ÎNTRERUPERI PROGRAMATE LA FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE – CRAIOVA, SĂPTĂMÂNA 06 – 12 AUGUST 2012

 

blocuri1 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE LA FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE – CRAIOVA, SĂPTĂMÂNA 06 – 12 AUGUST 2012 poze

CEZ Distribuţie execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
CEZ Distribuţie anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere
07.08 08.00 – 18:00 Craiova PT 273 C.F.R. Triaj; PT 100 – străzile: Brazda Lui Novac, Lămâiţei, M. Averescu, Gen. N. Fălcoianu, blocurile: 4 a, 4 b, 5 a, 5 b; PT 198 – străzile: Fraţii Goleşti, Carol I, bld. Dacia, blocurile: K 1, K 2, K 3, L 1, L 2, L 30, L 31, L 32, C 31, C 32, O 1, O 2, O 3
09:00 – 16:00 PT 43 – străzile: Bucovăţ, Elena Teodorini, Alexandru cel Bun, Drăgăşani, Călugăreni, Plopului, Câmpia Izlaz, Tomis; PT 135 – străzile: Bariera Vâlcii şi aleile aferente, Parângului şi aleeile aferente, Rozelor; PT 135 – străzile: Bariera Vâlcii şi aleile aferente, Parângului şi aleeile aferente, Rozelor; PT 658 – str. Bariera Vâlcii şi aleile aferente; PT 224 – străzile: Corneşului, Vâlcele, Parângului şi aleile aferente; PT 633 – str. Corneşului şi vile CFR; PT 584 – S.C. Micron; PT 275 – str. Şimnicului şi aleile aferente; PT 169 – str. Şimnicului şi aleile aferente; PT 622 – str. Şimnicului şi aleile aferente, Doly – Dog S. R. L.; PT 531- str. Şimnicului şi aleile aferente, Incinerare gunoi S. R. L.; PT 628 – str. Şimnicului şi aleile aferente; PT 709 – Staţie ASFALT, SC Construcţii Feroviare; PT 462 – B. J. A. T. M.; PT 487 Reeşapare; PT 580 – str. Primăverii; PT 670 – SC REMIA FRIGORIFER; PT 643 – CIMITIR NORD; PT 731- S. C. Nitela; PT 202 – străzile: Tabaci, Râului, Gheorghe Donici şi aleile aferente, bld. 1 Mai şi aleile aferente, Rozmarinilor, Deva

08.08 08.00 – 18:00

 

Craiova PT 273 – C. F. R. Triaj; PT 100 – străzile: Brazda Lui Novac, Lămâiţei, M. Averescu, Gen. N. Fălcoianu, blocurile: 4 a, 4 b, 5 a, 5 b; PT 198 – străzile: Fraţii Goleşti, Carol I, bld. Dacia, K 1, K 2, K 3, L 1, L 2, L 30, L 31, L 32, C 31, C 32, O 1, O 2, O 3

