.