09:00 – 16:00 PT 230 – Poligon Cernele; PT 574 – sat Cernele; PT 229 – sat Cernele; PT IPEG – IPEG -Petrol şi Geologie; PT 227 – prelungirea Brestei; PT 150 – moară Cernele; PT538 – străzile: Fragilor, Hârsova, Prahova, Răchitei, Ogorului, Izvorului, Buşteni, Fălticeni, Cuşmir, Anina, aleea Fragilor I, II, III, IV, V, VI, VII; PT 688 – str. Fulger, staţie Apă; PT 549 – străzile: Pelendava şi aleile aferente, Brestei şi aleile aferente, Poligonului şi aleile aferente; PT 611 – str. Fermierului, PT 652 – str. Eliza Opran; PT 384 – str. Brestei şi aleile aferente, Bâlteni şi aleile aferente, Pelendava, Romaniţelor, Grădişte, Spiru Haret, Zăvoiului, Dăbuleni, Căciulata, Izvorului; PT 158 – străzile: Fulger şi aleile aferente, Fragilor şi aleile aferente, Hârşova; PT 4 – străzile: Albinelor, Buşteni, Motru şi aleile aferente, Fulger şi aleile aferente; PT 112 – străzile: Râului, Eroul Necunoscut, Mangaliei, D. Grecescu; PT 400 – străzile: Căpşunilor şi aleile aferente, Moreni, Slănic; PT 208 – str. Brestei, I.E.F.S.; PT 207 – străzile: Brestei, Fluturi, Odoblejea; PT 40 – str. Obedeanu – şcoala Obedeanu; PT 450 – str. C. Lecca, şcoala hipoacuzici; PT 409 – Pomicola Craiova; PT 555 – cart. Izvorul Rece; PT 661 – cart. Izvorul Rece; PT 284 Irigaţii Cernele; PT 573 – Cernele; PT 286 – Rovine II; PT 285 – Rovine II; Preajba Rece; PT 284 Irigaţii Cernele; PT 573 – Cernele; PT 286 – Rovine II; PT 285 – Rovine II, Preajba; PT 546 Fermă Cernele; PT410 Fermă Rovine II; PT 695 PRESTAGENT
09.08 08.00 – 18:00 Craiova PT 273 – C.F.R. Triaj; PT 100 – străzile: Brazda Lui Novac, Lămâiţei, M. Averescu, Gen. N. Fălcoianu, blocurile: 4 a, 4 b, 5 a, 5 b; PT 198 – str. Fraţii Goleşti, Carol I, bld. Dacia, blocurile: K 1, K 2, K 3, L 1, L 2, L 30, L 31, L 32, C 31, C 32, O 1, O 2, O 3
09:00 – 16:00 PT 230 – Poligon Cernele, PT 574 – sat Cernele; PT 229 – sat Cernele; PT IPEG – IPEG Petrol şi Geologie; PT 227 – prelungirea Brestei; PT 150 – moară Cernele; PT 538 – străzile: Fragilor, Hârsova, Prahova, Răchitei, Ogorului, Izvorului, Buşteni, Fălticeni, Cuşmir, Anina, aleea Fragilor I, II, III, IV, V, VI, VII; PT 688 – str. Fulger – staţie Apă; PT 549 – străzile: Pelendava şi aleile aferente, Brestei şi aleile aferente, Poligonului şi aleile aferente, PT 611 – str. Fermierului, PT 652 – str. Eliza Opran; PT 384 – străzile: Brestei şi aleile aferente, Bâlteni şi aleile aferente, Pelendava, Romaniţelor, Grădişte, Spiru Haret, Zăvoiului, Dăbuleni, Căciulata, Izvorului; PT 158 – străzile: Fulger şi aleile aferente, Fragilor şi aleile aferente, Hârsova; PT 4 – străzile: Albinelor, Buşteni, Motru şi aleile aferente, Fulger şi aleile aferente ; PT 112 – străzile: Râului, Eroul Necunoscut, Mangaliei, D. Grecescu; PT 400 – străzile: Căpşunilor şi aleile aferente, Moreni, Slănic; PT 208 – str. Brestei, I. E. F. S.; PT 207 – străzile: Brestei, Fluturi, Odoblejea; PT40 – str. Obedeanu – şcoala Obedeanu; PT 450 – str. C. Lecca, şcoala hipoacuzici; PT 409 – Pomicola Craiova; PT 555 – cart. Izvorul Rece; PT 661 – cart. Izvorul Rece; PT 284 Irigaţii Cernele; PT 573 – Cernele; PT 286 – Rovine II; PT 285 – Rovine II, Preajba; PT 284 Irigaţii Cernele; PT 573 – Cernele; PT 286 – Rovine II; PT 285 – Rovine II, Preajba; PT 546 Fermă Cernele; PT410 Fermă Rovine II; PT 695 PRESTAGENT; PT 549 – străzile Pelendava şi aleile aferente, Brestei şi aleile aferente, Poligonului şi aleile aferente; PT 549 – străzile: Pelendava şi aleile aferente, Brestei şi aleile aferente, Poligonului şi aleile aferente

10.08 09:00 – 16:00 Craiova
PT 135 – străzile Bariera Vâlcii şi aleile aferente, Parângului şi aleeile aferente, Rozelor; PT 658 – str. Bariera Vâlcii şi aleile aferente; PT 224 – str. Corneşului, Vâlcele, Parângului şi aleile aferente; PT 633 – str. Corneşului şi vile CFR; PT 584 – S. C. Micron; PT 275 – str. Şimnicului şi aleile aferente; PT 169 – str. Şimnicului şi aleile aferente; PT 622 – str. Şimnicului şi aleile aferente, Doly – Dog S.R.L.; PT 531 – str. Şimnicului şi aleile aferente, Incinerare gunoi S.R.L.; PT 628 – str. Şimnicului şi aleile aferente; PT 709: staţie ASFALT SC Construcţii Feroviare; PT 462 – B. J. A. T. M.; PT 487 – Reeşapare; PT 580 – str. Primăverii; PT 670 – SC REMIA FRIGORIFER; PT 643 – CIMITIR NORD; PT 731 – S. C. Nitela; PT 202 – str. Tabaci, Râului, Gheorghe Donici şi aleile aferente , bld. 1 Mai şi aleile aferente, Rozmarinilor, Deva

 

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.cez.ro.

CEZ Distribuţie avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
 intrarea în posturile de transformare;
 urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

Telefon unic pentru anunţul deranjamentelor electrice din judeţul Dolj: 0251 929

Departament Relaţii Publice
CEZ România